Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw wg. branż

BranżaJednostkalistopad 2017listopad 2018wrzesień 2019
Ogółem w przedsiębiorstwach3977,984265,444560,55
Przemysł4046,864350,374533,76
Przetwórstwo przemysłowe4030,204340,534531,84
Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami; rekultywacja4126,394369,854300,82
Budownictwo4104,174329,904507,82
Handel; naprawa pojazdów samochodowych3934,974243,034393,80
Transport i gospodarka magazynowa3497,163532,133797,95
Zakwaterowanie i gastronomia3172,833467,903799,80
Informacja i komunikacja5599,125778,2910781,17
Obsługa rynku nieruchomości4259,424519,244492,02

Źródło: Urząd Statystyczny w Bydgoszczy; Komunikat o sytuacji społeczno - gospodarczej województwa kujawsko-pomorskiego w listopadzie 2018 r, Bydgoszcz, styczeń 2019 r, wrzesień 2019 r.

Oprac. M. Kanabaj COI WK-P