17 listopada 2022 Komisja Europejska ogłosiła zwycięzców nagród REGIOSTARS 2022 dla najlepszych projektów wspieranych w ramach polityki spójności w Unii Europejskiej. Z okazji 15-lecia wydarzenia 15 projektów zostało nominowanych spośród finalistów i laureatów poprzednich edycji. 

Horizon Europe – Cluster 5 Calls 2023 Brokerage Event, który  jest integralną częścią Horizon Europe Info Days, odbędzie się wirtualnie 15 i 16 grudnia 2022. Wydarzenie będzie skierowane do szerokiego spektrum firm, uniwersytetów i badaczy z Europy i spoza niej, aby wspierać tworzenie konsorcjów w nadchodzących zaproszeniach klastra 5 programu Horyzont Europa na lata 2023–2024.

Komisja Europejska przyjęła  wstępne porozumienie z Parlamentem Europejskim i Radą w sprawie rozporządzenia o użytkowaniu gruntów, zmianie użytkowania gruntów i leśnictwie (LULUCF) w celu zwiększenia unijnego celu pochłaniania dwutlenku węgla netto przez naturalne pochłaniacze do 310 mln ton ekwiwalentu CO2 do 2030 r. W porozumieniu tym wyznaczono ambitne i sprawiedliwe cele dla każdego państwa członkowskiego, aby odwrócić tendencje w zakresie zmniejszania się pochłaniania dwutlenku węgla w UE.

TechBIZKON VI-Mobility to międzynarodowe wydarzenie hybrydowe z panelami dyskusyjnymi dla start-upów i firm z Unii Europejskiej działających w sektorze mobilności osób.

W trakcie hybrydowego wydarzenia wystąpią najlepsi prelegenci z branży i organizacji publicznych z Austrii, Belgii, Niemiec, Włoch i Japonii oraz odbędą się prezentacje star-upów ze wszystkich uczestniczących krajów członkowskich.

Celem TechBIZKON jest połączenie europejskich i japońskich ekosystemów startapowych, zapewniając spotkania indywidualne pomiędzy uczestnikami i możliwości nawiązywania kontaktów.

Podkategorie

White Star Logistics, wspólne przedsięwzięcie White Star Real Estate i Bain Capital Credit, przygotowuje kolejną inwestycję. Tym razem nie będzie to typowy obiekt logistyczny, ale park przemysłowo-logistyczny zorientowany na potrzeby lekkiej produkcji i zlokalizowany w mocno zurbanizowanej części Torunia. To kolejna inwestycja ogłoszona w ostatnich miesiącach przez dewelopera, po Raszynie i Nowym Koniku pod Warszawą. Nowe centrum przemysłowo-logistyczne powstanie we wschodniej części Torunia w bezpośredniej bliskości drogi ekspresowej S10, która jest sukcesywnie modernizowana. Inwestycja będzie realizowana w dwóch etapach: Pierwsza z hal będzie miała powierzchnię 27 186 m2, a hala B – 21 426 m2, czyli łącznie niemal 50 tys. m2. Strategia White Star Logistics zakłada stworzenie sieci nowoczesnych centrów logistycznych w najbardziej pożądanych miejscach w Polsce. Wszystkie budynki, które powstają w ramach projektu będą posiadały certyfikaty środowiskowe w systemie BREEAM na poziomie co najmniej very good. White Star Logistics w pierwszych 3 latach zamierza zrealizować w Polsce osiem projektów magazynowych o łącznej powierzchni docelowej ponad 500 tys. m2. Budżet tych projektów ma wynieść 350 mln euro.