Działalność na preferencyjnych warunkach w  Pomorskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna umożliwia prowadzenie działalności gospodarczej na preferencyjnych warunkach. Przedsiębiorcy mogą korzystać z pomocy publicznej w formie zwolnienia z podatku dochodowego (PIT lub CIT) zarówno dla istniejących przedsiębiorstw jak i nowych projektów, niezależnie od lokalizacji inwestycji.

JAK TO DZIAŁA?

Przedsiębiorca, który uzyska decyzję o wsparciu w Pomorskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej otrzyma pomoc publiczną w postaci zwolnienia z podatku dochodowego. Maksymalna wysokość liczona jest jako procent wydatków kwalifikowanych inwestycji zależy od wielkości przedsiębiorstwa.

KRYTERIA ILOŚCIOWE

Kryteria ilościowe to minimalne koszty inwestycji (czyli planowane nakłady inwestycyjne) uzależnione od stopy bezrobocia w danym powiecie. Do kosztów kwalifikujących się do objęcia wsparciem na nowe inwestycje zalicza się m.in. koszt nabycia nieruchomości i budynków, koszty najmu lub dzierżawy nieruchomości, koszty budowy zakładu z halą produkcyjną i zapleczem biurowo-socjalnym, zakup maszyn i urządzeń (także w formie leasingu finansowego) oraz wartości niematerialne i prawne związane z transferem technologii przez nabycie praw patentowych, licencji, know-how i nieopatentowanej wiedzy technicznej

Dodatkowo każdy przedsiębiorca (lały, średni czy duży), który planuje reinwestycje- ma obniżone minimalne nakłady inwestycyjne o 50%.

Do kosztów kwalifikujących się do objęcia wsparciem na nowe inwestycje zalicza się koszty będące:

1) kosztem związanym z nabyciem gruntów lub prawa ich użytkowania wieczystego,

2) ceną nabycia albo kosztem wytworzenia we własnym zakresie środków trwałych, pod warunkiem zaliczenia ich, zgodnie z odrębnymi przepisami, do składników majątku podatnika i zaliczenia ich do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,

3) kosztem rozbudowy lub modernizacji istniejących środków trwałych,

4) ceną nabycia wartości niematerialnych i prawnych związanych z transferem technologii przez nabycie praw patentowych, licencji, know-how i nieopatentowanej wiedzy technicznej,

5) kosztem związanym z najmem lub dzierżawą gruntów, budynków i budowli – pod warunkiem,
że okres najmu lub dzierżawy trwa co najmniej 5 lat, a w przypadku mikroprzedsiębiorców, małych przedsiębiorców i średnich przedsiębiorców – co najmniej 3 lata, licząc od przewidywanego terminu zakończenia nowej inwestycji,

6) ceną nabycia aktywów innych niż grunty, budynki i budowle objęte najmem lub dzierżawą,
w przypadku, gdy najem lub dzierżawa ma postać leasingu finansowego oraz obejmuje zobowiązanie do nabycia aktywów z dniem upływu okresu najmu lub dzierżawy

 

KRYTERIA JAKOŚCIOWE

Kryteria jakościowe to warunki zgodności ze średniookresową strategią rozwoju kraju. Należą do nich kryteria zrównoważonego rozwoju gospodarczego oraz kryteria zrównoważonego rozwoju społecznego. Te kryteria to między innymi posiadanie statusu MŚP, inwestycja w lokalizacje o wysokim poziomie bezrobocia, współpraca ze szkołami branżowymi, wspieranie rozwoju pracowników przedsiębiorstwa, inwestycje w projekty wspierające branże w których Polska może uzyskać przewagę konkurencyjną. Łącznie kryteriów jest 13 i przedsiębiorca w województwie kujawsko-pomorskim wybiera 5, które spełni.

 

 

PROCEDURA

Proces wydawania decyzji o wsparciu uległ znacznemu skróceniu. Przedsiębiorca może oczekiwać wydania decyzji o wsparciu w ciągu miesiąca.

 

 

WYKLUCZONE DZIAŁALNOŚCI

Decyzja o wsparciu nie może zostać wydana na następujące działalności:

 

 

ZAPRASZAMY DO KONTAKTU:

Oddział w Toruniu

  1. Polna 66, 87-100 Toruń 
    Tel: 56 653 00 47 
    E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Joanna Gasek - Zastępca Dyrektora Działu Inwestycji Strefowych 
Tel: 605 676 600                   
E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.              

Katarzyna Adamska – Project Manager
Tel: 885 600 030               
E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.                     

Weronika Leszniewska - Specjalistka ds. pozyskiwania inwestorów oraz współpracy międzynarodowej
Tel: 799 286 999               
E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.            

Agnieszka Sandecka - Specjalista ds. szkolnictwa zawodowego

Tel: 885 807 030               
E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.                            

Oddział we Włocławku – Centrum Programowania Robotów Przemysłowych

  1. Plac Wolności 8/9, 87-800 Włocławek 
    E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Wiktor Kowalski – Specjalista do spraw pozyskiwania inwestorów oraz współpracy międzynarodowej

Tel: 601 975 570 
E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  

PSSE_2023

pdf

Zespół

Rozmiar: 234.08 kb
Odsłon : 12
Data dodania: 2023-02-03
pdf

Kryteria ilościowe 2023

Rozmiar: 245.47 kb
Odsłon : 18
Data dodania: 2023-02-03
pdf

Kryteria jakościowe 2023 nowe

Rozmiar: 286.90 kb
Odsłon : 13
Data dodania: 2023-02-03
pdf

Wyłaczenia

Rozmiar: 391.57 kb
Odsłon : 13
Data dodania: 2023-02-03

 

 

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna umożliwia prowadzenie działalności gospodarczej na preferencyjnych warunkach. Przedsiębiorcy mogą korzystać z pomocy publicznej w formie zwolnienia z podatku dochodowego (PIT lub CIT) zarówno dla istniejących przedsiębiorstw, jak i nowych projektów.