Tereny inwestycyjne greenfield wraz załącznikami (opis tereny site check list oraz zdjęcie lotnicze z obrysami terenu) dostępne są w chmurze cloud computing  pod linkiem: 

https://drive.kujawsko-pomorskie.pl/index.php/s/inSyZMuzY3bNv5A (hasło: Greenfields_2022)

 

Dzięki projektowi pt. „Wdrażanie standardów obsługi inwestora w samorządach województwa kujawsko-pomorskiego” w ramach działania 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne, PO-WER 40 JST zakwalifikowanych do II etapu projektu otrzymało pakiet profesjonalnych narzędzi służących do promowania terenów inwestycyjnych oraz potencjału gospodarczego, m.in.:  

 • zdjęcia stacjonarne i lotnicze dla ofert inwestycyjnych;
 • foldery dla ofert inwestycyjnych w wersji papierowej i elektronicznej;
 • formatki opisujące teren wraz załącznikami tzw. Site Check List w dwóch wersjach językowych angielskim oraz polskim;   
 • opracowanie stron internetowych dedykowanych inwestorom przetłumaczonych na 2 języki;
 • analizę najlepszych terenów inwestycyjnych – opracowania  due diligence;
 • zestaw audiowizualny służący przedstawianiu terenów inwestycyjnych.  

Projekt realizowany w okresie od 1 stycznia 2019 roku do 31 lipca 2022 roku przez Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz firmę Euro Innowacje sp. z o.o. z Poznania.  

 • Polska na 40 miejscu w rankingu gospodarczym „Doing Business”.
  Gospodarki są uszeregowane pod względem łatwości prowadzenia działalności gospodarczej, od 1 do 190. Wysoka łatwość prowadzenia działalności w rankingu oznacza, że otoczenie regulacyjne bardziej sprzyja zakładaniu i prowadzeniu lokalnej firmy. Rankingi są ustalane przez sortowanie łącznych wyników według 10 tematów, z których każdy składa się z kilku wskaźników, przy czym każdy temat ma taką samą wagę. Rankingi dla wszystkich gospodarek odnoszą się do maja 2019 r.
  https://www.doingbusiness.org/en/data/exploreeconomies/poland#,
  https://www.doingbusiness.org/content/dam/doingBusiness/country/p/poland/POL.pdf

 • 41 miejsce w rankingu wolności gospodarczej w 2021 roku „Index of Economic Freedom 2021”, opracowanym przez  The Heritage Foundation.
  Wynik wolności gospodarczej Polski wynosi 69,7 punktów. Jego ogólna ocena wzrosła o 0,6 punktu, głównie ze względu na poprawę efektywności sądownictwa. Polska zajmuje 41 miejsce na świecie, 25 miejsce na 45 krajów w regionie Europy, a jej ogólny wynik jest poniżej średniej regionalnej, ale powyżej średniej światowej.
  https://www.heritage.org/index/country/poland

 • 45 miejsce rankingu postrzegania kraju pod kątem korupcji "Corruption Perceptions Index 2020".
  2020 - CPI - Transparency.org

 • 40 miejsce  w rankingu innowacyjności "Global Innovation Index 2021".
  Edycja 2021 Global Innovation Index (GII) przedstawia najnowszy globalny ranking innowacji 132 gospodarek, opierający się na 81 różnych wskaźnikach. Śledząc najnowsze światowe trendy w zakresie innowacji w nowym Global Innovation Tracker, ta edycja koncentruje się również na wpływie pandemii COVID-19 na innowacje.
  https://www.wipo.int/global_innovation_index/en/2021/ 

 • Ocena ryzyka BB2 w ratingu Euler Hermes Global.
  Poziom ryzyka przedsiębiorcy w związku z prowadzeniem interesów w Polsce został oceniony na MEDIUM BB2.
  https://www.eulerhermes.com/en_global/economic-research/country-reports/Poland.html

   

   

Odnawialne źródła energii (OZE)

Możliwość eksploatacji ekologicznych źródeł energii jest szansą dla regionu na zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego i stwarza możlliwość poprawy zaopatrzenia w energię terenów o słabo rozwiniętej infrastrukturze energetycznej. Powstawanie w województwie nowych inwestycji w zakresie odnawialnych źródeł energii (OZE) może przyczynić się również do redukcji emisji CO2 oraz wpłynąć na oszczędność energii i zwiększenie efektywności energetycznej.

(Zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady z 2009 r. o promocji stosowania energii odnawialnej, stanowiącą część pakietu klimatyczno-energetycznego, Polska została zobowiązana do wytworzenia 15% energii ze źródeł odnawialnych do 2020 r.)

Potencjał naturalny województwa stwarza dogodne warunki dla rozwoju energetyki odnawialnej. Obszar Kujaw i Pomorza położony jest w około 80% w dorzeczu Wisły. Duże znaczenie dla regionalnej energetyki mają: elektrownia na Wiśle we Włocławku o mocy 162 MW, zapora na Zalewie Koronowskim, zapory Smukała i Tryszczyn na Brdzie oraz zapory Gródek i Żur na Wdzie.

Dynamika rozwoju OZE w regionie
Jeśli chodzi o dynamikę rozwoju OZE, Kujawsko-Pomorskie posiada najwększą ilość instalacji wiatrowych w Polsce. Zgodnie danymi Urzędu Regulacji Energetyki (URE), na 1039 funkcjonujących w Polsce jednostek elektrowni wiatrowych o łącznej mocy 4582.032 MW (marzec 2016), 274 turbiny wiatrowe zlokalizowane są w Kujawsko-Pomorskiem, a ich moc w sumie wynosi 517.079 MW.
Według danych URE  (marzec 2016) w Kujawsko-Pomorskiem znajdują się w sumie 52 elektrownie wodne (łączna moc 211.121 MW), co plasuje region na 6 miejscu w kraju. Oprócz tego województwo zajmuje 8 lokatę wśród polskich regionów pod wzlędem ilości aktywnych biogazowni - funkcjonuje tu 16 elektrowni biogazowych (o mocy w sumie 15.037 MW).  
 
Rodzaje i ilości OZE w Kujawsko-Pomorskiem

Rodzaj elektrowniTyp instalacjiIlość instalacji w Kujawsko-PomorskiemMoc [MW]
Elektrownie biogazowewytwarzające z biogazu z oczyszczalni ścieków43.782
wytwarzające z biogazu rolniczego57.491
wytwarzające z biogazu składowiskiego73.764
Elektrownie biomasowewytwarzające z biomasy z odpadów przemysłowych drewnopochodnych i celulozowo papierniczych (BMP)242.600
wytwarzające z biomasy z odpadów leśnych, rolniczych, ogrodowych (BMG)27.400
wytwarzające z biomasy mieszanej (BMM)2136.825
Elektrownie
wodne
elektrownia wodna przepływowa do 0,3 MW412.357
elektrownia wodna przepływowa do 1 MW53.374
elektrownia wodna przepływowa do 5 MW311.200
elektrownia wodna przepływowa do 10 MW18.000
elektrownia wodna przepływowa powyżej 10 MW2186.200
Elektrownie realizujące technologię współspalaniarealizujące technologię współspalania (paliwa kopalne i biomasa)20.000

Źródło: Opracowanie własne K-P COI w oparciu o Mapę odnawialnych źródeł energii Urzędu Regulacji Energetyki (URE), stan na 30.03.2016 r.

Interaktywna Mapa odnawialnych źródeł energii, opracowana przez URE, dostępna tutaj

Oprac. M. Ryłow K-P COI

Sektor BPO

Sektory wysokiej szansy BPO

Znaczna ilość firm przedstawicieli sektora w regionie:

 • Nokia (d. Alcatel-Lucent) , Bydgoszcz (IT)
 • Atos IT Services, Bydgoszcz (IT)
 • Teleplan International, Bydgoszcz (IT)
 • Mobica Ltd., Bydgoszcz, (IT)
 • Bazy i Systemy Bankowe, Bydgoszcz (IT)
 • iQor (d. Jabil), Bydgoszcz, (AMS)
 • BPH Centrum Korporacyjne, Bydgoszcz (F&A)
 • Centrum Operacyjne Grupa Banku Pocztowego, Bydgoszcz,( F&A)
 • Centrum Przetwarzania Dokumentów - Centralny Ośrodek Rozliczeniowy Poczta Polska, Bydgoszcz (F&A)
 • Genesys, Bydgoszcz (IT)
 • Asseco, Bydgoszcz (IT)
 • SDL Bydgoszcz (IT)
 • Sunrise System, Bydgoszcz (IT)
 • Centrum Obsługi Biznesu, Bydgoszcz (Call Center)
 • Eniro Polska, Bydgoszcz (Call Center)
 • Makromedia, Bydgoszcz (Call Center)
 • Media System, Bydgoszcz (Call Center)
 • Bibby, Bydgoszcz (F&A)
 • OpusCapita, Toruń (F&A)
 • Telmon, Toruń (Call Center)
 • Atos, Toruń (IT)
 • Grant Thornton Toruń (HR, F&A) 
 • Contact Centre, Toruń (Call Center)
 • Grupa Allegro, Toruń (IT)
 • Cyfrowy Polsat, Toruń (Call Center)
 • Manpower, Toruń (HR)
 • Randstad, Toruń (HR)
 • CDTP, Toruń (Call Center) 

Duży potencjał dostępności oferty inwestycyjnej w sektorze BPO, istniejącej oraz planowanej:

 • Istniejąca powierzchnia: Bydgoszcz – ponad 40 tys.m2; Toruń – ponad 30 tys. m2
 • Planowana powierzchnia: Bydgoszcz – ponad 50 tys.m2; Toruń – ok. 10 tys. m2
 • Wysoki odsetek dostępnej rzeczywistej powierzchni biurowej widoczny zwłaszcza w Bydgoszczy

Dogodna lokalizacja z punktu widzenia układu drogowo – kolejowego: 
strategiczne położenie w centrum kraju, na splocie ważnych szlaków drogowych i kolejowych, z dostępem do międzynarodowego lotniska w Bydgoszczy oraz do lądowisk i lotnisk cywilnych w obu miastach i w ich okolicach, gęsta sieć kolejowa i dróg krajowych, autostrada A1Dobra znajomość języków obcych wśród studentów uczytelni bydgoskich i toruńskich (język angielski  80,4 %, język niemiecki 40,3 %)  

Wyraźna obecność konurbacji bydgosko-toruńskiej w branżowych raportach jako „wschodzącej gwiazdy” sektora BPO

Działania na rzecz poprawy jakości usług w dziedzinie komunikacji publicznej na obszarze konurbacji bydgosko – toruńskiej (bilet aglomeracyjny BiT City, budowa szybkiej kolei pomiędzy Bydgoszczą a Toruniem BiT City) 

Możliwość uzyskania  pomocy finansowej/publicznej w ramach inwestycji w sektor BPO w regionie m.in.:

 • W ramach Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Obszar PSSE w Kujawsko-Pomorskiem obejmuje 736,2711 ha, ponad połowę wszystkich terenów jakimi PSSE dysponuje w czterech regionach Polski
 • Zwolnienia z podatku od nieruchomości
 • Dofinasowania w ramach PO-IG Wsparcie inwestycji w sektorze usług nowoczesnych usług

Potencjał dydaktyczny uczelni wyższych, pozwalający na realizację programów nauczania w ścisłym powiązaniu z potrzebami sektora BPO

Wysoka elastyczność uczelni prywatnych w zakresie dostosowywania programów nauczania pod kątem rynku pracy

Znaczna mobilność mieszkańców w zakresie poruszania się w obrębie konurbacji bydgosko – toruńskiej

Niższe koszty pracy w regionie jako determinanta atrakcyjności inwestycyjnej  

Dostępność zasobów pracy warunkowana relatywnie wysoką stopą bezrobocia; systematycznie rosnącym poziomem wykształcenia młodych ludzi; dostępnością pracowników dla branży BPO 

Znaczący potencjał dla rozwoju rynku powierzchni biurowych  

Rosnący standard życia, bogata oferta kulturalno – rozrywkowa, tzw. sfera after work

Polityka lokalnych władz ukierunkowana na tworzenie dogodnych warunków do funkcjonowania branży BPO w regionie  

Oprac. C.Buczyński, K-P COIE

Sektor chemiczny

Wiodąca rola województwa w przemyśle chemicznym:

 • 4 miejsce w kraju w produkcji nawozów azotowych (15%).
 • 11% udział w krajowej wartości produkcji sprzedanej.
 • Ponad 20% krajowej wartości produkcji sprzedanej przemysłu celulozowo-papierniczego.
 • Innowacyjność firm w regionie: duża liczba patentów i świadectw ochronnychna wzory użytkowe.
 • Dostępność do wykwalifikowanej kadry, zdobywającej wykształcenie w regionalnych uczelniach posiadających wydziały o profilu chemicznym (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu; Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy).
 • Znacząca ilość przedsiębiorstw działających w sektorze, potencjalnych poddostawcówi kooperantów:
  • Zakłady Azotowe ANWIL S.A. we Włocławku
  • ELANA S.A. w Toruniu (wchodzi w skład GP Boryszew SA)
  • Soda Polska Ciech SA należaca do grupy CIECH (w skład wchodzą byłe Janikowskie Zakłady Sodowe JANIKOSODA S.A. z Inowrocławia oraz Inowrocławskie Zakłady Chemiczne SODA MĄTWY S.A.).
  • Inowrocławskie Kopalnie Soli SOLINO S.A. Inowrocław (Grupa ORLEN)
  • „Infrastruktura Kapuściska S.A.” (byłe zakłady chemiczne ZACHEM S.A. w Bydgoszczy w upadłości likwidacyjnej, obecnie należące do: Grupa Chemiczna Ciech SA)
  • Rhodia Polyamide Polska Sp. z o.o. (Grupa Solvay), Włocławek
  • KEMIRA Świecie Sp. z o.o. Świecie n/Wisłąo Mondi Świecie S.A. Świecie n/Wisłą
  • Unilever Polska SA, Bydgoszcz
  • Zakłady Chemiczne ,,NITRO-CHEM” S.A. w Bydgoszczy
  • Indorama Ventures Poland Sp. z o.o. we Włocławku
  • Plastica sp. z o.o., we Frydrychowie, gmina Kowalewo Pomorskie
  • Hanplast sp. z o.o. w Bydgoszczy
 • Przeciętne wynagrodzenie w sektorze chemicznym niższe niż średnie krajowe
 • Wykwalifikowana kadra pracownicza: szkoły wyższe o profilu chemicznym(Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy)
 • Zaplecze naukowo-badawcze: Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników w Toruniu

Sektor elektromaszynowy

 • Znaczący udział firm województwa w eksporcie (ok. 20%)
 • Duża baza firm z sektora elektromaszynowego, potencjalnych poddostawców i kooperantów:
  • Apator S.A, Toruń
  • PESA Bydgoszcz SA
  • Przedsiębiorstwo Hydrauliki Siłowej HYDROTOR SA w Tucholi
  • Ośrodek Badawczo Rozwojowy Urządzeń Sterowania Napędów w Toruniu
  • Zakład Mechaniczny ZNTK SKRAW-MECH Sp. z o.o. w Bydgoszczy
  • Zakład Produkcyjno-Usługowy EKOPARTNER Sp. z o.o. w Bydgoszczy
  • TOWIMOR S.A. w Toruniu
  • Bydgoskie Zakłady Elektromechaniczne BELMA S.A. w Bydgoszczy
  • Elektromontaż-Toruń Sp. z o.o. w Toruniu
  • Fabryka Obrabiarek do Drewna FOD Sp. z o.o. w Bydgoszczy
  • FAMOR SA w Bydgoszczy
  • HYDRO-VACUUM S.A. w Grudziądzu
  • INOFAMA S.A. w Inowrocławiu
  • SCLICAN Sp. z o. o. w Bydgoszczy
  • PIAP-OBRUSN w Toruniu
 • Zaplecze naukowo-badawcze: szkoły wyższe z wydziałami o profiluelektrotechnicznym:
  • Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Uniwersytet Kazimierza Wielkiegow Bydgoszczy,
  • instytuty naukowo-badawcze: Towarzystwo Naukowe w Toruniu, Bydgoskie Towarzystwo Naukowe, Włocławskie Towarzystwo Naukowe, Regionalne Centrum Innowacyjności w Bydgoszczy, Placówki Polskiej Akademii Nauk
 • Zachęty dla inwestorów: zwolnienia inwestycyjne w Bydgoszczy, Toruniu, Grudziądzu, Inowrocławiu i wielu gminach

Sektor spożywczy

Wiodąca rola regionu w przemyśle spożywczym (przetwórstwo rolno-spożywcze):

 • jeden z czołowych dostawców żywności na rynku krajowym
 • wiodący producent cukru
 • wiodący producent oleju (19,7% wartości krajowej produkcji sprzedanej)
 • istnienie znanych marek własnych: olej z Kruszwicy, pierniki z Kopernika
 • potencjał naukowo-badawczy regionu:
  • Uniwersytet Technologiczno-Przemysłowy w Bydgoszczy: Wydział Zootechniczny; Wydział Rolniczy, kierunek Technologia żywności i żywienie człowieka
  • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu: Wydział Biologii i Nauk o Ziemi,
  • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy: Instytut Biologii i Ochrony Środowiska, Instytut Mechaniki Środowiska i Informatyki Stosowanej

Przykłady przedsiębiorstw prowadzących działalność w sektorze:

 • Krajowa Spółka Cukrowa S.A., Toruń
 • Nord Zucker Polska, Chełmża
 • CEREAL PARTNERS POLAND TORUŃ-PACIFIC Sp. z o. o., Toruń
 • Delecta (Grupa Orkla), Włocławek
 • Zakłady Przetwórstwa Cykoria S.A., Wierzchosławice
 • Frosta sp. z o.o., Bydgoszcz
 • Fabryka cukiernicza Kopernik S.A., Toruń
 • JUTRZENKA Colian sp. z o.o., Bydgoszcz
 • Zakłady Tłuszczowe Kruszwica S.A., Kruszwica
 • Drobex sp. z o.o., Solec Kujawski
 • Gzella Sp. z o.o., Osie
 • Zakłady Mięsne Nove, Nowe
 • Spółdzielnia Mleczarska Rotr, Rypin
 • Proszkownia Mleka sp. z o.o, Piotrków Kujawski
 • Cargill Poland Sp. z o.o. w Brzozowie, Osnowie k. Chełmna i w Świeciu
 • Stovit Group sp. z o.o., Bydgoszcz
 • Zakłady Mięsne Viando sp. z o.o., Radejowice k. Inoworcławia
 • Bonduelle Polska SA, Gniewkowo
 • Cykoria SA, Wierzchosławice

Działalność badawczo-rozwojowa prowadzona jest w oparciu o środki z różnych źródeł, przy czym istotny jest znaczny udział podmiotów gospodarczych. W województwie kujawsko-pomorskim 36,1% nakładów województwa pochodzi z budżetu państwa (w kraju 57,7%), a 58,6% to nakłady podmiotów gospodarczych (w kraju 26,0%). Stosunkowo mały udział nakładów wykazują placówki naukowe PAN i jednostki badawczo-rozwojowe oraz organizacje międzynarodowe i instytucje zagraniczne.

Istotne znaczenie dla regionu ma zwiększenie dostępności do kształcenia na wszystkich poziomach oraz uzyskanie i poprawa kwalifikacji mieszkańców zgodnych z potrzebami rynku pracy.

SZKOŁY WYŻSZE

Na terenie województwa działają 2 ośrodki akademickie, o przeciętnym w skali kraju potencjale w zakresie możliwości kształcenia (mierzonym liczbą miejsc, kierunków studiów i poziomem kadry naukowej): w Toruniu działa największy w Polsce północnej Uniwersytet Mikołaja Kopernika, w Bydgoszczy Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego i Akademia Muzyczna oraz Collegium Medicum UMK.

Poza ośrodkami stołecznymi w ostatnich latach ma miejsce dynamiczny rozwój różnego rodzaju ośrodków kształcenia wyższego, w tym głównie punktów i oddziałów zamiejscowych uczelni.

Szkoły wyższe równolegle z działalnością dydaktyczną prowadzą działalność naukowo-badawczą i wdrożeniową. Działalność naukowo-badawczą, zwłaszcza studia regionalno-historyczne, prowadzą także towarzystwa i stowarzyszenia naukowe oraz społeczno-kulturalne, a w ród nich także Towarzystwo Naukowe w Toruniu, Bydgoskie Towarzystwo Naukowe i Włocławskie Towarzystwo Naukowe oraz stowarzyszenia regionalne.

DZIAŁALNOŚĆ BADAWCZO-ROZWOJOWA

W regionie istnieją również placówki badawcze i badawczo-wdrożeniowe funkcjonujące w strukturze Polskiej Akademii Nauk, instytutów resortowych, zwłaszcza Ministerstwa Rolnictwa.

W Toruniu mają swe siedziby m.in. placówki Polskiej Akademii Nauk: Pracownia Astrofizyki Centrum Astronomicznego im. M. Kopernika, Zakład Geomorfologii i Hydrologii Niżu Instytutu Geografii i Zagospodarowania Przestrzennego, a także Pracownia Zagospodarowania Turystycznego Instytutu Turystyki, Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Urządzeń Sterowania Napędów, Instytut Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych Metalchem, Interdyscyplinarne Centrum Nowoczesnych Technologii UMK.

W Bydgoszczy podobną działalność prowadzą: Regionalne Centrum Innowacji przy UTP, Zakład Badawczy Przemysłu Piekarskiego, Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego, Instytut Wdrożeń Technicznych, Instytut Ziemniaka, Oddział Instytutu Weterynarii.

Bardzo ważną rolę spełniają w regionie placówki działające w strukturze instytutów związanych z rolnictwem, stacje doświadczalne hodowli, oceny odmian roślin (Kowróz powiat toruński, Głodowo powiat lipnowski, Głębokie i Polanowice powiat inowrocławski, Sobiejuchy powiat żniński, Chrząstkowo powiat nakielski), zakłady doświadczalne Instytutu Zootechniki (np. w Mełnie powiat grudziądzki, Kołudzie Wielkiej powiat inowrocławski), ośrodki doradztwa rolniczego w Minikowie, Zarzeczewie i w Przysieku k. Torunia. Własną działalność badawczo-rozwojową prowadzą także niektóre zakłady produkcyjne w województwie, takie jak: Anwil S.A. we Włocławku, Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych w Toruniu, Telefonia Kabel w Bydgoszczy oraz Lucent Technologies w Bydgoszczy.

Finansowanie działalności innowacyjnej w przemyśle województwa kujawsko-pomorskiego opiera się głównie na środkach własnych i kredytach bankowych, środki pochodzące z innych źródeł mają drugorzędne znaczenie.

Elementem potencjału innowacyjnego regionu jest skłonność przedsiębiorców do podejmowania działań innowacyjnych. Za najważniejsze czynniki wpływające na innowacyjność można uznać:

 • poziom i zakres wykształcenia oraz doświadczenie zawodowe przedsiębiorców, 

 • system zachęt finansowych do podejmowania ryzyka w gospodarce,

 • system dyfuzji osiągnięć naukowych do gospodarki.  

Źródło:
 Regionalna Strategia Innowacji Województwa Kujawsko-Pomorskiego do 2015 roku (Toruń 2004) 

WYKAZ SZKÓŁ WYŻSZYCH W KUJAWSKO-POMORSKIEM

TORUŃ
Wyższe uczelnie państwowe:

Wyższe uczelnie prywatne:

BYDGOSZCZ
Wyższe uczelnie państwowe:

Wyższe uczelnie prywatne:

WŁOCŁAWEK
Wyższe uczelnie państwowe:

Wyższe uczelnie prywatne:

GRUDZIĄDZ
Wyższe uczelnie prywatne:

INOWROCŁAW
Wyższe uczelnie prywatne:

BRODNICA
Wyższe uczelnie prywatne:

ŚWIECIE
Wyższe uczelnie prywatne:

TUCHOLA
Wyższe uczelnie prywatne:

Ostatnia aktualizacja: grudzień 2015 r.