Komisja Europejska ogłosiła nowy nabór dla miast, regionów, konsorcjów miast, krajowych organizacji miast, władz krajowych i innych zainteresowanych stron dotyczący utworzenia dwóch nowych partnerstw tematycznych w ramach agendy miejskiej UE: w zakresie zrównoważonej turystyki i zazieleniania miast.

Komisja Europejska opublikowała wyniki indeksu gospodarki cyfrowej i społeczeństwa cyfrowego (DESI) 2022. Za pomocą tego indeksu śledzi się postępy państw członkowskich w dziedzinie cyfryzacji. W trakcie pandemii COVID-19 państwa członkowskie prowadziły skuteczne działania w zakresie cyfryzacji. Nadal jednak zmagają się z niedoborami umiejętności cyfrowych, transformacją cyfrową MŚP oraz budową zaawansowanych sieci 5G. W ramach Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności (RRF) na reformy i inwestycje w obszarze cyfryzacji przeznaczono około 127 mld euro. RRF daje bezprecedensową okazję do przyspieszenia transformacji cyfrowej. Unia Europejska i państwa członkowskie nie mogą jej zmarnować.

Według raportu dotyczącego wyników indeksu choć większość państw członkowskich robi postępy w transformacji cyfrowej, to w przypadku przedsiębiorstw poziom wdrożenia kluczowych technologii cyfrowych, takich jak sztuczna inteligencja (AI) czy technologia dużych zbiorów danych, pozostaje na niskim poziomie. Należy zintensyfikować wysiłki, aby zagwarantować pełne wdrożenie infrastruktury teleinformacyjnej (w szczególności sieci 5G), która jest niezbędna do obsługi zaawansowanych technologicznie usług i aplikacji. Umiejętności cyfrowe to kolejny ważny obszar, który wymaga większych postępów od państw członkowskich.

Komisja zatwierdziła zmiany do polskiego programu wsparcia dla przedsiębiorstw wszystkich sektorów w związku z inwazją Rosji na Ukrainę. Budżet programu został zwiększony o 5,1 mld euro.

Komisja Europejska zatwierdziła zmiany, w tym zwiększenie budżetu o 5,1 mld euro (24,5 mld złotych) w porównaniu z obecnym polskim programem, aby wspierać przedsiębiorstwa wszystkich sektorów w kontekście inwazji Rosji na Ukrainę. Zmiany zatwierdzono na podstawie tymczasowych kryzysowych ram pomocy państwa przyjętych przez Komisję 23 marca 2022 r. i zmienionych 20 lipca 2022 r. na podstawie art. 107 ust. 3 lit. b) Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej („TFUE”), w których uznano, że w całej gospodarce UE występują poważne zaburzenia.

Wspólne Centrum Badawcze Komisji Europejskiej ogłosiło nowy konkurs, który jest kontynuacją inicjatywy „Science meets regions” wpierającej współpracę pomiędzy samorządami regionalnymi i jednostkami naukowymi. Konkurs (ang. pairing scheme) ma umożliwić nawiązanie przez samorządy lokalne i regionalne współpracy z naukowcami będącymi ekspertami w dziedzinach o znaczeniu dla gmin, powiatów i województw.

Zaproszenie jest otwarte dla instytucji decyzyjnych na szczeblu lokalnym lub regionalnym oraz ich stowarzyszeń lub sieci; instytucji prowadzących badania i ich sieci; organizacji pozarządowych, które działają na rzecz tworzenia przepisów opartych na dowodach naukowych.

Maksymalny budżet wnioskowanego projektu to 15 000 euro.

Termin składania wniosków: 23 września 2022

Więcej informacji

Joint Research Center

Źródło

Joint Research Center

 

 

 

Podkategorie

White Star Logistics, wspólne przedsięwzięcie White Star Real Estate i Bain Capital Credit, przygotowuje kolejną inwestycję. Tym razem nie będzie to typowy obiekt logistyczny, ale park przemysłowo-logistyczny zorientowany na potrzeby lekkiej produkcji i zlokalizowany w mocno zurbanizowanej części Torunia. To kolejna inwestycja ogłoszona w ostatnich miesiącach przez dewelopera, po Raszynie i Nowym Koniku pod Warszawą. Nowe centrum przemysłowo-logistyczne powstanie we wschodniej części Torunia w bezpośredniej bliskości drogi ekspresowej S10, która jest sukcesywnie modernizowana. Inwestycja będzie realizowana w dwóch etapach: Pierwsza z hal będzie miała powierzchnię 27 186 m2, a hala B – 21 426 m2, czyli łącznie niemal 50 tys. m2. Strategia White Star Logistics zakłada stworzenie sieci nowoczesnych centrów logistycznych w najbardziej pożądanych miejscach w Polsce. Wszystkie budynki, które powstają w ramach projektu będą posiadały certyfikaty środowiskowe w systemie BREEAM na poziomie co najmniej very good. White Star Logistics w pierwszych 3 latach zamierza zrealizować w Polsce osiem projektów magazynowych o łącznej powierzchni docelowej ponad 500 tys. m2. Budżet tych projektów ma wynieść 350 mln euro.