Tarcza

Więcej o: Tarcza antykryzysowa u schyłku pandemii!

Tarcza antykryzysowa u schyłku pandemii!

W ramach pomocy polskim przedsiębiorcom Rząd Polski wciąż oferuje różnorodne instrumenty wsparcia funkcjonujące m.in. w ramach Tarczy 9.0. Wśród dostępnych aktualnie instrumentów pomocowych można uzyskać m.in.: 

  • 15 g i art. 15 gg ustawy covidowej – wnioski mogą być składane do 10 czerwca 2021, a pomoc udzielana do 30 czerwca 2021 (max. przez 3 miesiące).
  • Ustawa z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID 19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID 19.
  • Tarcza 9.0 – Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 kwietnia 2021 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie wsparcia uczestników obrotu gospodarczego poszkodowanych wskutek pandemii COVID: świadczenie na rzecz ochrony miejsc pracy dla wybranych branż do 30 czerwca 2021 oraz dotacje na pokrycie bieżących kosztów działalności gospodarczej Wniosek do 31 sierpnia 2021,
  • Świadczenie postojowe i zwolnienie ZUS do 30 czerwca 2021 dla osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą w poszczególnych branżach.
  • Wsparcie z Agencji Rozwoju Przemysłu w postaci: pożyczki obrotowej, leasingu operacyjnego oraz pożyczki na spłatę rat leasingowych.
  • Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników i składek ZUS.

Te oraz pozostałe instrumenty zaprezentowane zostały podczas webinarium organizowanego przez Wałbrzyską Specjalną Strefę Ekonomiczną „INVEST-PARK” wspólnie z kancelarią SDZLEGAL SCHINDHELM, które odbyło się w dniu 17.05.2021 r.

Więcej informacji, łącznie z kontaktem do ekspertów zajmujących się ww. problematyki, znajdą Państwo w załączonej prezentacji:

https://files/106/Webinaria-programy/104/Tarcza-9-0.pdf