Trzeci nabór wniosków w programie „Cyfrowa Europa” otwarty!

Zaproszenia są otwarte dla przedsiębiorstw, administracji publicznych i innych podmiotów z państw członkowskich UE, krajów EFTA/EOG oraz krajów stowarzyszonych. Finansowanie to obejmie inwestycję w wysokości 170 mln Euro w przestrzenie danych, rozwój platformy sztucznej inteligencji (AI), aby zapewnić łatwy dostęp przedsiębiorstwom i administracjom publicznym do godnych zaufania narzędzi sztucznej inteligencji wyprodukowanych w Europie, infrastrukturę oparta na chmurze, a także inwestycje w specjalistyczne programy edukacyjne w dziedzinie zaawansowanych technologii cyfrowych. Termin składania tych zaproszeń upływa 24 stycznia 2023 r.

Nowe zaproszenie jest również otwarte dla Europejskich Centrów Innowacji Cyfrowych z dodatkowymi 30 mln EUR. Centra zlokalizowane w całej Europie będą wspierać prywatne firmy, w tym MŚP i start-upy, oraz sektor publiczny w ich cyfrowej transformacji. Termin naboru upływa 16 listopada 2022 r.

Kolejne zaproszenia do składania wniosków w ramach programu prac na lata 2021–2022 zostaną opublikowane w najbliższych tygodniach.

Więcej informacji

Komisja Europejska

Źródło

Komisja Europejska