„Zjednoczone Emiraty Arabskie – rynek otwierający się na polski eksport. Szanse, możliwości, zagrożenia” to tytuł seminarium organizowanego w trybie stacjonarnym 29 czerwca 2021 r. w Toruniu, w godz. 9.00-15.00, w Copernicus Toruń Hotel, przy ul. Bulwar Filadelfijski 11 (sala Terra).

Seminarium odbędzie się w trybie stacjonarnym. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny.

ORGANIZATOR

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu

Departament Planowania Strategicznego i Rozwoju Gospodarczego

Wydział Rozwoju Gospodarczego

Biuro Centrum Obsługi Inwestorów i Eksportu

Kujawsko-Pomorskie Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów (K-PCOIE)

 

WYDARZENIE MERYTORYCZNIE WSPIERAJĄ

Ministerstwo Spraw Zagranicznych

Ministerstwo Rozwoju, Przedsiębiorczości i Technologii

Polska Agencja Handlu i Inwestycji (PAIH)

Kujawsko-Pomorski Urząd Celno-Skarbowy w Toruniu

Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych (KUKE)

Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

PWC

 

CEL SEMINARIUM

Zgodnie z założeniami realizowanej przez polski rząd Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju w obszarze ekspansji zagranicznej, ZEA zostały wytypowane jako jeden z najbardziej perspektywicznych kierunków dla rozwoju polskiego eksportu.

Obecnie trwają przygotowania do udziału Polski w Wystawie Światowej Expo 2020 Dubai, w której uczestniczyć będzie także Województwo Kujawsko-Pomorskie z reprezentacją lokalnych przedsiębiorców. Wydarzenie stanowi szansę na wzmocnienie pozytywnego wizerunku naszego kraju i regionu na arenie międzynarodowej, okazję do prezentacji i promocji polskiej oferty kulturalnej, turystycznej i przede wszystkim gospodarczej.

Celem seminarium jest zatem popularyzacja wiedzy wśród kujawsko-pomorskich przedsiębiorstw (eksporterów obecnych i przyszłych) na temat ZEA jako rynku o dużym potencjale oraz wiążących się z nim możliwościach.

 

DLACZEGO WARTO WZIĄĆ UDZIAŁ?

Seminarium stanowi okazję do pozyskania informacji m.in. o:

 • wymiarze kulturowym kontaktów biznesowych w ZEA,
 • warunkach dostępu do rynku ZEA i perspektywach rozwoju na nim polskiego eksportu,
 • dostępnych (na poziomie krajowym i regionalnym) wybranych instrumentach promocji i wsparcia eksportu, w szczególności w kontekście udziału Polski i Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Wystawie Światowej Expo Dubai 2020,
 • możliwościach, zasadach, szansach i zagrożeniach dla prowadzenia w ZEA działalności przez polskie przedsiębiorstwa (w tym przez dostawców i poddostawców z szeroko rozumianej branży beauty, health and wellness),
 • kwestiach podatkowo-prawnych,
 • zagadnieniach celno-skarbowych (eksport do ZEA – sytuacja w regionie, zasady dokonywania eksportu, procedury celne wywozowe, numer EORI, zgłoszenie eksportowe i załączone dokumenty, świadectwa pochodzenia),
 • wybranych sposobach minimalizacji ryzyka i zabezpieczaniu transakcji handlowych polskich firm w ZEA.

 

PROGRAM WYDARZENIA

Agenda seminarium w załączonym pliku.

 

ZGŁASZANIE UDZIAŁU

Rejestracja uczestników jest możliwa za pośrednictwem elektronicznego formularza, dostępnego tutaj.

 

Z uwagi na uwarunkowania organizacyjne zgłaszanie uczestnictwa jest możliwe do 25 czerwca 2021 r.

(Liczba uczestników ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.)

 

Kontakt w sprawie seminarium:

Kujawsko-Pomorskie Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów (K-PCOIE)

Joanna Wiśniewska: e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel. 56 62 18 751.

Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna "INVEST-PARK" wspólnie z PAIH, ARAW oraz kancelarią WPW Doradztwo podatkowe sp. z o.o. zaprasza na bezpłatne webinarium:

WSPIERANIE INWESTYCJI OD 2022 ROKU. Nowe zasady przyznawania zachęt inwestycyjnych dla przedsiębiorców

które odbędzie się 25 maja br. o godzinie 10:00

 

19 kwietnia 2021 r. Komisja Europejska opublikowała Wytyczne w sprawie regionalnej pomocy państwa na lata 2022 - 2027. Mają one bezpośredni wpływ na zasady, na jakich Państwa członkowskie będą mogły udzielać przedsiębiorcom pomocy publicznej (zachęt inwestycyjnych) na realizację nowych projektów.

Z dniem 1 stycznia 2022 r. zmienią się zasady korzystania ze zwolnień podatkowych oferowanych przez Strefy Ekonomiczne, dotacji przyznawanych w ramach grantów rządowych i funduszy europejskich oraz zwolnień z podatku od nieruchomości oferowanych przez niektóre gminy.

Obecnie trwają prace nad wdrożeniem Wytycznych KE do polskiego ustawodawstwa. Możemy się jednak spodziewać, że zmienią się m.in.:

 • maksymalne wysokości regionalnej pomocy publicznej dostępnej dla przedsiębiorców w poszczególnych województwach,
 • zasady, na jakich o pomoc publiczną będą mogli ubiegać się duzi przedsiębiorcy z Dolnego Śląska.

 

Poniżej link do rejestracji:

https://wsseinvestpark.clickmeeting.com/wspieranie-inwestycji-od-2022-roku-nowe-zasady-przyznawania-zachet-inwestycyjnych-przedsiebiorcom/register?_ga=2.152720574.609708392.1621232322-793848588.1600691460

 

Agenda spotkania:

WSSE „INVEST-PARK”

- Polska Strefa Inwestycji - jak uzyskać Decyzję o wsparciu. Podstawowe informacje o procedurze, wymaganiach oraz terminach.

ARAW SA

- Słowo wstępne i działania ARAW w kontekście tematyki spotkania.

WPW Doradztwo podatkowe sp. z o.o.

- Główne zmiany w pozyskiwaniu pomocy publicznej dla przedsiębiorców od 1 stycznia 2022 r.

PAIH

- Zmiany w programie grantów rządowych.

 

Spotkanie poprowadzą dla Państwa:

Katarzyna Prociak

Główny Specjalista / Project Manager w Departamencie Obsługi Inwestora WSSE „INVEST-PARK”

Absolwentka Politechniki Wrocławskiej, Podyplomowych Studiów Biznesu Międzynarodowego na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu oraz Podyplomowych Studia Menedżerskie na Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu.
W WSSE „INVEST-PARK” od 2012 r., gdzie zajmuje się pozyskiwaniem nowych inwestorów, doradztwem lokalizacyjnym i sprzedażą gruntów inwestycyjnych oraz obsługą poinwestycyjną firm strefowych. Aktywnie współpracuje także z samorządami oraz instytucjami otoczenia biznesu. Współpracą z przedsiębiorstwami zajmuje się od kilkunastu lat a swój warsztat rozwijała w polskiej firmie produkcyjnej, gdzie zajmowała się marketingiem i rozwojem sprzedaży na rynki zagraniczne.

Magdalena Okulowska

Prezes Agencji Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej – Instytucji Otoczenia Biznesu, powołanej przez Miasto Wrocław i 29 gmin, od ponad 15 lat wspierającej rozwój wrocławskiego biznesu; doktor nauk humanistycznych/komunikacji społecznej.

Mikołaj Wietrzny

Jest absolwentem Wydziału Prawa na Uniwersytecie Jagiellońskim. Zagadnienia dotyczące pomocy publicznej studiował też na Polskiej Akademii Nauk w Warszawie oraz na European University Institute we Florencji.
Doświadczenie zawodowe zdobywał w dziale prawno-podatkowym firmy PwC, gdzie przez blisko 8 lat pracował w zespołach Pomocy Publicznej, a następie Innowacji i B+R, Ulg i Dotacji. Specjalizacja Mikołaja obejmuje doradztwo w zakresie publicznych instrumentów finansowania projektów inwestycyjnych oraz badawczych. Mikołaj wspiera klientów w pozyskiwaniu zwolnień podatkowych, dotacji unijnych i krajowych, dbając jednocześnie o zapewnienie zgodności otrzymanego finansowania z unijnymi regułami pomocy publicznej. Mikołaj współpracuje też z administracją publiczną (np. Specjalnymi Strefami Ekonomicznymi czy Narodowym Centrum Badań i Rozwoju) prowadząc szkolenia i przygotowując opracowania z zakresu polityki wsparcia inwestycji i innowacyjności.
Obecnie Mikołaj wspiera praktykę podatkową WPW w obszarze swojej specjalizacji na terenie zachodniej i północnej Polski.

Marcin Fabianowicz

Polska Agencja Inwestycji i Handlu

Karolina Król

Uzyskała dyplom LL.M. Uniwersytetu w Bonn. Ukończyła również studia w dziedzinie prawa i administracji oraz kulturoznawstwa na Uniwersytecie Warszawskim. Jest absolwentką Akademii Młodych Dyplomatów ze specjalizacją dyplomacja Unii Europejskiej. W latach 2016-2017 odbyła staż Bluebook w Komisji Europejskiej. Pracowała w jednej z warszawskich kancelarii prawnych i w Ministerstwie Rozwoju w Departamencie Rozwoju Inwestycji, gdzie zajmowała się obsługą strategicznych projektów z branż m.in. automotive, electromobility czy BSS. Obecnie jest ekspertką Centrum Inwestycji Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu, specjalizującą się w zagadnieniach z zakresu pomocy publicznej.

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego investin.kujawsko-pomorskie.pl

Data publikacji strony internetowej: 2019-09-18.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2019-09-18.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

 • niektóre filmy zamieszczone w serwisie mogą nie posiadać napisów czy innych wymaganych elementów, z uwagi na fakt, że zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej lub pochodzą ze źródeł zewnętrznych
 • część z opublikowanych zdjęć nie posiada opisu alternatywnego, mają one charakter promocyjny i nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-03-31.

Deklarację sporządzono na podstawie audytu przeprowadzonego przez Insider Sp. z o.o..

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Strona internetowa posiada wersję serwisu dzięki której materiały osadzone na stronie są czytelne także dla osób słabiej widzących. Narzędzia tam zastosowane to: zwiększenie kontrastu tekstu do tła (4 rodzaje), powiększenie czcionki, powiększenie odstępu między literami oraz wierszami.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Cezar Buczyński, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 56 62 18 319. Wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej cyfrowo oraz skargi na brak zapewnienia dostępności należy składać na adres poczty elektronicznej Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie

informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu posiada 10 lokalizacji.

 1. Główna siedziba Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego znajduje
  się w budynku przy Placu Teatralnym 2 w Toruniu, z którego usunięto podstawowe bariery architektoniczne i organizacyjne dla osób niepełnosprawnych i przystosowano do obsługi osób niepełnosprawnych w następującym zakresie:
 • dostęp do budynku zapewniają schody zewnętrzne oraz podjazd,
 • wejście główne znajduje się na parterze, bez przeszkód w postaci progów, drzwi automatyczne, dwuskrzydłowe otwierane na fotokomórkę,
 • budynek przystosowany do obsługi osób niepełnosprawnych na każdym poziomie poprzez system trzech wind, obsługi osób niepełnosprawnych dokonują wszyscy pracownicy Urzędu,
  a w przypadku takiej konieczności osoby przeszkolone specjalistycznie,
 • korytarze wewnątrz budynków posiadają szerokość co najmniej 1,20 m,
 • informacje na temat załatwiania spraw w Urzędzie udzielane są w Punkcie Informacyjno-Podawczym usytuowanym na parterze w holu głównym budynku, pod numerem telefonu
  56 62-18-600 lub poprzez pocztę elektroniczną Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,
 • toalety przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych znajdują się na parterze
  w prawym korytarzu od Punktu Informacyjno-Podawczego, a także na pierwszym i drugim piętrze,
 • 2 miejsca postojowe ze stanowiskami zarezerwowanymi dla samochodów, z których korzystają osoby niepełnosprawne znajdują się na parkingu wewnętrznym Urzędu
  oraz są dostępne po przejeździe szlabanów od Alei Solidarności,
 • w części budynku zainstalowano instalację alarmową przeciwpożarową ze świetlną sygnalizacją zagrożenia,
 • Punk informacyjny Funduszy Europejskich znajdujący się na parterze w prawym korytarzu
  po wejściu do budynku wyposażono w pętlę indukcyjną,
 • na parterze budynku znajduje się szatnia dla klientów,
 • zainstalowane w obiekcie windy wyposażono w sygnalizacją dźwiękową informującą
  o zamykaniu i otwieraniu drzwi, panel sterujący posiadający oznakowania dla osób niewidomych, informację głosową informującą na którym piętrze winda się zatrzymała, wyświetlacz pokazujący numer piętra, na którym znajduje się winda, poręcze po obu stronach kabiny,
 • w części budynku schody wewnętrzne wyposażono w obustronne poręcze, przedłużone na początku i na końcu biegu schodów o 30 cm zakończone tak, aby gwarantowały bezpieczne użytkowanie,
 • stopnie schodów wewnętrznych w części budynku oznaczono przy pomocy koloru kontrastowego (początek i koniec biegu wyróżniony przy pomocy pasa kontrastującego),
  do budynku i wszystkich jego pomieszczeń  (z wyłączeniem pomieszczeń technicznych) można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem,
 • dla naszych klientów zapewniamy bezpłatną obsługę przy pomocy tłumacza języka migowego
  lub tłumacza-przewodnika podczas załatwiania spraw w Urzędzie. Potrzebę skorzystania
  z usługi tłumacza ze wskazaniem wybranej metody komunikowania się należy zgłosić,
  co najmniej 3 dni robocze przed planowaną wizytą w urzędzie, kontaktując się z pracownikiem

Punktu Informacyjno-Podawczego, na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., telefonicznie: 56 62-18-600 lub poprzez wiadomość SMS wysłaną na numer telefonu 517 770 017.

 1. Dodatkowe lokalizacje Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego:
           
            M. Skłodowskiej-Curie 73 w Toruniu
  :
 • 2 miejsca postojowe ze stanowiskami zarezerwowanymi dla samochodów, z których korzystają osoby niepełnosprawne, usytuowane przed wejściem do budynku,
 • na parterze budynku toaleta przystosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych,
 • w części budynku zainstalowano instalację alarmową przeciwpożarową ze świetlną sygnalizacją zagrożenia,
 • brak urządzenia dźwigowego uniemożliwia poruszanie się osobom korzystającym z wózków inwalidzkich pomiędzy poszczególnymi kondygnacjami budynku zawierającymi pomieszczenia obsługi klientów, istnieje możliwość umówienia spotkania z klientem na parterze;
 • drogi oraz kierunki ewakuacji wewnątrz budynku oznakowano podświetlanymi znakami ewakuacyjnymi,
 • w toalecie dla osób niepełnosprawnych znajduje się przewijak dla dzieci;
                   
               Targowa 13/15 w Toruniu
  :

 • 1 miejsce postojowe ze stanowiskiem zarezerwowanym dla samochodów, z których korzystają osoby niepełnosprawne,
 • dostęp do budynku zapewniają schody, brak podjazdu lub innego rozwiązania umożliwiającego swobodny dostęp dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich,
 • po przekroczeniu schodów wejściowych, zainstalowane w budynku urządzenie dźwigowe umożliwia poruszanie się pomiędzy poszczególnymi kondygnacjami budynku zawierającymi pomieszczenia obsługi klientów,
 • brak toalety przystosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych,
 • brak udogodnień dla osób niepełnosprawnych z dysfunkcją narządu słuchu oraz wzroku,
 • brak udogodnień dla opiekunów z małymi dziećmi;

  • Włocławska 167 w Toruniu:

 • miejsca postojowe ze stanowiskami zarezerwowanymi dla samochodów, z których korzystają osoby niepełnosprawne,
 • pomieszczenia obsługi klientów usytuowane na parterze,
 • toaleta przystosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych,
 • korytarze wewnątrz budynków posiadają szerokość co najmniej 1,20 m,
 • drogi oraz kierunki ewakuacji wewnątrz budynku oznakowano podświetlanymi znakami ewakuacyjnymi,
 • w budynku zainstalowano instalację alarmową przeciwpożarową ze świetlną sygnalizacją zagrożenia,
 • brak udogodnień dla opiekunów z małymi dziećmi;

                      Św. Jana 1/3 w Toruniu:

 • obiekt niedostępny architektoniczne dla osób niepełnosprawnych, istnieje możliwość umówienia spotkania z klientem w innej lokalizacji,
 • brak udogodnień dla opiekunów z małymi dziećmi;

  • Wały Generała Władysława Sikorskiego 15 w Toruniu:

 • obiekt niedostępny architektoniczne dla osób niepełnosprawnych, istnieje możliwość umówienia spotkania z klientem w innej lokalizacji,
 • brak udogodnień dla opiekunów z małymi dziećmi;

  • Kopernika 4 w Toruniu:

 • 2 miejsca postojowe ze stanowiskami zarezerwowanymi dla samochodów, z których korzystają osoby niepełnosprawne, usytuowane przed wejściem do budynku,
 • obiekt niedostępny architektoniczne dla osób niepełnosprawnych, istnieje możliwość umówienia spotkania z klientem w innej lokalizacji,
 • brak udogodnień dla opiekunów z małymi dziećmi;

  • Bechiego 2 we Włocławku:

 • dostęp do budynku zapewniają schody zewnętrzne oraz podjazd,
 • 1 miejsce postojowe ze stanowiskiem zarezerwowanym dla samochodów, z których korzystają osoby niepełnosprawne,
 • pomieszczenia obsługi klientów usytuowane na parterze,
 • toaleta przystosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych,
 • korytarze wewnątrz budynków posiadają szerokość co najmniej 1,20 m,
 • drogi oraz kierunki ewakuacji wewnątrz budynku oznakowano podświetlanymi znakami ewakuacyjnymi,
 • Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich znajdujący się na parterze wyposażono w pętlę indukcyjną,
 • w obiekcie przewidziano udogodnienia dla opiekunów z małymi dziećmi:

       - obok Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich znajduje się kącik dla dzieci,
       - przed budynkiem plac zabaw dla dzieci;

                       Waryńskiego 4 w Grudziądzu:

 • dostęp do budynku zapewniają schody zewnętrzne, podjazd oraz urządzenie dźwigowe zaczynające bieg od garażu podziemnego;
 • 2 miejsca postojowe ze stanowiskami zarezerwowanymi dla samochodów, z których korzystają osoby niepełnosprawne,
 • schody zewnątrz i wewnątrz budynku wyposażono w obustronne poręcze, przedłużone na początku i na końcu biegu schodów o 30 cm zakończone tak, aby gwarantowały bezpieczne użytkowanie,
 • zainstalowaną w obiekcie windę wyposażono w panel sterujący posiadający oznakowania dla osób niewidomych oraz wyświetlacz pokazujący numer piętra, na którym znajduje się winda,
 • pomieszczenia obsługi klientów usytuowane na parterze,
 • toaleta przystosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych,
 • korytarze wewnątrz budynków posiadają szerokość co najmniej 1,20 m,
 • na parterze budynku znajduje się szatnia dla klientów,
 • w budynku zainstalowano instalację alarmową przeciwpożarową ze świetlną sygnalizacją zagrożenia,
 • Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich znajdujący się na parterze wyposażono w pętlę indukcyjną,
 • w obiekcie przewidziano udogodnienia dla opiekunów z małymi dziećmi:

       - w Punkcie Informacyjnym Funduszy Europejskich znajduje się kącik dla dzieci,
       - przewijak dla dzieci zlokalizowany w toalecie dla osób niepełnosprawnych,

 • drogi oraz kierunki ewakuacji wewnątrz budynku oznakowano podświetlanymi znakami ewakuacyjnymi;

  • Jagiellońska 9 w Bydgoszczy:

 • dostęp do budynku zapewniają schody, brak podjazdu lub innego rozwiązania umożliwiającego swobodny dostęp dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich,
 • 1 miejsce postojowe ze stanowiskiem zarezerwowanym dla samochodów, z których korzystają osoby niepełnosprawne,
 • pomieszczenia obsługi klientów usytuowane na parterze,
 • brak toalety przystosowanej dla potrzeb osób niepełnosprawnych,
 • korytarze wewnątrz budynków posiadają szerokość co najmniej 1,20 m,
 • Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich znajdujący się na parterze wyposażono w pętlę indukcyjną,
 • w Punkcie Informacyjnym Funduszy Europejskich znajduje się kącik dla dzieci,
 • drogi oraz kierunki ewakuacji wewnątrz budynku oznakowano podświetlanymi znakami ewakuacyjnymi.