Panel: NOWOCZESNA GOSPODARKA. Spotkanie specjalistów w dziedzinie gospodarki na poziomie regionalnym

Spotkanie We Włocławku

Spotkanie We Włocławku

Na początku goście zostali zaznajomieni ze wstępną wersją strategii województwa na lata 2020-2030 oraz analizą dotyczącą aktualnej sytuacji szkół zawodowych i technicznych w regionie.

W kolejnej, roboczej części spotkania zaproszeni goście przedstawili propozycje w zakresie pożądanych kierunków zmian gospodarczych. Informacje te mają posłużyć budowie innowacyjnego modelu gospodarki regionalnej na nadchodzącą dekadę. Rozmówcy wskazali dziedziny gospodarki regionalnej o największym potencjale rozwojowym takie jak: produkcja żywności ekologicznej, przetwórstwo, informatyzacja, cyfryzacja, energetyka odnawialna czy turystyka.

Sporo miejsca poświęcono tematyce edukacji: wzmocnieniu kształcenia na kierunkach zawodowych i technicznych, potrzebie wypracowania modelu motywowania potencjalnych absolwentów rozwojowych kierunków, wzmocnieniu współpracy na linii uczelnie-przedsiębiorstwa-samorządy czy też zwiększeniu zakresu komercjalizacji badań naukowych.

Goście zgodnie przyznali, iż istnieje silna potrzeba określenia wyraźnych specjalizacji dla regionu, co miałoby przyczynić się do stworzenia wyrazistej, atrakcyjnej marki województwa przyciągającej inwestorów, naukowców, studentów oraz specjalistów z Polski i świata.