Informacje dotyczące produktów wykorzystywanych podczas zwalczania COVID-19

https://www.gov.pl/web/zdrowie/informacje-dotyczace-produktow-wykorzystywanych-podczas-zwalczania-covid-19

Strona Centralnego Instytutu Ochrony Pracy:

https://www.ciop.pl/

Komunikat Instytutu w sprawie badania i oceny zgodności środków ochrony dróg oddechowych, odzieży ochronnej oraz środków ochrony oczu i twarzy w kontekście działań prewencyjnych związanych z pandemią COVID-19

Strona Polskiego Komitetu Normalizującego gdzie udostępniono bezpłatnie treść Polskich Norm istotnych dla produktów potrzebnych do zwalczania epidemii:

https://sklep.pkn.pl/pn

 

Nazwa zadania:

Projekt „Invest in BiT CITY 2. Promocja potencjału gospodarczego oraz promocja atrakcyjności inwestycyjnej miast prezydenckich województwa kujawsko-pomorskiego”

Opis: Projekt Invest in BiT CITY 2 ma na celu zwiększenie rozpoznawalności województwa kujawsko-pomorskiego na mapie Polski i Europy, jako miejsca o wysokim potencjale inwestycyjnym oraz budowę marki gospodarczej województwa. Priorytetem jest zainteresowanie potencjalnych inwestorów ofertą gospodarczą województwa, co powinno przyczynić się do pozyskania inwestorów, którzy zainwestują swój kapitał na terenie województwa, a szczególnie na terenach Partnerów Projektu. Przedmiotem projektu jest uczestnictwo Lidera oraz Partnerów Projektu w targach i konferencjach o charakterze międzynarodowym i krajowym. Ponadto planowana jest promocja poprzez organizację m.in. kampanii bilbordowej, wydarzeń promocyjnych w miastach partnerskich, kampanii telewizyjnej, promocji z wykorzystaniem międzynarodowych połączeń lotniczych oraz innych. Przedmiotowy projekt jest w części kontynuacją projektu realizowanego w ramach Działania 5.5 RPO WK-P na lata 2007-2013 „Invest in Bit CITY. Promocja potencjału inwestycyjnego konurbacji bydgosko - toruńskiej”.

W projekcie uczestniczy Województwo Kujawsko-Pomorskie jako Lider oraz sześciu Parterów: Bydgoska Agencja Rozwoju Regionalnego (reprezentująca Miasto Bydgoszcz), Gmina Miasta Toruń, Gmina-miasto Grudziądz, Gmina Miasto Włocławek, Miasto Inowrocław oraz Kujawsko-Pomorskie Samorządowe Stowarzyszenie „Europa Kujaw i Pomorza”.

Planowany czas realizacji projektu: 01.06.2016 – 30.06.2023.

Nazwa zadania:

Projekt „Wsparcie umiędzynarodowienia kujawsko-pomorskich MŚP oraz promocja potencjału gospodarczego regionu”

Opis: celem projektu „Wsparcie umiędzynarodowienia kujawsko-pomorskich MŚP oraz promocja potencjału gospodarczego regionu”  jest zwiększenie poziomu handlu zagranicznego sektora MŚP. Realizacja projektu powinna przyczynić się do wzrostu potencjału regionalnej gospodarki w celu jej efektywniejszego konkurowania na rynkach międzynarodowych.  Zadania realizowane w projekcie są ukierunkowane na wsparcie internacjonalizacji regionalnych przedsiębiorstw oraz rozwój regionalnej przedsiębiorczości. Przedmiotem projektu jest uczestnictwo Lidera, Partnera oraz regionalnych przedsiębiorców w zagranicznych i krajowych misjach gospodarczych, targach, giełdach oraz krajowych wydarzeniach o charakterze międzynarodowym: festiwalach, forach i kongresach. Projekt zakłada również organizację misji przyjazdowych m.in. ze Stanów Zjednoczonych Ameryki, z Chin, Indii, Białorusi i Szkocji. W ramach projektu będą realizowane przedsięwzięcia w zakresie promocji postaw proeksportowych przedsiębiorstw – zapewniających kompleksowe przygotowanie do rozpoczęcia lub rozwijania działalności na rynkach międzynarodowych, a także przedsięwzięcia w zakresie wyszukiwania i doboru partnerów na rynkach docelowych.

W projekcie uczestniczy Województwo Kujawsko-Pomorskie jako Lider oraz Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. jako Partner.

Planowany czas realizacji projektu: 01.03.2017 – 31.12.2020.

Nazwa zadania:

Projekt „Expressway - promocja terenów inwestycyjnych”

Opis: Przedmiotem projektu „Expressway - promocja terenów inwestycyjnych” jest wypromowanie terenów inwestycyjnych znajdujących się w województwie kujawsko-pomorskim położonych wzdłuż autostrady A1 oraz drogi ekspresowej S5. Promocja prowadzona jest w celu pozyskania inwestorów zainteresowanych ulokowaniem swojej działalności produkcyjnej na promowanych terenach inwestycyjnych znajdujących się w województwie kujawsko-pomorskim, a szczególnie na terenach Partnerów Projektu. Projekt ma na celu zwiększenie potencjału regionalnej gospodarki. Promocja terenów inwestycyjnych  w ramach projektu będzie obejmowała uczestnictwo w Międzynarodowych Targach Inwestycyjnych i Nieruchomości Komercyjnych Expo Real w Monachium oraz wyjazd na Światowe Wiodące Targi Logistyki, Mobilności, IT i Zarządzania Systemami Zaopatrzenia „transport-logistic” odbywające się w Monachium.  W ramach projektu przewidziano wykonanie strony internetowej, wykonanie filmów promocyjnych promujących tereny inwestycyjne Partnerów projektu oraz ich emisje w TV, kampanie internetową, kampanię megaboardową, reklamę w prasie branżowej, promocje terenów inwestycyjnych przez Centrum Obsługi Inwestora, promocję w mediach regionalnych. Przedmiot projektu obejmuje także podniesienie kompetencji przedstawicieli lokalnych samorządów poprzez zorganizowanie szkoleń  z zakresu sporządzania ofert inwestycyjnych oraz zakup usługi doradczej obejmującej podjęcie uchwały zwalniającej od podatku od nieruchomości dla Partnerów projektu, na których terenach ww. uchwała nie obowiązuje.

Przedmiotowy projekt jest w części kontynuacją projektu realizowanego w ramach Działania 5.5 RPO WK-P na lata 2007-2013 pn. „A1 Promocja. Promocja terenów inwestycyjnych w obrębie oddziaływania autostrady A1”.

Liderem projektu jest Województwo Kujawsko-Pomorskie. Partnerami projektu są: Gmina Chełmża, Gmina Kowal, Gmina Brześć Kujawski, Gmina Aleksandrów Kujawski, Gmina Świecie, Gmina Płużnica, Gmina Choceń.

Planowany czas realizacji projektu: 01.06.2016 – 30.06.2023.

Osoby do kontaktu w sprawie projektów:

Płaskonka-Pruszak Edyta, Tel. 56 62 12 545 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Marciniak Żaneta, Tel. 56 62 18 385, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 • Znakomite położenie

Kujawsko-Pomorskie posiada doskonałe, strategiczne położenie w centralnej części Polski, w sercu Europy. Ta doskonała lokalizacja gwarantuje dogodny dostęp do najważniejszych, zarówno krajowych jak i zagranicznych rynków.

 • Przyjazne władze zorientowane na dynamiczny rozwój gospodarki

Władze samorządowe naszego województwa przywiązują ogromną wagę do tworzenia dobrych warunków dla rozwoju gospodarczego. Na wsparcie dla przedsiębiorstw przeznaczamy co czwarta złotówkę naszego Regionalnego Programu Operacyjnego (RPO).

 • Doskonała infrastruktura transportowa

Na terenie naszego województwa krzyżują się najważniejsze szlaki transportowe, m.in. te w powstałe w ramach transeuropejskiej sieci transportowej TEN-T. Kujawsko-pomorskie leży w Paneuropejskim Korytarzu Transportowym nr VI (Bałtyk-Adriatyk), który łączy Skandynawie przez Polskę z Południem Europy (Gdańsk – Toruń – Warszawa – Katowice - Żylina – Brno – Bratysława – Wiedeń – Graz – Klagenfurt – Triest – Wenecja – Bolonia).

Nasz region oplata gęsta i dobrze rozlokowana infrastruktura drogowa – autostrada A1 łącząca Skandynawię przez Gdańsk i Toruń  z południem Polski i Europy oraz drogi krajowe: DK10 łącząca Szczecin z Warszawą przez Bydgoszcz i Toruń, DK15 z Poznania przez Toruń na Warmię i Mazury oraz DK5 (do  2020 w standardzie drogi ekspresowej S5) z Gdańska przez Bydgoszcz do Poznania i Wrocławia. Posiadamy również regionalny port lotniczy w Bydgoszczy  w ramach którego działają takie firmy lotnicze jak LOT, Lufthansa i Ryanair.

 • Rozbudowana sieć parków przemysłowych i technologicznych

W naszym regionie funkcjonuje obecnie trzynaście obszarów przemysłowych: Bydgoski Park Przemysłowo-Technologiczny, Grudziądzki Park Przemysłowy, Toruński Park Technologiczny, Park Przemysłowy w Solcu Kujawskim, Vistula Park Świecie, Vistula Park II, Włocławska Strefa, Rozwoju Gospodarczego Park Przemysłowo - Technologiczny, Nadnotecki Park Przemysłowy w Paterku, Płużnicki Park Inwestycyjny, Brzeska Strefa Gospodarcza, Park Przemysłowo-Technologiczny w Golubiu Dobrzyniu, Sępoleński Park Przemysłowy, Strefa Przemysłowa w Koronowie.

 • Innowacyjne wsparcie biznesu

Trzy Regionalne Inkubatory Przedsiębiorczości: Toruński, Bydgoski i Włocławski udostępniają przedsiębiorcom nowoczesne pomieszczenia biurowe na preferencyjnych warunkach oraz wspierają ich na polu administracyjnym i prawnym. W Toruniu, w ramach projektu finansowanego z Programu SPIN TECH Narodowego Centrum Badań I Rozwoju.

 • Wykształcona kadra

Województwo Kujawsko-Pomorskie to ważny ośrodek akademicki oferujący bogate zasoby świetnie wyedukowanej kadry pracowniczej. Nasze najważniejsze uczelnie to: Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Collegium Medicum UMK im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy, Uniwersytet Technologiczno- Przyrodniczy im. J. J. Śniadeckich w Bydgoszczy, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Akademia Muzyczna im. F. Nowowiejskiego w Bydgoszczy.

 • Szybko rozwijający się sektor BPO
 • BPO/SSC to najprężniej rozwijający się sektor określony w najnowszy strategii rozwojowej naszego województwa jako perspektywiczny i wiodący w regionie, zatrudniający niemal 8000 osób w Bydgoszczy oraz ponad 1000 w Toruniu.
 • Architektura i zabytki:
 • Toruń to miasto o przepięknej architekturze. Z racji ogromnej liczby zabytków Stare Miasto Torunia zostało wpisane na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO.
 • Biskupin to najsłynniejszy w Europie Środkowej rezerwat archeologiczny. Można w nim zobaczyć rekonstrukcje osady łużyckiej i neolitycznej – z wałami obronnymi, budynkami mieszkalnymi oraz ulicami.
 • Bydgoszcz to wodna stolica Polski. W sercu miasta znajduje się Wyspa Młyńska, która wraz z ciągnącymi się wzdłuż brzegów XIX-wiecznymi kamieniczkami tworzy tzw. Wenecję Bydgoską.