Sieć obsługi inwestorów w JST regionu już prawie gotowa!

Pracownicy COI realizujący przedmiotowy projekt przeprowadzili w I etapie audyt diagnostyczny weryfikujący stan obsługi inwestora i promocji gospodarczej w 80 JST regionu, diagnozując przy okazji położone w gminach tereny inwestycyjne. Audyt pozwolił ocenić słabe, pod względem gospodarczym, strony gminy , ale co najważniejsze pokazał potencjał inwestycyjny JST wraz ze wskazówkami jak  odpowiednio go w przyszłości rozwijać.

Jednym z celów projektu było przeszkolenie kadry zarządzającej oraz osób merytorycznych w JST regionu kujawsko-pomorskiego odpowiedzialnych za kontakt i obsługę przedsiębiorców. Myślę, że ten cel został spełniony. Szkoleniem ze Standardu Obsługi Inwestora w Samorządzie zostało objętych aż 225 pracowników z 80 JST w pierwszym etapie oraz 120 pracowników w 40 JST w ramach drugiego etapu projektu. Tematy zostały podporządkowane tematycznie dwóm grupom i tak kadra zarządzająca  była szkolona w zarządzaniu  strategicznym rozwojem gospodarczym gminy; w kompetencjach menadżerskich;  w planowaniu przestrzennym jako, instrumencie rozwoju gospodarczego, czy też tematyce współpracy bezpośredniej  z przedsiębiorcami.

Tematy szkoleń dla pracowników merytorycznych JST były bardziej szczegółowe i miały przygotowywać do bezpośredniej pracy z inwestorem. Jako przykład wymienię tylko niektóre jak: tworzenie oferty inwestycyjnej gminy, standardy obsługi inwestora; pozyskiwanie gruntów prywatnych do oferty oraz dla inwestora; konflikty społeczne związane z inwestycją; współpraca z lokalnym biznesem jako źródło inwestycji czy wreszcie sztuka komunikacji z inwestorem.

Niewątpliwie fachowo przeszkoleni w procesie obsługi inwestorów pracownicy będą największym kapitałem każdej gminy jako  samorządu otwartego na inwestycje, nastawionego na jak najlepszą realizację potrzeb inwestorów. Tworzone przez przedsiębiorstwa nowe miejsca pracy będą zmniejszały pośrednio bezrobocie na poziomie regionu, ale już bezpośrednio będą oddziaływać w kierunku pomniejszenia współczynnika bezrobocia lokalnego. Utożsamiający się z gminą inwestorzy będą z czasem realizować w gminach zasadę SCR (ang. Corporate Social Responsibility) czyli społecznej odpowiedzialności w biznesie. Przedsiębiorcy będą proponować praktyki w swoich firmach, sponsorować programy edukacyjne i stypendia, współfinansować wydatki gminy na boiska, budynki użyteczności publicznej czy eventy sportowe oraz gminne festyny. Beneficjentem powyższych działań będą więc nie tylko nowi pracownicy firm z gminy, ale również lokalna społeczność.

Ukoronowaniem projektu było przeprowadzenie dzięki Kujawsko-Pomorskiemu Centrum Obsługi Inwestora oraz Centrum Inicjatyw Gospodarczych w Szczecinie dwóch dwudniowych wizyt studyjnych do  Województwa Zachodnio-Pomorskiego. Uczestnicy wizyt mieli okazję zaznajomić się z dobrymi praktykami obsługi inwestora w województwie Zachodnio-Pomorskim, zwiedzić dwa wielkie powierzchniowo oraz nowoczesne Parki tj. Goleniowski Park Przemysłowy (400 ha) oraz Park Przemysłowy Nowoczesnych Technologii w Stargardzie (850 ha). Przedstawiciele 40 JST województwa kujawsko-pomorskiego mieli przyjemność zwiedzić zakłady oraz spotkać się ze skandynawskimi oraz niemieckimi inwestorami tj. z firmą Klippan Safety (Szwecja) czy Sia Abrasives, z siedzibą w Szwajcarii (grupa Bosch).   

To był jeden z najważniejszych wyznaczników przy wyborze regionu z potencjałem gospodarczym, gdyż Zachodnio-Pomorskie koncentruje się, obok tworzenia dużych obszarów gospodarczych, przede wszystkim na pozyskiwaniu inwestorów skandynawskich. Kujawsko-Pomorskie może tutaj również pochwalić się sukcesami, ponieważ COI obsługiwało z gminami i partnerami projekty inwestorów norweskich, zakończone sukcesem.  Chodzi o takie firmy jak: Kongsberg Automotive w Mieście Brześć Kujawski, Kitron w Mieście Grudziądz czy też Instrail w Golubiu-Dobrzyniu.    

 Głównymi celami do osiągnięcia w tym projekcie, poza celami wpisanymi do projektu są założenia praktyczne, którymi są:      

  • budowanie pozytywnego wizerunku Jednostek Samorządu Terytorialnego z województwa kujawsko-pomorskiego,
  • promocja poszczególnych gmin i powiatów jako miejsc atrakcyjnych do lokowania inwestycji,
  • promocja terenów inwestycyjnych gmin o dużym  potencjale inwestycyjnym. 

Jednak najważniejszym celem, który realizujący projekt mają nadzieję osiągnąć to stworzenie Sieci Punktów Obsługi Inwestora (POI) w 40 JST regionu kujawsko-pomorskiego, dysponujące przeszkoloną kadrą  w procesie obsługi inwestorów, posiadają odpowiednie oznakowanie swoich siedzib oraz dysponują nowoczesnym zakresem narzędzi promocyjnych służących promocji terenów inwestycyjnych oraz potencjału gospodarczego w gminie. 

Na konferencji Marszałek Sławomir Kopyść  wyraził przekonanie, że powyższy cel zostanie osiągnięty, W imieniu zarządu województwa pogratulował wszystkim gminom biorących udział w I oraz II etapie projektu. Marszałek życzył JST oferowania kompleksowo przygotowanych pod działalność  gospodarczą terenów inwestycyjnych oraz wielu inwestycji polskich oraz zagranicznych. 

Włodarze gmin odebrali z rąk Marszałka certyfikaty wdrożenia standardów obsługi inwestora w samorządzie.

Więcej o konferencji  pod linkiem tutaj oraz w poniższych załącznikach.  

Przygotował:  Cezar Buczyński, K-P COIE  

Konferencja-program_21.06.2022

PWC-Prezentacja_Toruń_21.06.2022

Prezentacja_Brzeska_Strefa_Gospodarcza_21.06.2022

Prezentacja_ TORUN_21.06.2022_Strategiczne podejście do zarządzania rozwojem gospodarczym JST