testowo

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw wg. branż

Branża Jednostka listopad 2017 listopad 2018 wrzesień 2019
Ogółem w przedsiębiorstwach 3977,98 4265,44 4560,55
Przemysł 4046,86 4350,37 4533,76
Przetwórstwo przemysłowe 4030,20 4340,53 4531,84
Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami; rekultywacja 4126,39 4369,85 4300,82
Budownictwo 4104,17 4329,90 4507,82
Handel; naprawa pojazdów samochodowych 3934,97 4243,03 4393,80
Transport i gospodarka magazynowa 3497,16 3532,13 3797,95
Zakwaterowanie i gastronomia 3172,83 3467,90 3799,80
Informacja i komunikacja 5599,12 5778,29 10781,17
Obsługa rynku nieruchomości 4259,42 4519,24 4492,02

Źródło: Urząd Statystyczny w Bydgoszczy; Komunikat o sytuacji społeczno – gospodarczej województwa kujawsko-pomorskiego w listopadzie 2018 r, Bydgoszcz, styczeń 2019 r, wrzesień 2019 r.

Oprac. M. Kanabaj COI WK-P