Pierwszy odcinek drogi S5 w Kujawsko-Pomorskiem udostępniony do ruchu

Droga S5 fot. GDDKiA
Droga S5 fot. GDDKiA

W ramach budowy 7 odcinka drogi ekspresowej S5 powstały 4 węzły drogowe: (Żnin Zachód, Biskupin, Rogowo, Lubcz) oraz 16 obiektów Inżynierskich. Zrealizowano przebudowę istniejącej sieci drogowej oraz budowę chodników, ścieżek rowerowych, zatok autobusowych oraz oświetlenia drogowego. Wykonane zostały urządzenia ochrony środowiska w tym ekrany akustyczne i przejścia dla zwierząt. W ramach zadania powstała również para Miejsc Obsługi Podróżnych – MOP Żnin Wschód / MOP Żnin Zachód. 23 grudnia została oddana do ruchu trasa główna. Prace na kontrakcie zostaną ostatecznie zakończone w połowie kwietnia 2020 roku.

W ramach udostępnienia przedmiotowego odcinka drogi S5, do ruchu oddany został również węzeł Żnin Północ (Jaroszewo) wchodzący w skład budowy 6 odcinka od Szubina. Pozwoliło to skomunikować nową trasę z istniejąca drogą krajową nr 5.

Etap zrealizowany:

23 lipca 2010 r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, wydał decyzję ustalającą środowiskowe uwarunkowania dla przebiegu drogi ekspresowej S5.

23 września 2014 roku ogłoszenie przetargu na Wykonawcę robót budowlanych 12 października 2015 roku w siedzibie bydgoskiego Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad podpisano umowy na zaprojektowanie i budowę prawie 130 km drogi ekspresowej S5 na terenie województwa kujawsko-pomorskiego.

11 kwietnia 2017 roku wydano Zezwolenie na Realizację Inwestycji Drogowej (ZRID) dla odcinka drogi ekspresowej S5 Jaroszewo – granica województwa wielkopolskiego.

23 grudnia 2019 roku udostępnienie do ruchu 7 odcinka drogi ekspresowej S5 od Jaroszewa do granicy województwa.

Pozostałe odcinki drogi S5 – postęp prac: 

W ciągu trasy głównej pomiędzy węzłami Bydgoszcz Północ a Bydgoszcz Opławiec realizowane są prace wykończeniowe na obiektach inżynierskich. Trwa montaż ostatnich barier ochronnych, ogrodzeń i siatek oraz humusowanie skarp. Na moście nad Brdą montowane są ekrany akustyczne. Likwidowane jest okoliczne zaplecze budowy. Na wiadukcie kolejowym w Maksymilianowie trwa układanie nawierzchni na obiekcie. Prowadzone są też drobne prace wykończeniowe na Obwodzie Utrzymania Drogi w Tryszczynie związane między innymi z montażem instalacji elektrycznej i grzewczej. Na odcinku kontynuowane są prace odbiorowe i już niebawem zostanie on oddany do ruchu.

Wykonawca odcinka od węzła Bydgoszcz Opławiec do węzła Bydgoszcz Błonie prowadzi dalsze roboty ziemne, prace na trasie głównej i drogach dojazdowych oraz przy moście nad Kanałem Bydgoskim. W ostatnim czasie nastąpiło przełożenie ruchu z dotychczasowej drogi krajowej nr 10 na nawierzchnię betonową przyszłej drogi S5 od węzła Białe Błota do Lisiego Ogona. Przypominamy, że podobne zmiany w organizacji ruchu obowiązują już od Lisiego Ogona w kierunku Pawłówka.

Od węzła Żnin Północ w kierunku Szubina trwają natomiast intensywne prace na trasie głównej, co pozwoli niebawem na przełożenie ruchu w obu kierunkach z drogi krajowej nr 5 na jedną jezdnię drogi ekspresowej.

Przetargi w toku

13 listopada 2019 roku otwarte zostały oferty w przetargu na wyłonienie nowego wykonawcy piątego odcinka drogi ekspresowej S5 Bydgoszcz Błonie – Szubin Północ. Dla pozostałych dwóch odcinków S5 (Nowe Marzy – Świecie Południe oraz Świecie Południe – Bydgoszcz Północ) otwarcie ofert nastąpiło 17 grudnia br. Trwa analiza przedłożonych ofert.

Droga S5

Droga ekspresowa S5 budowana w województwie kujawsko-pomorskim, spinać będzie cztery wielkie aglomeracje: Wrocław, Poznań, Bydgoszcz oraz Gdańsk stając się tym samym jedną z głównych dróg o podstawowym charakterze dla gospodarki kraju. Trasa S5 będzie miała wpływ na poprawę bezpieczeństwa oraz redukcję liczby wypadków. Odciąży też w znacznym stopniu miejscowości poprzez przejęcie ruchu tranzytowego. Dla kierowców przejazd przez drogę ekspresową będzie korzystny ze względu na podniesienie komfortu jazdy oraz skrócenie czasu podróżowania. Inwestycja również ma na celu zwiększenie zewnętrznej dostępności transportowej oraz wewnętrznej spójności i konkurencyjności całego regionu. 

Informacja za stroną GDDKiA.