Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego investin.kujawsko-pomorskie.pl

 

Data publikacji strony internetowej: 2019-09-18.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2019-09-18.

 

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

  • niektóre filmy zamieszczone w serwisie mogą nie posiadać napisów czy innych wymaganych elementów, z uwagi na fakt, że zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej lub pochodzą ze źródeł zewnętrznych
  • część z opublikowanych zdjęć nie posiada opisu alternatywnego, mają one charakter promocyjny i nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań

 

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-22.

 

Deklarację sporządzono na podstawie audytu przeprowadzonego przez Insider Sp. z o.o..

 

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Strona internetowa posiada wersję serwisu dzięki której materiały osadzone na stronie są czytelne także dla osób słabiej widzących. Narzędzia tam zastosowane to: zwiększenie kontrastu tekstu do tła (4 rodzaje), powiększenie czcionki, powiększenie odstępu między literami oraz wierszami.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Maciej Kanabaj, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 56 62 18 481. Wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej cyfrowo oraz skargi na brak zapewnienia dostępności należy składać na adres poczty elektronicznej Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie

informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu posiada 10 lokalizacji.

1) Główna siedziba Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego znajduje się w budynku przy Placu Teatralnym 2 w Toruniu, z którego usunięto podstawowe bariery architektoniczne i organizacyjne dla osób niepełnosprawnych i przystosowano do obsługi osób niepełnosprawnych w następującym zakresie:

dostęp do budynku zapewniają schody zewnętrzne oraz podjazd,
wejście główne znajduje się na parterze, bez przeszkód w postaci progów, drzwi automatyczne, dwuskrzydłowe otwierane na fotokomórkę,
budynek przystosowany do obsługi osób niepełnosprawnych na każdym poziomie poprzez system trzech wind, obsługi osób niepełnosprawnych dokonują wszyscy pracownicy Urzędu, a w przypadku takiej konieczności osoby przeszkolone specjalistycznie,
korytarze wewnątrz budynków posiadają szerokość co najmniej 1,20 m,
informacje na temat załatwiania spraw w Urzędzie udzielane są w Punkcie Informacyjno-Podawczym usytuowanym na parterze w holu głównym budynku, pod numerem telefonu 56 62-18-600 lub poprzez pocztę elektroniczną punkt.informacyjny@kujawsko- pomorskie.pl,
toalety przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych znajdują się na parterze w prawym korytarzu od Punktu Informacyjno-Podawczego, a także na pierwszym i drugim piętrze,
2 miejsca postojowe ze stanowiskami zarezerwowanymi dla samochodów, z których korzystają osoby niepełnosprawne znajdują się na parkingu wewnętrznym Urzędu oraz są dostępne po przejeździe szlabanów od Alei Solidarności,
w części budynku zainstalowano instalację alarmową przeciwpożarową ze świetlną sygnalizacją zagrożenia,
Punk informacyjny Funduszy Europejskich znajdujący się na parterze w prawym korytarzu po wejściu do budynku wyposażono w pętlę indukcyjną,
na parterze budynku znajduje się szatnia dla klientów,
zainstalowane w obiekcie windy wyposażono w sygnalizacją dźwiękową informującą o zamykaniu i otwieraniu drzwi, panel sterujący posiadający oznakowania dla osób niewidomych, informację głosową informującą na którym piętrze winda się zatrzymała, wyświetlacz pokazujący numer piętra, na którym znajduje się winda, poręcze po obu stronach kabiny,
schody wewnątrz budynku wyposażono w obustronne poręcze, przedłużone na początku i na końcu biegu schodów o 30 cm zakończone tak, aby gwarantowały bezpieczne użytkowanie,
stopnie schodów wewnętrznych w części budynku oznaczono przy pomocy koloru kontrastowego (początek i koniec biegu wyróżniony przy pomocy pasa kontrastującego),
do budynku i wszystkich jego pomieszczeń (z wyłączeniem pomieszczeń technicznych) można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem,
dla naszych klientów zapewniamy bezpłatną obsługę przy pomocy tłumacza języka migowego lub tłumacza-przewodnika podczas załatwiania spraw w Urzędzie. Potrzebę skorzystania z usługi tłumacza ze wskazaniem wybranej metody komunikowania się należy zgłosić, co najmniej 3 dni robocze przed planowaną wizytą w urzędzie, kontaktując się z pracownikiem Punktu Informacyjno-Podawczego, na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., telefonicznie: 56 62-18-600 lub poprzez wiadomość SMS wysłaną na numer telefonu 517 770 017. Link do informacji dotyczącej możliwości korzystania z usług tłumacza języka migowego online
2) Dodatkowe lokalizacje Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego:
a) ul. M. Skłodowskiej-Curie 73 w Toruniu:

2 miejsca postojowe ze stanowiskami zarezerwowanymi dla samochodów, z których korzystają osoby niepełnosprawne, usytuowane przed wejściem do budynku,
na parterze budynku toaleta przystosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych, wyposażona w przewijak dla dzieci,
w części budynku zainstalowano instalację alarmową przeciwpożarową ze świetlną sygnalizacją zagrożenia,
brak udogodnień dla osób niepełnosprawnych z dysfunkcją narządu słuchu oraz wzroku,
brak urządzenie dźwigowego uniemożliwia poruszanie się pomiędzy poszczególnymi kondygnacjami budynku zawierającymi pomieszczenia obsługi klientów, istnieje możliwość umówienia spotkania z klientem na parterze;
b) ul. Targowa 13/15 w Toruniu:

miejsca postojowe ze stanowiskami zarezerwowanymi dla samochodów, z których korzystają osoby niepełnosprawne,
urządzenie dźwigowe umożliwia poruszanie się pomiędzy poszczególnymi kondygnacjami budynku zawierającymi pomieszczenia obsługi klientów,
brak toalety przystosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych,
brak udogodnień dla osób niepełnosprawnych z dysfunkcją narządu słuchu oraz wzroku;
c) ul. Włocławska 167 w Toruniu:

miejsca postojowe ze stanowiskami zarezerwowanymi dla samochodów, z których korzystają osoby niepełnosprawne,
pomieszczenia obsługi klientów usytuowane na parterze,
toaleta przystosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych,
korytarze wewnątrz budynków posiadają szerokość co najmniej 1,20 m,
brak udogodnień dla osób niepełnosprawnych z dysfunkcją narządu słuchu oraz wzroku;
d) ul. Św. Jana 1/3 w Toruniu:

obiekt niedostępny architektoniczne dla osób niepełnosprawnych, istnieje możliwość umówienia spotkania z klientem w innej lokalizacji;
e) Wały Generała Władysława Sikorskiego 15 w Toruniu:

obiekt niedostępny architektoniczne dla osób niepełnosprawnych, istnieje możliwość umówienia spotkania z klientem w innej lokalizacji;
f) ul. Kopernika 4 w Toruniu:

obiekt niedostępny architektoniczne dla osób niepełnosprawnych, istnieje możliwość umówienia spotkania z klientem w innej lokalizacji;
g) ul. Bechiego 2 we Włocławku:

dostęp do budynku zapewniają schody zewnętrzne oraz podjazd,
1 miejsce postojowe ze stanowiskiem zarezerwowanym dla samochodów, z których korzystają osoby niepełnosprawne,
pomieszczenia obsługi klientów usytuowane na parterze,
toaleta przystosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych,
korytarze wewnątrz budynków posiadają szerokość co najmniej 1,20 m,
brak udogodnień dla osób niepełnosprawnych z dysfunkcją narządu słuchu oraz wzroku;
h) ul. Waryńskiego 4 w Grudziądzu:

dostęp do budynku zapewniają schody zewnętrzne oraz podjazd,
2 miejsca postojowe ze stanowiskami zarezerwowanymi dla samochodów, z których korzystają osoby niepełnosprawne,
pomieszczenia obsługi klientów usytuowane na parterze,
toaleta przystosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych,
korytarze wewnątrz budynków posiadają szerokość co najmniej 1,20 m,
brak udogodnień dla osób niepełnosprawnych z dysfunkcją narządu słuchu oraz wzroku;
i) ul. Jagiellońska 9 w Bydgoszczy:

dostęp do budynku zapewniają schody zewnętrzne oraz podjazd,
1 miejsce postojowe ze stanowiskiem zarezerwowanym dla samochodów, z których korzystają osoby niepełnosprawne,
pomieszczenia obsługi klientów usytuowane na parterze,
brak toalety przystosowanej dla potrzeb osób niepełnosprawnych,
korytarze wewnątrz budynków posiadają szerokość co najmniej 1,20 m,
brak udogodnień dla osób niepełnosprawnych z dysfunkcją narządu słuchu oraz wzroku.
 

Invest in Bit City 2

Spot Promocyjny Zainwestuj w Bydgoszczy

Spot promocyjny Biznes w Toruniu

Spot promocyjny UM Włocławek

Spot promocyjny Gminy Miasto Grudziądz

Spot promocyjny UM Inowrocław

Expressway-promocja terenów inwestycyjnych

Spot promocyjny Gminy Brześć Kujawski

Spot promocyjny Gminy Aleksandrów Kujawski

Spot promocyjny Gminy Chełmża

Spot promocyjny Gminy Choceń

Spot promocyjny Gminy Kowal

Spot promocyjny Gminy Płużnica

Spot promocyjny Gminy Świecie

Szanowni Państwo,


W związku z panującą epidemią koronowirusa, wiele instytucji organizacji dokonuje poza granicami naszego kraju zakupu sprzętu oraz środków ochrony osobistej na potrzeby własne oraz instytucji w regionach. Ponieważ z naszych informacji wynika, że najczęściej zakupy te dokonywane są od producentów chińskich, przekazujemy Państwu w załączeniu informacje dotyczące warunków, wymogów oraz ograniczeń dotyczących importu wspomnianych artykułów z tego kraju. Mamy nadzieję, że okażą się one pomocne i pozwolą na uniknięcie szeregu trudności oraz opóźnień w zakupie  i transporcie.
Szereg przydatnych informacji znajdziecie też Państwo na naszej podstronie www.gov.pl/dyplomacja/koronawirus--informacje-dla-importerow-srodkow-ochrony-osobistej.
 
Dodatkowo przekazujemy w załączeniu instrukcję dotyczącą możliwości skorzystania z transportu materiałów służących walce z wirusem w ramach akcji CargodlaPolski. Podstawowym warunkiem skorzystania z tej opcji jest konieczność przekazania zakupionego lub otrzymanego w darze  sprzętu bądź wyposażenia do dyspozycji Agencji Rezerw Materiałowych. Wszelkie informacje nt. możliwości transport za pośrednictwem PPL LOT dostępne są tutaj https://www.lot.com/pl/pl/cargo-rejsy-specjalne-hub
Zachęcamy także do przekazania przedsiębiorcom informacji o zakładce: Anti-Covid Offer by Polish Business, na portalu MSZ,  w której zamieszczane są informacje o produktach i rozwiązaniach oferowanych przez polskich przedsiębiorców i naukowców, które mogą się okazać pomocne w zmaganiach z pandemią COVID-19 i jej skutkami. Przedsiębiorcy produkujący towary lub świadczące usługi które mogą być przydatne do zwalczania Covid-19 proszeni sa o przekazywanie tych informacji do p. Marcina Jatczaka (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.)  w celu zamieszczenia ich na tej stronie. Produkty te  są promowane przez nasze placówki za granicą.
Będziemy wdzięczni za przekazania tych informacji instytucjom, organizacjom oraz przedsiębiorcom w Państwa regionie.
W razie zapytań prosimy o kontakt z pracownikiem departamentu panią Agatą Czyrsznic-Dobrowolską (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel. 22 523 7182).

 

Pomoc na poziomie krajowym


Strona internetowa serwisu Rzeczpospolitej Polskiej
Wszystko o tarczy antykryzysowej i dostępnych instrumentach wsparcia dostępne jest na stronach Serwisu https://www.gov.pl/web/tarczaantykryzysowa, w tym wsparcie dla przedsiębiorców z podziałem na wielkość podmiotu gospodarczego tj. jednoosobowa firma, mikrofirma, mała firma, średnia firma i duża firma:  
https://www.gov.pl/web/tarczaantykryzysowa/wyszukaj-wsparcie-dla-swojej-firmy jak również pakiet wsparcia dla pracowników:  
https://www.gov.pl/web/tarczaantykryzysowa/znajdz-swoj-pakiet-dla-pracownika


Wsparcie przedstawione w dokumencie Tacza Antykryzysowa w pigułce:


Wsparcie dla firm Przedsiębiorcy będą mieli możliwość skorzystania z dofinansowania części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne) 

Wsparcie dla firm

Postojowe, czyli jednorazowa wypłata z tytułu przestoju ekonomicznego w wyniku wystąpienia zagrożenia epidemicznego.

Świadczenie postojowe

Pożyczka dla mikroprzedsiębiorców umożliwiająca pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej np. podatków, składek czy kosztów wynajmu lokalu.

Pożyczka dla mikroprzedsiębiorców

Możliwość skorzystania przez samo zatrudnionych z dofinansowania części kosztów prowadzania działalności gospodarczej w przypadku spadku obrotów w wyniki pandemii koronawirusa.

Wsparcie dla samozatrudnionych

Zwolenie ze składek ZUS  

Zwolnienie ze składek ZUS

Dofinansowanie do wynagrodzeń z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych

Dofinansowanie do wynagrodzeń z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych
Polski Fundusz Rozwoju (PFR) przygotował „Przewodnik Antykryzysowy dla przedsiębiorców” który będzie bieżąco aktualizowany w miarę pojawiania się nowych rozwiązań i praktyk.


https://pfr.pl/dam/pfr/documents/tarcza-antykryzysowa/PFR-Przewodnik-Antykryzysowy-dla-Przedsiebiorcow.pdf

Na stronie www.pfr.pl/tarcza przedsiębiorcy znajda również artykuły, analizy oraz dodatkowe materiały dotyczące zagadnień zawartych w podręczniku oraz często zadawane pytania i odpowiedzi przygotowane przez ekspertów PFR.

W ramach centrum doradztwa, pytania do konsultantów PFR można kierować  poprzez stronę internetową www.pfr.pl lub telefonicznie, pod numerem 800 800 120.Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK)

BGK będzie udzielał gwarancji dla średnich i dużych firm z Funduszu Gwarancji Płynnościowych (niezależnie od branż) dotkniętych skutkami pandemii COVID-19.  Gwarancje z Funduszu Gwarancji Płynnościowych mają być udzielane do końca 2020 roku.
Gwarancjami z Funduszu Gwarancji Płynnościowych będą mogły być zabezpieczone kredyty, dla których umowy kredytowe były zawierane od 1 marca 2020 r.
https://www.bgk.pl/pakietpomocy/systemy-gwarancji/gwarancje-z-funduszu-gwarancji-plynnosciowych/
BGK oferuje również dla przedsiębiorców  gwarancje de minimis oraz gwarancje biznesmax, będące pakietem  pomocy dla mikro-, małych i średnich firm  
Proponowany pakiet pomocy BGK dla przedsiębiorstw dotkniętych koronawirusem obejmuje także system dopłat https://www.bgk.pl/pakietpomocy/system-doplat/ oraz
wsparcie z wykorzystaniem funduszy unijnych
https://www.bgk.pl/pakietpomocy/wsparcie-z-wykorzystaniem-funduszy-unijnych/
Rozwiązania oferowane przez BGK Firmy  przygotowywane są we współpracy z ministerstwami i sektorem bankowym.

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP)

Ułatwienia dla firm zagrożonych COVID-19 proponowane przez PARP to m.in. przedłużenie dat naborów wniosków o dofinansowanie dla wybranych konkursów: 

https://www.parp.gov.pl/component/content/article/59106:parp-daje-firmom-wiecej-czasu-na-zlozenie-wnioskow

Więcej o formach wsparcia w obecnej sytuacji proponowanych przez PARP:

https://www.parp.gov.pl/component/content/article/59591:ulatwienia-dla-firm-zagrozonych-covid-19-wywiad-z-malgorzata-oleszczuk-prezes-parpPomoc na poziomie regionalnym

Poniżej znajdziecie Państwo biuletyn omawiający csłość wsparcia jakie do zaoferowania mają instytucje Samorządu Województwa:


 

Pomoc na poziomie lokalnym


Powiatowy Urząd Pracy Toruń


Na stronie Powiatowego Urzędu Pracy dla Miasta Torunia (PUP), znajdują się szczegółowe informacje dotyczące rozwiązań prawnych realizowanych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych w ramach tzw. tarczy antykryzysowej oraz warunki dotyczącej możliwości otrzymania  niskoprocentowej pożyczki z Funduszu Pracy dla mikroprzedsiębiorców.
https://muptorun.praca.gov.pl/

Pup Toruń uruchomił na stronie dostępne  formy wsparcia  przyznawanych na podstawie ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 np. niskoprocentowa pożyczka z Funduszu Pracy dla mikroprzedsiębiorców o wielkości do 5 tys. złotych
https://muptorun.praca.gov.pl/strona-glowna//-/asset_publisher/Qat7ebECUfDp/content/11994258-niskoprocentowa-pozyczka-z-funduszu-pracy-dla-mikroprzedsiebiorcow?redirect=https%3A%2F%2Fmuptorun.praca.gov.pl%2Fstrona-glowna%2F%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_Qat7ebECUfDp%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3D_118_INSTANCE_j2NGa15MqWyE__column-1%26p_p_col_pos%3D1%26p_p_col_count%3D2


Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców


Ruszyła akcja informacyjno-organizacyjna Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców pod hasłem #RatujBiznes. Szczegóły pod adresem: www.rzecznikmsp.gov.pl/ratujbiznes
Na stronie znajdują się przydatne informacje dotyczące najważniejszych wniosków o wsparcie które obecnie mogą składać przedsiębiorcy: o odroczenie terminu zapłaty podatku/zapłaty zaległości podatkowych, o rozłożenie na raty zapłaty zaległości podatkowej, o umorzenie zaległości podatkowych, o odroczenie terminu płatności składek ZUS, o zwolnienie płatnika z obowiązku opłacania nieopłaconych składek ZUS, w zakresie świadczeń postojowych czy w zakresie tymczasowego wsparcia restrukturyzacyjnego.
Pomoc bezpłatna kancelarii prawnych i doradczych
Na stronie rzecznika znaleźć można listę kancelarii prawnych i doradczych które oferują nieodpłatną (pro publico bono) pomoc przedsiębiorcom sektora MŚP przy wypełnianiu i składaniu przedmiotowych wniosków o ulgi czy wsparcie.

Obecnie na liście znajduje się 18 kancelarii z województwa kujawsko-pomorskiego:
https://rzecznikmsp.gov.pl/ratujbiznes/#1585654346974-d6158a33-2a70


Dostępne inforrmacje postaramy się uzupełniać na bieżąco.

Jeżeli macie państwo informacje o pomocy dla przedsiębiorców lub udzielacie takiej pomocy i chcecie aby znalazła się na powyższej liście prosimy o kontakt mailowy:

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. i Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.