Źródło:
    1. Urząd Statystyczny w Bydgoszczy; Biuletyn statystyczny województwa kujawsko-pomorskiego za II kw. 2020 r., Bydgoszcz, sierpień 2020.
    2. Urząd Statystyczny w Bydgoszczy; Biuletyn statystyczny województwa kujawsko-pomorskiego za III kw. 2018 r., Bydgoszcz, listopad 2018.

Oprac. M. Ryłow/ M.Kanabaj  K-P COI