Spotkanie brokerskie klastra 5 Horizon Europe, 15 i 16 grudnia 2022

Spotkanie będzie dotyczyło   następujących głównych obszarów:

  • Nauki o klimacie,
  • Międzysektorowe rozwiązania dla transformacji klimatycznej,
  • Zrównoważone, bezpieczne i konkurencyjne dostawy energii,
  • Wydajne, zrównoważone i sprzyjające włączeniu społecznemu wykorzystanie energii,
  • Czyste i konkurencyjne rozwiązania dla wszystkich rodzajów transportu,
  • Usługi bezpiecznego, odpornego transportu i inteligentnej mobilności dla pasażerów i towarów.

Wirtualne spotkanie brokerskie GREEENT

W ramach EC Horizon Europe Cluster 5 Infoday, GREEENET, sieć Krajowych Punktów Kontaktowych Horizon Europe CL5, organizuje wydarzenie networkingowe i kooperacyjne, skupiające się na zaproszeniach do składania wniosków na rok 2023 z programu prac „Cluster 5: Climate, Energy i Mobilność”. Głównym celem wydarzenia jest zgromadzenie wszystkich zainteresowanych stron zamierzających ubiegać się o dofinansowanie, wspieranie rozwoju konsorcjów i pomysłów projektowych.

Wirtualne spotkanie brokerskie GREEENT odbędzie się , 15 grudnia:

  • Sesja pitchingowa od 13:10 do 15:00
  • Spotkania bilateralne od 15:10 do 17:30

Uczestnicy poszukujący partnerów będą mieli możliwość zaprezentowania własnych pomysłów na organizację i projekty na 2 różne sposoby:

  • Krótka prezentacja ustna (maks. 4 minuty)
  • Spotkania bilateralne (maks. 20 minut każde)

GREENET Brokerage Event zostanie zorganizowany w trybie wirtualnym. Zarówno sesja pitchingowa, jak i spotkania bilateralne będą odbywać się online za pośrednictwem platformy.

Udział w wydarzeniu jest BEZPŁATNY.

Językiem konferencji jest język angielski.

Ośrodek Enterprise Europe Network przy Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. jest współorganizatorem spotkań B2B i zapewnia pełne wsparcie firmom z województwa  kujawsko-pomorskiego zainteresowanym udziałem w wydarzeniu.

Rejestracji na  wydarzenie można  dokonać do 9 grudnia.

Więcej informacji na temat składania wniosków na prezentacje ustne/ sesję Pitching można znaleźć na stronie internetowej wydarzenia.

Więcej informacji udziela:

Michał Gotowt

tel. 56 699 54 82, kom. 690 950 018

michal.gotowt@tarr.org.pl

 

Enterprise Europe Network przy Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.

Włocławska 167

87-100 Toruń

tel.: (56) 699 54 80 do 82, (56) 658 89 50

faks: (56) 657 14 53, (56) 658 89 51

e-mail: een@tarr.org.pl