Polityka spójności UE: Komisja ogłosiła zwycięzców nagród REGIOSTARS 2022

Pierwsze miejsce zajął projekt „rehabilitacja i renowacja” Cittadella Gozo z  Malty. W ramach projektu odrestaurowano i zrekonstruowano wewnętrzne struktury murów starożytnego i ufortyfikowanego miasta. Dziś, dzięki nowemu centrum ten imponujący obiekt przyciągnie więcej turystów niż kiedykolwiek, wykorzystując w pełni swój potencjał.

Drugie miejsce przypadło pilotażowemu projektowi e-Szkoły. W ramach tego projektu sprzęt technologii informacyjnej i cyfrowe narzędzia edukacyjne zostały dostarczone do 151 szkół podstawowych i średnich w Chorwacji. Projekt pomógł  10% szkołom  w kraju podnieść  kompetencję  w nauczaniu. Dzięki stałemu wsparciu i szkoleniom dla nauczycieli i dyrektorów, kompleksowe podejście projektu zapewniło długoterminową stabilność.

Trzecie miejsce zajął „Program Zrównoważonego Budownictwa PICSA w Andaluzji”. Projekt ten pomógł ożywić sektor budowlany w Andaluzji w Hiszpanii, wprowadzając oszczędność energii i więcej energii odnawialnej w istniejących budynkach. Projekt poprawił także konkurencyjność lokalnych firm budowlanych i zmniejszył ubóstwo energetyczne rodzin o niskich dochodach.

Nagrody REGIOSTARS są organizowane przez Komisję co roku od 2008 r. Stały się europejskim znakiem doskonałości dla projektów finansowanych przez UE w ramach polityki spójności, które wykazują innowacyjne i integracyjne podejście do rozwoju regionalnego. Zainspirowały one regiony do realizacji coraz bardziej skutecznej polityki spójności UE.

Co roku setki projektów konkurują w pięciu kategoriach, a każdy konkurs ma określony temat. W przypadku nagrody publiczności,  obywatele mogą głosować na swój ulubiony projekt spośród finalistów.

Począwszy od 2023 r. kategorie będą powiązane z celami politycznymi okresu programowania 2021–2027. Ponadto proces selekcji będzie przebiegał dwuetapowo, a wszyscy finaliści przedstawią swoją ostateczną ofertę przed jury podczas dorocznego Tygodnia Regionów UE. Ceremonie wręczenia nagród odbywają się w państwach członkowskich zgodnie z systemem rotacyjnym. Gospodarzem w 2023 roku będzie miasto Ostrawa w Czechach.

Więcej informacji

Nagrody REGIOSTARS

RegioStars 2022 – Rehabilitacja i renowacja Cittadella Gozo – YouTube

E-SCHOOLS — zwycięzca konkursu REGIOSTARS 2020 w kategorii „Kształcenie umiejętności dla cyfrowej Europy” – YouTube

RegioStars Awards 2015: PICSA – YouTube

Filmy z projektu 2022

Źródło

Komisja Europejska

Opracowanie

Stowarzyszenie Europa Kujaw i Pomorza