Logo Invest In

Zakończył się proces certyfikacji Regionalnych Centrów Obsługi Inwestorów w Polsce (RCOI) na lata 2021-2023. Polska Agencja Handlu i inwestycji (PAIH) co trzy lata weryfikuje RCOI pod względem poziomu przygotowania pracowników do pozyskiwania oraz obsługi inwestorów zagranicznych. Oceniane były m. in. nowa strona internetowa COI, baza ofert inwestycyjnych, zaplecze techniczno-organizacyjne, obsługa projektów inwestycyjnych, posiadane materiały promocyjne i raporty, stosowanie zasad poufności danych, prowadzenie projektów wzmacniających potencjał inwestycyjny regionu.      

Miło nam poinformować, iż w tym roku najwyższe noty w procesie certyfikacji zdobyły trzy regiony, w tym Województwo Kujawsko-Pomorskie, zdobywając 49 punktów na 50 możliwych. 


Dzięki certyfikacji Kujawsko-Pomorskie Centrum Obsługi Inwestora będzie nadal certyfikowanym regionalnym partnerem PAIH odpowiedzialnym w regionie za obsługę inwestorów zagranicznych.        

W związku ze standaryzacją obsługi inwestorów w samorządach i identyfikacją inwestycyjną PAIH posługuje się marką „Invest in Poland”.  Obecnie PAIH posiada 16 partnerów regionalnych, którymi są certyfikowane RCOI, występujące pod marką „Invest in Region”, w przypadku Województwa Kujawsko-Pomorskiego jest to marka „Invest in Kujawsko-Pomorskie”.  

Przygotował C. Buczyński, Kujawsko-Pomorskie COI