Program na rzecz jednolitego rynku: rozpoczęto nowe zaproszenie do składania wniosków dla MŚP i przedsiębiorców ekonomii społecznej

W ten sposób niniejsze zaproszenie do składania wniosków ma na celu wzmocnienie pozycji MŚP gospodarki społecznej w realizacji celów określonych w Zielonym Ładzie UE poprzez wspieranie ich zdolności i umiejętności, poprawę zrównoważonego zarządzania i ekologizację ich działalności. Całkowity budżet wynosi 6 mln euro.

Termin składania wniosków: 19 styczeń  2023

Zaproszenie do składania wniosków będzie wspierać partnerstwa ponadnarodowe w celu zwiększenia zdolności małych i średnich przedsiębiorstw, a także przedsiębiorców ekonomii społecznej w celu wprowadzania innowacji w ich produktach, usługach i procesach, a tym samym umożliwienia im zwiększenia ich wkładu w zieloną transformację w UE.

Więcej informacji

Funding and Tenders

Źródło

ERRIN

Opracowanie

Stowarzyszanie Europa Kujaw i Pomorza