• Polska na 40 miejscu w rankingu gospodarczym „Doing Business”.
  Gospodarki są uszeregowane pod względem łatwości prowadzenia działalności gospodarczej, od 1 do 190. Wysoka łatwość prowadzenia działalności w rankingu oznacza, że otoczenie regulacyjne bardziej sprzyja zakładaniu i prowadzeniu lokalnej firmy. Rankingi są ustalane przez sortowanie łącznych wyników według 10 tematów, z których każdy składa się z kilku wskaźników, przy czym każdy temat ma taką samą wagę. Rankingi dla wszystkich gospodarek odnoszą się do maja 2019 r.
  https://www.doingbusiness.org/en/data/exploreeconomies/poland#,
  https://www.doingbusiness.org/content/dam/doingBusiness/country/p/poland/POL.pdf

 • 41 miejsce w rankingu wolności gospodarczej w 2021 roku „Index of Economic Freedom 2021”, opracowanym przez  The Heritage Foundation.
  Wynik wolności gospodarczej Polski wynosi 69,7 punktów. Jego ogólna ocena wzrosła o 0,6 punktu, głównie ze względu na poprawę efektywności sądownictwa. Polska zajmuje 41 miejsce na świecie, 25 miejsce na 45 krajów w regionie Europy, a jej ogólny wynik jest poniżej średniej regionalnej, ale powyżej średniej światowej.
  https://www.heritage.org/index/country/poland

 • 45 miejsce rankingu postrzegania kraju pod kątem korupcji "Corruption Perceptions Index 2020".
  2020 - CPI - Transparency.org

 • 40 miejsce  w rankingu innowacyjności "Global Innovation Index 2021".
  Edycja 2021 Global Innovation Index (GII) przedstawia najnowszy globalny ranking innowacji 132 gospodarek, opierający się na 81 różnych wskaźnikach. Śledząc najnowsze światowe trendy w zakresie innowacji w nowym Global Innovation Tracker, ta edycja koncentruje się również na wpływie pandemii COVID-19 na innowacje.
  https://www.wipo.int/global_innovation_index/en/2021/ 

 • Ocena ryzyka BB2 w ratingu Euler Hermes Global.
  Poziom ryzyka przedsiębiorcy w związku z prowadzeniem interesów w Polsce został oceniony na MEDIUM BB2.
  https://www.eulerhermes.com/en_global/economic-research/country-reports/Poland.html