Uległy zmianie terminy składania wniosków dot. konkursów RPO WK-P 20/V/5.2.2/2009 oraz RPO WK-P 21/V/5.2.2/2009 ogłoszonych w ramach poddziałania 5.2.2 Wsparcie inwestycji przedsiębiorstw.

Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałami Nr 93/1660/09 oraz 93/1661/09 z 16 grudnia 2009 r. podjął decyzję o zmianie terminu naboru wniosków o dofinansowanie z terminu od 15.01.2010 r. do 29.01.2010 r. na termin od 01.03.2010 r. do 15.03.2010 r.

Przesunięciu ulegnie równiez termin rozstrzygnięcia konkursu z lipca 2010 na wrzesień 2010 r.

Więcej informacji na ten temat tutaj.

Oprac. J. Wiśniewska K-PCOI


Wszystkie konkursy