Obiekt będzie położony w lewobrzeżnej części Torunia, przy trasie Nowomostowej. Budynek znajdować się będzie w bezpośrednim sąsiedztwie przebudowywanego układu komunikacyjnego.

Firma Brenntag Polska na działce położonej przy ul. Droga Kurpiowska wybuduje centrum logistyczne. Brenntag Polska Sp. z o.o. jest wiodącą firmą przemysłu chemicznego zajmującą się dystrybucją standardowych i specjalistycznych surowców chemicznych na polskim rynku. Przedsiębiorstwo świadczy także usługi wartości dodanej związane m.in. z konfekcjonowaniem towarów, produkcją dodatków specjalistycznych, utylizacją odpadów, gospodarowaniem opakowań zwrotnych oraz wsparciem technologicznym, jakie zapewniają laboratoria aplikacyjno-badawcze.

MRGARDEN - producent wyrobów z drewna powiązany z firmą Stelmet z Zielonej Góry - nabył 26,2 ha terenu zlokalizowanego przy ul. Droga Graniczna należącego do Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

Bydgoskie Wojskowe Zakłady Lotnicze nr 2, Detal-Met z Włocławka, Spółka Damix z Rypina oraz toruński Towimor – w sumie 59 zakładów produkcyjnych z naszego regionu otrzyma wsparcie Urzędu Marszałkowskiego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na realizację inwestycji umożliwiających zwiększenie produkcji i rozszerzenie oferty.

Podkategorie