Rozpoczęcie badań kujawsko-pomorskich przedsiębiorców w ramach projektu REGIOGMINA

Konferencja prasowa dotycząca projektu „Regiogmina” w Urzędzie Marszałkowskim, fot. Szymon Zdziebło/Tarantoga.pl

W województwie kujawsko-pomorskim w ramach projektu „Usytuowanie na poziomie samorządów lokalnych instrumentów wsparcia dla MŚP, działających w oparciu o model wielopoziomowego zarządzania regionem” (REGIOGMINA).

Projekt realizuje konsorcjum w składzie Województwo Kujawsko-Pomorskie, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie i Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu. Budżet projektu to ponad 10,5 mln, w całości finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu strategicznego Społeczny i gospodarczy rozwój Polski w warunkach globalizujących się rynków”GOSPOSTRATEG. Celem przedsięwzięcia jest wypracowanie metod i instrumentów wsparcia ze strony samorządów lokalnych na rzecz wzrostu konkurencyjności i innowacyjności lokalnych mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP)działających w kooperacji z kluczowymi firmami.

Zespół badawczy Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania UMK rozpoczyna badania ankietowe, których celem jest sporządzenie aktualnego i wiarygodnego obrazu stanu sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w województwie kujawsko-pomorskim, który z kolei ma stanowić podstawę do realizacji dalszych zadań, przewidzianych w projekcie.Stworzony obraz prezentować będzie następujące kluczowe zagadnienia:konkurencyjność, innowacyjność, produktywność oraz związki kooperacyjne MSP.Badania przeprowadzane będą metodą CAPI (Computer Assisted Personal Interview),na reprezentatywnej próbie około 2,4 tys. podmiotów, przez Pracownię Badań Społecznych i Marketingowych SOMA z Torunia, w okresie od czerwca do września br. (List uwierzytelniający ).

Szkoła Główna Handlowa rozpoczęła natomiast badania ankietowe potrzeb rozwojowych małych  i średnich przedsiębiorstw oraz oczekiwanych instrumentów wsparcia w województwie kujawsko-pomorskim. W efekcie badania oraz projektu powstaną nowe rodzaje instrumentów wsparcia przedsiębiorstw i zrealizowane zostaną ich pilotaże. Udział w badaniu ma charakter anonimowy, a pozyskane informacje zostaną przedstawione wyłącznie w sposób zbiorczy.

Link do badania: https://limesurvey.sgh.waw.pl/index.php/675918?lang=pl

Wyniki badania zostaną na Państwa życzenie udostępnione formie raportu. Wypełniając ankietę w sposób przemyślany i rzetelny, przyczynią się Państwo do poprawy warunkówprowadzenia biznesu w województwie kujawsko-pomorskim.

Więcej informacje na temat projektu:

https://www.kujawsko-pomorskie.pl/informacje-prasowe/34008-powstaja-naukowe-podstawy-rozwoju-i-wzrostu-gospodarczego

https://www.kujawsko-pomorskie.pl/informacje-prasowe/33298-powstaje-program-wspierania-rozwoju-przedsiebiorczosci

List uwierzytelniający – PDF