Ogólnym celem niniejszego zaproszenia do składania wniosków jest ekologizacja procesów i działań MŚP w gospodarce społecznej. Zaproszenie do składnia wniosków  ma na celu pobudzanie rozwoju zrównoważonych praktyk poprzez budowanie potencjału, transferu wiedzy i współpracy ponadnarodowej.  Ma ono również na celu wzmocnienie pozycji MŚP działających w gospodarce społecznej, aby mogły lepiej realizować cele określone w Zielonym Ładzie poprzez wspieranie ich zdolności i umiejętności, poprawę zrównoważonego zarządzania i sprawianie, aby ich działalność była bardziej ekologiczna. Całkowity budżet wynosi 6 mln euro.

Zaproszenie do składania wniosków będzie wspierać partnerstwa ponadnarodowe poprzez wprowadzanie innowacji w ich produktach, usługach i procesach, a tym samym umożliwienie im zwiększenia ich wkładu w zieloną transformację w UE.

Data składania wniosków 19 styczeń 2023

Więcej informacji

Funding and tender opportunities