Podsumowanie konferencji inwestycyjnej w Bydgoszczy

logo Invest in Kujawsko-Pomorskie

certyfikowane logo COI Invest in Kujawsko-Pomorskie

Konferencję otworzył Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego Pan Zbigniew Ostrowski.  

Przedmiotem konferencji były Strefy Aktywności Gospodarczej (SAG) w regionie kujawsko-pomorskim.

Organizatorzy, uczestnicy oraz prelegenci starali się odpowiedzieć na szereg najważniejszych kwestii związanych z tematyką tj. czym są tak naprawdę SAG, jak je tworzyć, na co zwracać uwagę przy ich funkcjonowaniu, czy są efektywnym instrumentem przyciągania zagranicznych inwestorów i przedsiębiorców polskich, ale przede wszystkim jakie korzyści mogą dać  samorządom lokalnym, na terenie których działają i w rezultacie co  najważniejsze, czy wpływają na zwiększenie atrakcyjności gospodarczej i inwestycyjnej gminy.

Jako przykład tworzenia inwestycyjnych stref gospodarczych w województwie kujawsko-pomorskim zostały przedstawione funkcjonujące z sukcesem trzy obszary gospodarcze położone w średnich pod względem wielkości miastach i gminach Kujaw i Pomorza tj. Płużnicki Park Inwestycyjny w gminie Płużnica, Nadnotecki Park Przemysłowy w Paterku w  Mieście i Gminie Nakło nad Notecią oraz Brzeska Strefa Gospodarcza w Mieście i Gminie Brześć Kujawski. Metodologia wyboru nie była przypadkowa, gdyż w Kujawsko-Pomorskiem jest jeszcze wiele JST o podobnej wielkości i gospodarczych uwarunkowaniach, które miałyby szanse z sukcesem utworzyć w swoich administracyjnych granicach obszary gospodarcze.    

Jednostki samorządu terytorialnego powinny przeprowadzić dokładną analizę posiadanych przez siebie obszarów pod kątem atrakcyjności terenów biorąc pod uwagę takie czynniki jak działki z obowiązującym MPZP przeznaczonych pod działalność gospodarczą, posiadających  właściwe uzbrojenie, korzystnie położone  pod względem drogowym, ale również oferujące lokalne ulgi i zwolnienia podatkowe.  

Uczestnicy konferencji mieli również możliwość zaznajomienia się z możliwościami uzyskania  wsparcia w infrastrukturę techniczną i drogową, w ramach obecnej perspektywy unijnej w FEdKP na lata 2021-2027 w celu polityki 5, dotyczącego kompleksowego przygotowania i uzbrojenia terenów przeznaczonych w MPZP pod działalność gospodarczą.       

Podczas konferencji podkreślano potrzebę, obok tworzenia atrakcyjnych obszarów gospodarczych, stawiania na rozwój społeczno-gospodarczy w gminach czyli dostępie do wykwalikowanej kadry pracowniczej, odpowiednich warunków mieszkalnych, powstawania branżowych kierunków kształcenia oraz atrakcyjności turystyczno-kulturalnej JST.

Prelegenci i uczestnicy wskazywali na ważne inne elementy, którymi są dostępna w gminach wykwalifikowana kadra, obsługująca inwestycje polskie i  zagraniczne oraz dostępne instrumenty promujące w gminach zarówno tereny inwestycyjne jak ich potencjał gospodarczy.

Przypomniano projekt, prowadzony przez K-PCOIE pt. „Wdrażanie standardów obsługi inwestora w samorządach województwa kujawsko-pomorskiego”, w ramach działania 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne, Wiedza Edukacja Rozwój. Jednym z celów projektu było przeszkolenie kadry zarządzającej oraz osób merytorycznych w JST regionu kujawsko-pomorskiego odpowiedzialnych za kontakt i obsługę przedsiębiorców. Więcej o projekcie tutaj.  
Gminy w ramach projektu otrzymały pakiet profesjonalnych narzędzi służących do promowania terenów inwestycyjnych oraz potencjału gospodarczego. Więcej informacji tutaj.  

Zgodnie stwierdzono, że Strefy Aktywności Gospodarczej stały się w naszym województwie ważnym instrumentem przyciągania inwestycji i wspomagania rozwoju przedsiębiorczości co skutkuje tworzenie nowych miejsc pracy i spadkiem lokalnego bezrobocia.  

Widać, iż wieloletnia polityka wspierania inicjatyw inwestycyjnych w postaci finansowania przez Województwo Kujawsko-Pomorskie infrastruktury technicznej obszarów przemysłowych w regionie (RPO WK-P na lata 2007-2013) czy też infrastruktury drogowej do terenów inwestycyjnych oraz technicznej przy terenach (RPO WK-P na lata 2014-2020) przynoszą wymierne efekty. Wykorzystywane będą już w roku 2024 instrumenty wsparcia w infrastrukturę techniczną i częściowo drogową, w ramach obecnej perspektywy unijnej w obszarze w FED KP na lata 2021-2027.   

K-PCOIE podsumowało ogólną powierzchnię SAG w regionie kujawsko-pomorskim. Są to Parki Przemysłowe, Parki technologiczne, Parki Przemysłowo-Technologiczne, Parki Inwestycyjne, Strefy Rozwoju |Gospodarczego. W regionie kujawsko-pomorskim funkcjonuje 16 SAG o łącznej powierzchni 1073 ha. Więcej o SAG tutaj.  

Konferencja dedykowana była kadrze zarządzającej i przedstawicielom JST w regionie kujawsko-pomorskim, zajmującym się w gminach sprawami gospodarczymi i inwestycyjnymi.     

Organizatorem konferencji było  Kujawsko-Pomorskie Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów (K-PCOIE) w ramach Departamentu Współpracy Zagranicznej i Promocji Gospodarczej w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu.

Była to pierwsza konferencja  w cyklu 5 konferencji o charakterze inwestycyjnym realizowanych w ramach projektu nr RPKP.01.05.02-04-0001/22 pn. „Przygotowanie i rozwój pakietu usług doradczych/informacyjnych w zakresie umiędzynarodowienia działalności przedsiębiorstw z sektora MŚP oraz pozyskania działalności inwestycyjnej przez Kujawsko-Pomorskie Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów”.  

Kolejna konferencja inwestycyjna odbędzie się w Toruniu w dniu 10 maja 2023 roku.   

Przygotował: Cezar Buczyński, K-PCOIE  

 
Program konferencji: