Weszła w życie nowa umowa mająca na celu usprawnienie przepływów handlowych między UE a Mołdawią

Od 1 listopada zarówno UE, jak i Mołdawia zapewnią AEO wzajemne korzyści, takie jak mniej kontroli celnych i priorytetowe traktowanie przy odprawie celnej. Umowa jest ważnym krokiem naprzód w stosunkach handlowych UE-Mołdawia. To jeszcze bardziej zwiększy możliwości handlowe i przyczyni się do płynnego przepływu towarów między obiema stronami, bez narażania wysokich standardów bezpieczeństwa. W czasie, gdy firmy potrzebują wszelkiego wsparcia, jakie mogą uzyskać, aby przezwyciężyć trwający kryzys spowodowany wojną na Ukrainie, umowa ułatwi i tańszy handel dla wielu handlowców z UE i Mołdawii.

Stosunki między UE a Republiką Mołdawii wyznacza układ o stowarzyszeniu obejmujący pogłębione i kompleksowe strefy wolnego handlu (DCFTA). UE współpracuje z Mołdawią w ramach Europejskiej Polityki Sąsiedztwa i jej wschodniego wymiaru regionalnego, Partnerstwa Wschodniego, mając na celu zbliżenie Mołdawii do UE. UE jest największym partnerem handlowym Mołdawii, odpowiadając za 52,2% jej całkowitego handlu. W 2021 r. eksport UE do Mołdawii wyniósł 3,8 mld euro.

Źródło

Komisja Europejska

Opracowanie

Stowarzyszenie Europa Kujaw i Pomorza