W październiku br. ogłoszone zostały dwa kolejne konkursy w ramach Poddziałania 5.2.2 „Wsparcie inwestycji przedsiębiorstw” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego (RPO WK-P) na lata 2007-2013.

Pierwszy konkurs (RPOWKP 21/V/5.2.2/2009) skierowany jest do przedsiębiorców, którzy planują zrealizować projekt w gminach, w których dotychczas nie udzielono wsparcia w ramach Poddziałania 5.2.2.

Adresatami drugiego konkursu (RPOWKP 20/V/5.2.2/2009) są natomiast przedsiębiorcy działający na obszarach gdzie takie wsparcie miało już miejsce.

Dzięki takiemu ukierunkowaniu konkursów samorządowe władze województwa dbają o zrównoważony rozwój regionu. 

Termin składania wniosków: 15.01.-29.01.2010 r.   
Szczegółowe informacje o kunkursie RPOWKP 21/V/5.2.2/2009 tutaj.
Szczegółowe informacje o kunkursie RPOWKP 20/V/5.2.2/2009 tutaj.

Oprac. C. Buczyński K-PCOI

Załączniki


Wszystkie konkursy