Kujawsko-Pomorskie Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów (K-PCOIE) w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego zaprasza na seminarium pt. „Japonia –rynek otwierający się na polski biznes” w dniu 28 września 2023 r. w Toruniu 

Zaproszenie na seminarium pt „Wsparcie ekspansji międzynarodowej przedsiębiorstw w dobie ogólnoświatowych przemian” w dniu 25 kwietnia 2023 r. w Toruniu, Hotel Filmar

Od 2011 r. Kujawsko-Pomorskie COIE organizuje lub współorganizuje bezpłatne spotkania informacyjne, konferencje, przyjazdowe misje gospodarcze dla przedsiębiorców (eksporterów) z terenu województwa kujawsko-pomorskiego.
Wszystkie przedsięwzięcia dedykowane są polskim przedsiębiorcom z różnych branż prowadzącym działalność eksportową i/ lub planującym jej podjęcie.

Mając na uwadze szeroką prezentację potencjału gospodarczego województwa kujawsko-pomorskiego z perspektywy jego możliwości eksportowych, Kujawsko-Pomorskie COIE przygotowało kolejną edycję Katalogu "Made in Kujawsko-Pomorskie".

Kujawsko-Pomorskie Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów (K-PCOIE) zostało utworzone w strukturze organizacyjnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu na podstawie porozumienia ramowego, zawartego w sierpniu 2010 roku pomiędzy ówczesnym Ministrem Gospodarki a Województwem Kujawsko-pomorskim. Oficjalnie swoją działalność K-PCOIE zainaugurowało 16 marca 2011 roku. Podczas 11 lat działalności udało się Centrum w sposób unikalny wypełnić lukę na rynku bezpłatnych usług informacyjnych skierowanych dla przedsiębiorców (eksporterów i inwestorów) oraz JST.