Logo konkursu

Zakończono dziewiątą edycję Ogólnopolskiego Konkursu "Grunt na Medal" - 2021, organizowanego przez Polską Agencję Inwestycji i Handlu (PAIH) we współpracy z urzędami marszałkowskimi oraz Regionalnymi Centrami Obsługi Inwestora i Eksportera (COI/COIE). O tegoroczny tytuł najbardziej atrakcyjnego terenu pod inwestycję walczyło 120 gmin, które zaprezentowały łącznie 164 oferty.

Z regionu kujawsko-pomorskiego gminy zgłosiły w I etapie konkursu do Kujawsko-Pomorskiego COI aż 18 terenów inwestycyjnych co było trzecim wynikiem, pod względem ilości terenów, z wszystkich 16 województw.    

W wyniku przeprowadzonej 30 kwietnia 2021 roku weryfikacji i ocen zgłoszonych terenów inwestycyjnych, do drugiego etapu konkursu zakwalifikowano z regionu Kujawsko-Pomorskiego aż 5 ofert inwestycyjnych w różnych lokalizacjach (gminach), co było najlepszym wynikiem w Polsce.   

Świadczyło to o wysokiej jakości gruntów w naszym regionie, które są kompleksowo przygotowane do prowadzenia działalności gospodarczej, w szczególności o charakterze produkcyjnym. 

Zgodnie z decyzją komisji konkursowej, do dalszego udziału w konkursie zakwalifikowano z każdego województwa tereny, które uzyskały tylko trzy najwyższe oceny. W finalnym etapie konkursu zostało wyłonionych najlepszych 16 terenów w Polsce czyli laureatów konkursu Grunt na Medal 2021 roku.

W ramach tej edycji po formalnej ocenie oraz weryfikacji terenu produkcyjnego na miejscu, jak również wizytacji w siedzibie gminy/miasta komisja konkursowa zdecydowała się nagrodzić w Kujawsko-Pomorskiem teren w gminie Żnin.     

Oferty inwestycyjne z JST Kujawsko-Pomorskiego, które przeszły do II etapu konkursu:

  • Żnin / Teren Żnin ul. Fabryczna (7 ha) – Zwycięzca Laureat
  • Toruń / Teren ul. Andersa (4,5 ha)
  • Bydgoszcz / Teren ul. Chemiczna, Hutnicza (8,92 ha)     
  • Pakość / Teren w miejscowości Giebnia (18,37 ha)
  • Grudziądz / Teren ul. Mazowiecka (14,98 ha)            

Gratulujemy Żninowi wygranej.

Pozostałym Gminom, które przeszły do II etapu konkursu, jak również wszystkim innym JST, które zgłosiły swoje oferty do Gruntu na Medal serdecznie dziękujemy.   

Statuetki zwycięskich gruntów oraz okolicznościowe dyplomy przekazywane były laureatom – zwycięzcom przez poniższe osoby: 

  • Krzysztof Drynda, Prezes PAIH S.A.
  • Grzegorz Piechowiak, Sekretarz Stanu - Ministerstwo Rozwoju i Technologii
  • Przedstawiciele Urzędów Marszałkowskich. Z ramienia Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego nagrodę wręczał Olgierd Dziekoński – Pełnomocnik Zarządu Województwa ds. rozwoju Gospodarczego
  • Laureaci Ogólnopolskiego Konkursu „Grunt na Medal 2021”. Nagrodę za najlepszy grunt produkcyjny w Kujawsko-Pomorskiem odbierał Burmistrz Żnina Robert Luchowski.

Państwa oferty, które już są w elektronicznej bazie ofert greenfield naszego COI  https://coi.mapa.kujawsko-pomorskie.pl/, jak również w generatorze PAIH  https://baza.paih.gov.pl/ będą przez nas proponowane potencjalnym inwestorom.

Wszystkim gminom biorącym udział w konkursie życzymy wielu wartościowych inwestycji, a właśnie udział w konkursie stanowi znakomitą okazję dla podniesienia atrakcyjności inwestycyjnej gminy oraz naszego regionu.

Tereny inwestycyjne, które wygrały w Kujawsko-Pomorskiem w ośmiu wcześniejszych edycjach konkursu zostały w dużej większości zagospodarowane przez inwestorów polskich i zagranicznych.     

Więcej o konferencji

Przygotował: Cezar Buczyński, K-P COIE