Szkolenia 80 JST w ramach projektu „Wdrażanie standardów obsługi inwestora w samorządach województwa kujawsko-pomorskiego”

InvestInKP_Logo

InvestInKP_Logo

Szkolenia są częścią pierwszego etapu projektu  i obejmą szkolenia skierowane do 225 pracowników z 80 JST z regionu Kujawsko-Pomorskiego. Wcześniej pracownicy Kujawsko-Pomorskiego COI przeprowadzili stacjonarnie audyty we wszystkich gminach zgłoszonych do projektu. Projekt prowadzony jest wspólnie przez firmę Euroinnowacje Sp. z o.o. oraz Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego (Kujawsko-Pomorskie Centrum Obsługi Inwestorów
i Eksporterów).  

Tematyka szkoleń została dostosowana do praktycznych oczekiwań JST w przedmiocie szeroko rozumianego procesu obsługi inwestorów w gminach, a same moduły szkoleniowe uwzględniają poziom zaawansowania gmin w ww. materii,  jak również odbywają się oddzielnie dla kadry kierowniczej oraz pracowników merytorycznych.             

Szkolenia prowadzane są w czasie rzeczywistym z wykorzystaniem połączenia on-line.