Z przyjemnością pragniemy poinformować, iż Kujawsko-Pomorskie Centrum Obsługi Inwestorów przygotowuje się do uruchomienia programu rozwijającego kompetencje w zakresie obsługi inwestorów dla urzędów gminnych naszego regionu. Program będzie realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Cel działania 2.18 POWER. Doskonalenie jakości oraz monitorowanie procesu świadczenia usług administracyjnych istotnych dla prowadzenia działalności gospodarczej.

Nowoczesną fabrykę rowerów wybuduje portugalska firma RTE Poland w gminie Brześć Kujawski. Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna wydała spółce decyzję o wsparciu tego projektu inwestycyjnego, co umożliwi jej zwolnienie z podatku dochodowego. Szacowana na 80 mln zł inwestycja przyczyni się do rozwoju gospodarczego regionu i stworzy nowe miejsca pracy.

W Grudziądzu przy ul. Droga Kurpiowska firma Panattoni wybuduje halę przemysłową dla norweskiej firmy Iritula Sp. z o.o. (spółka firmy KITRON).
Jest to projekt skandynawski realizowany przez Kujawsko-Pomorskie Centrum Obsługi Inwestora z Polską Agencją Inwestycji i Handlu, a potem z firmą doradczą Colliers Int. w dwóch etapach od  pocz. września 2017 r. i kontynuacja od końca grudnia 2017 roku.

Grudzień 2018 roku przyniósł kolejne rozstrzygnięcia w zakresie nowych inwestycji, jakie znajdą się w Parku. Do grona inwestorów dołączyły firmy: Konek PSN – Profesjonalne Systemy Narzędziowe oraz JAS FBG S.A.