• 9 miejsce Bydgoszcz (duże miasta) i 5 miejsce Toruń (średnie miasta) pod względem kapitału ludzkiego i jakości życia
   w rankingu „Europejskie miasta i regiony przyszłości 2017/2018" opracowanym przez fDiMagazine,

  • 3 miejsce Bydgoszcz (Top 5 dużych miast) w kategorii efektywność kosztowa
   w rankingu „Europejskie miasta i regiony przyszłości 2017/2018" opracowanym przez fDiMagazine,

  • 5 miejsce Toruń (Top 5 w kategorii średnie miasta) w kategorii przyjazności dla biznesu
   w rankingu „Europejskie miasta i regiony przyszłości 2017/2018" opracowanym przez fDiMagazine,

  • 7 miejsce Bydgoszcz (duże miasta) i 4 miejsce Toruń (średnie miasta) pod względem kapitału ludzkiego i jakości życia 
   w rankingu „Europejskie miasta i regiony przyszłości 2015/2016" opracowanym przez fDiMagazine,

  • 10 miejsce pod względem atrakcyjności inwestycyjnej województw
   według badania przeprowadzonego przez Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową w 2015 roku,

  • 7 miejsce Toruń i 8 miejsce Bydgoszcz w rankingu miast wojewódzkich o najwyższej reputacji w 2015 roku
   zrealizowanym dla Fundacji na rzecz Reputacji Marki „Premium Brand" przez agencję badawczą Maison & Partners,

  • 5 miejsce Toruń (miasta 150-300 tysięcy) i 10 miejsce Bydgoszcz (miasta ponad 300 tys) w rankingu Miasta Atrakcyjne dla Biznesu
   przeprowadzonym przez magazyn Forbes w 2014 roku

  • 8 miejsce jako najbardziej przyjazne miejsce pod względem ekonomicznym dla przeciętnego Polaka
   według rankingu przeprowadzonego przez portal Bankier.pl w 2014 roku,

  • 9 miejsce pod względem atrakcyjności inwestycyjnej województw
   według badania przeprowadzonego przez Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową w 2014 roku,

  • 1 miejsce województwa kujawsko-pomorskiego w kraju pod względem ilości istniejących instalacji wiatrowych (w sumie w regionie zlokalizowanych jest 136 instalacji wiatrowych o łącznej mocy 142,899 MW) oraz 3 miejsce w Polsce pod względem ilości funkcjonujących biogazowni, według raportu Urzędu Regulacji Energetyki, opublikowanego w lipcu 2010 roku,

  • 1 miejsce Torunia i 9 miejsce Bydgoszczy w Rankingu najatrakcyjniejszych miast dla biznesu w 2010 roku według Forbesa,

  • Honorowy tytuł „Dobry polski samorząd 2010” i 1 miejsce dla Brodnicy (wśród gmin miejskich i miejsko-wiejskich) oraz dla Kobylnicy (wśród gmin wiejskich) w samorządowym Rankingu Gmin i Powiatów 2009,

  • 7 lokata podregionu bydgosko-toruńskiego pod względem atrakcyjności inwestycyjnej dla działalności przemysłowej, 7 lokata dla działalności usługowej oraz 8 pozycja pod względem atrakcyjności zaawansowanej technologicznie w rankingu Atrakcyjność inwestycyjna województw i podregionów Polski 2010, opublikowanym przez Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową we współpracy z Fundacją Konrada Adenauera,

  • 3 miejsce w kraju pod względem wyposażenia regionalnych przedsiębiorstw w sieć LAN oraz Intranet, według danych GUS za rok 2008,

  • Tytuł „wschodzącej gwiazdy” dla Bydgoszczy i Torunia rezultatem oceny przez Colliers International klimatu inwestycyjnego dla usług z sektora BPO w Polsce w 2008 roku,

  • 25 pozycja województwa kujawsko-pomorskiego na Liście atrakcyjności inwestycyjnej regionów Unii Europejskiej według analizy z 2004 roku przygotowanej przez Centre for Economisc and Business Research z Londynu.