Tereny inwestycyjne greenfield wraz załącznikami (opis tereny site check list oraz zdjęcie lotnicze z obrysami terenu) dostępne są w chmurze cloud computing  pod linkiem: 

https://drive.kujawsko-pomorskie.pl/index.php/s/inSyZMuzY3bNv5A (hasło: Greenfields_2022)

 

Dzięki projektowi pt. „Wdrażanie standardów obsługi inwestora w samorządach województwa kujawsko-pomorskiego” w ramach działania 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne, PO-WER 40 JST zakwalifikowanych do II etapu projektu otrzymało pakiet profesjonalnych narzędzi służących do promowania terenów inwestycyjnych oraz potencjału gospodarczego, m.in.:  

 • zdjęcia stacjonarne i lotnicze dla ofert inwestycyjnych;
 • foldery dla ofert inwestycyjnych w wersji papierowej i elektronicznej;
 • formatki opisujące teren wraz załącznikami tzw. Site Check List w dwóch wersjach językowych angielskim oraz polskim;   
 • opracowanie stron internetowych dedykowanych inwestorom przetłumaczonych na 2 języki;
 • analizę najlepszych terenów inwestycyjnych – opracowania  due diligence;
 • zestaw audiowizualny służący przedstawianiu terenów inwestycyjnych.  

Projekt realizowany w okresie od 1 stycznia 2019 roku do 31 lipca 2022 roku przez Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz firmę Euro Innowacje sp. z o.o. z Poznania.  

 • Polska na 40 miejscu w rankingu gospodarczym „Doing Business”.
  Gospodarki są uszeregowane pod względem łatwości prowadzenia działalności gospodarczej, od 1 do 190. Wysoka łatwość prowadzenia działalności w rankingu oznacza, że otoczenie regulacyjne bardziej sprzyja zakładaniu i prowadzeniu lokalnej firmy. Rankingi są ustalane przez sortowanie łącznych wyników według 10 tematów, z których każdy składa się z kilku wskaźników, przy czym każdy temat ma taką samą wagę. Rankingi dla wszystkich gospodarek odnoszą się do maja 2019 r.
  https://www.doingbusiness.org/en/data/exploreeconomies/poland#,
  https://www.doingbusiness.org/content/dam/doingBusiness/country/p/poland/POL.pdf

 • 41 miejsce w rankingu wolności gospodarczej w 2021 roku „Index of Economic Freedom 2021”, opracowanym przez  The Heritage Foundation.
  Wynik wolności gospodarczej Polski wynosi 69,7 punktów. Jego ogólna ocena wzrosła o 0,6 punktu, głównie ze względu na poprawę efektywności sądownictwa. Polska zajmuje 41 miejsce na świecie, 25 miejsce na 45 krajów w regionie Europy, a jej ogólny wynik jest poniżej średniej regionalnej, ale powyżej średniej światowej.
  https://www.heritage.org/index/country/poland

 • 45 miejsce rankingu postrzegania kraju pod kątem korupcji "Corruption Perceptions Index 2020".
  2020 - CPI - Transparency.org

 • 40 miejsce  w rankingu innowacyjności "Global Innovation Index 2021".
  Edycja 2021 Global Innovation Index (GII) przedstawia najnowszy globalny ranking innowacji 132 gospodarek, opierający się na 81 różnych wskaźnikach. Śledząc najnowsze światowe trendy w zakresie innowacji w nowym Global Innovation Tracker, ta edycja koncentruje się również na wpływie pandemii COVID-19 na innowacje.
  https://www.wipo.int/global_innovation_index/en/2021/ 

 • Ocena ryzyka BB2 w ratingu Euler Hermes Global.
  Poziom ryzyka przedsiębiorcy w związku z prowadzeniem interesów w Polsce został oceniony na MEDIUM BB2.
  https://www.eulerhermes.com/en_global/economic-research/country-reports/Poland.html