Uroczyste otwarcie fabryki Kongsberg Automotive w regionie!

Norweski inwestor utworzy w nowym zakładzie w położonym w Brzeskiej Strefie Gospodarczej docelowo ponad 1000 miejsc pracy. Wartość inwestycji to  150 mln złotych. Hala produkcyjna została wybudowana  przez operatora Panattoni Europe w  2017 roku.  Obecny zakład ma powierzchnię 17 600 m².             

Fabryka w Brześciu Kujawskim łączy obecnie produkcje elementów w ramach dwóch różnych dywizji: Interior –zajmującej się wytwarzaniem i rozwojem mat grzewczych oraz Speciality Products – produkującej przewody paliwowe i powietrzne. W najbliższym czasie firma planuje intensywny rozwój i uruchomienie kolejnych projektów.

W ciągu ostatniego roku zatrudniono już blisko 800 pracowników, a w najbliższym czasie planowana jest rekrutacja jeszcze 200 osób. Jak zapowiadają przedstawiciele firmy poszukiwane są osoby o zróżnicowanych kompetencjach zawodowych. Aktualne oferty pracy dotyczą zarówno stanowisk produkcyjnych, jak i inżynierskich. Osoby wykwalifikowane do pracy w kluczowych obszarach organizacji tj. produkcja, magazyn, utrzymanie ruchu, inne obszary operacyjne mogą liczyć się ze stabilną pracą w międzynarodowej firmie o ugruntowanej pozycji na świecie i w Polsce.  

Firma Kongsberg Automotive jest globalnym dostawcą osiągając przychody w wysokości  ok. 1,1 miliarda EUR i zatrudniając ponad 10 tys. pracowników w 19 krajach.  Zakłady produkcyjne Kongsberg usytuowane są na całym swiecie, a siedziba główna mieści się w Zurychu w Szwajcarii.   

Wsparcia inwestorowi w procesie inwestycyjnym udzielały od sierpnia 2016 roku Polska Agencja Informacji i Handlu (PAIH) oraz działające w ramach Urzędu Marszałkowskiego Kujawsko-Pomorskie Centrum Obsługi Inwestorów (COI).

Nie bez znaczenia była również rola gminy Brześć Kujawski, która przygotowała pod inwestycje, w pełni uzbrojone oraz świetnie skomunikowane drogowo, tereny inwestycyjne oraz efektywnie pomagała w wydawaniu koniecznych zezwoleń.

Więcej nt. inwestycji norweskiego inwestora:

http://www.coi.kujawsko-pomorskie.pl/aktualnosci.php?lang=pl&element=1006&action=aktualnosci

http://www.coi.kujawsko-pomorskie.pl/aktualnosci.php?lang=pl&element=1007&action=aktualnosci

Samorząd Województwa doceniał potencjał inwestycyjny gminy Brześć Kujawski udzielając wielokrotnie pomocy finansowej mającej na celu przygotowanie Brzeskiej Strefy Gospodarczej dla inwestorów, w formie następujących programów:  

1. Wsparcie na projekty związane z kompleksowym uzbrojeniem terenów pod inwestycje z RPO WK-P na lata 2007-2013 „Budowa infrastruktury drogowej i oświetleniowej w Brzeskiej Strefie Gospodarczej Pikutkowo-Machnacz”
•    całkowita wartość projektu – 5.291.640,789 zł
•    wydatki kwalifikowane – 5.145.042,99 zł
•    EFRR – 4.373.286,54 zł

2. Pomoc finansowa z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego w formie dotacji celowej „Przywrócenie równowagi ekologicznej na terenach gmin województwa kujawsko-pomorskiego w związku z budowa autostrady A1 w latach 2011-2015”
•    Budowa kanalizacji sanitarnej, wodnej, deszczowej do Brzeskiej Strefy Gospodarczej Pikutkowo-Machnacza)
a) wydatki kwalifikowane – 4.373.602,72 zł, wydatki niekwalifikowane – 70.353,16 zł,
b) WFOŚiGW w Toruniu – 3.061.541,50 zł
c) Województwo Kujawsko-Pomorskie – 218.681,54 zł
d) Gmina Brześć Kujawski – 1.093.407,68 zł   

3. Gmina Brześć Kujawski złożyła również wniosek  do Urzędu Marszałkowskiego Woj. Kujawsko-Pomorskiego na rozbudowę infrastruktury komunikacyjnej w Brzeskiej Strefie Gospodarczej w ramach działania 5.1 RPO WK-P „Infrastruktura drogowa” o wartości całkowitej 5,32 mln złotych.    

fot. Kongsberg Automotive

Źródło: Cezar Buczyński, Kujawsko-Pomorskie COI

Załączniki