Wielka inwestycja LPP SA w Brzeskiej Strefie Gospodarczej!

Źródło: Kujawsko-Pomorskie COI

W konferencji udział wzięli m.in. przedstawiciele inwestora w osobach wiceprezesów zarządu Jacka Kujawy i  Sławomira Łobody,  reprezentanci zarządu województwa Marszałek Piotr Całbecki i członek zarządu Sławomir Kopyść oraz włodarze  Brześcia Kujawskiego na czele z burmistrzem Wojciechem Zawidzkim.               

Główne parametry inwestycji :  
– wartość inwestycji : 400 mln PLN    
– nowe miejsca pracy: 1000 osób (pracownicy magazynowi, specjaliści utrzymania ruchu, pracownicy logistyki, inżynierowie, managerzy)
– powierzchnia magazynu do zabudowy 100 000 m2, powierzchnia użytkowa 150 000 m2    
– liczba wysyłanych produktów tygodniowo: 10 mln sztuk  

Lokalizacja inwestycji :
Gmina Brześć Kujawski, Brzeska Strefa Gospodarcza, powierzchnia inwestycji ok. 36 ha   Teren LPP – Skarb Państwa (KOWR – 18,7771 ha), osoby prywatne (16,5262 ha – 4 działki).
Tereny w pełni uzbrojone w drodze technologicznej oraz oświetlone. W 2014 r. podczas VI edycji Ogólnopolskiego konkursu “Grunt na Medal”, organizowanego przez Polską Agencję Inwestycji i Handlu oraz Marszałków Województw, teren KOWR zdobył I miejsce uzyskując miano najlepiej przygotowanych terenów pod inwestycje w województwie kujawsko-pomorskim. W edycji z roku 2016 teren 14 ha został laureatem II miejsca w województwie.   

Opis inwestycji:  
Inwestor polski – spółka LPP S.A., który stworzył takie znane marki jak: RESERVED, MOHITO, House, Cropp i SiNSAY. Poszukiwana była działka na północy kraju, wzdłuż A1 pod centrum dystrybucyjne (docelowo ma być dwukrotnie większe od obecnego w Pruszczu Gdańskim).  Będzie to jeden najnowocześniejszych magazynów w kraju w dużym stopniu zautomatyzowany i wyposażony w nowoczesne systemy logistyczne.

W centrum logistycznym, w pierwszej fazie pracować ma ok. 500 osób, a docelowo ma ono zatrudniać 1000 pracowników. Z uwagi na skalę projektu inwestor potrzebował gruntu o powierzchni 30 ha (niewykluczone było rozszerzenie do 40 ha) w lokalizacji zapewniającej dobry dojazd i połączenie z siecią dróg (w szczególności autostradą A1), z dostępem do mediów. Nieograniczony dwustronny dostęp do lokalizacji dla aut ciężarowych o szer. min. 7 metrów z utwardzonym poboczem. Bardzo ważnym kryterium wyboru działki był  dostęp do pracowników.   

Projekt był realizowany przez Kujawsko-Pomorskie Centrum Obsługi Inwestora (COI) wspólnie z firmą Colliers International, agencją ds. nieruchomości przemysłowych i logistycznych, która w maju 2017 zwróciła się do Urzędu Marszałkowskiego z prośbą o przygotowanie listy terenów inwestycyjnych.    

COI przygotowało oferty inwestycyjne spełniające kryteria inwestycyjne inwestora z następujących gmin
w regionie: Aleksandrów Kujawski, Barcin, Brześć Kujawski; Ryńsk, Łysomice, Chełmża, Grudziądz. Inwestor  zainteresowany był również ofertami Świeciu, w Koronowie, Płużnicy, Wąbrzeżnie, Jarantowicach, Chełmży (Kończewice), Gniewkowie. Tereny te jednak po głębszej analizie nie odpowiadały wszystkim parametrom dobrze przygotowanego pod inwestycje terenu inwestycyjnego, bądź były za małe powierzchniowo.      

COI wraz z Colliers Int. audytowało tereny wybrane przez inwestora w miejscowościach Miasto Grudziądz o pow. 27,5 ha, Brześć Kujawski – Pikutkowo o pow. 30 ha oraz Chełmża (Kończewice, Nowa Chełmża).  Po wizycie terenów oferty z gminy Chełmża nie były brane pod uwagę w dalszym procesie wyboru lokalizacji inwestycji.     

Pierwsze spotkanie Centrum Obsługi Inwestora z inwestorem w siedzibie inwestora w Centrum Dystrybucyjnym firmy LPP S.A. w Pruszczu Gdańskim w dniu 4 października 2017 roku.  COI zorganizowało 2 spotkania z przedstawicielami inwestora – z Miastem Grudziądz oraz z Miastem Brześć Kujawski.       

Wybrano ostatecznie 2 lokalizacje Brześć Kujawski (Pikutkowo), teren KOWR 30 ha oraz teren w ramach PSSE w Grudziądzu 27,5 ha. Przedmiotowe tereny zostały poddane dokładnej analizie pod względem inwestycyjnym (stan prawny, faktyczny, infrastruktura techniczna i drogowa, ukształtowanie terenu, przeznaczenie w PZP, procent dopuszczalnej  zabudowy, minimalna  powierzchnia biologicznie czynna, ograniczenia  wysokości budynków, klasa gleby, brak konieczności odlesiania czy odralniania terenów itd.). W stosunku do lokalizacji Brześć Kujawski zaproponowane tereny uległy modyfikacji i inwestor wybrał ofertę części terenu KOWR plus dodatkowo obok położone tereny prywatne.  

Około 3 miesięcy trwało sprawdzanie lokalizacji w Grudziądzu oraz Brześciu Kujawskim, przeprowadzano due diligence terenów tj. analizę informacji dotyczących jej stanu prawnego i faktycznego, mającym na celu identyfikację ryzyk związanych z jej nabyciem oraz opłacalności inwestycji. Inwestor przeprowadził odwierty ziemi na terenach w Brzeskiej Strefie Gospodarczej, które dały pozytywny wynik.     

Obecnie inwestor zakupił tereny inwestycyjne zarówno od Skarbu Państwa (od KOWR – 18,7771 ha) jak i od właścicieli prywatnych (16,5262 ha – 4 działki).  
Budowa pierwszego etapu planowana jest na pocz. I kw. 2019, jego zakończenie na koniec 2019, choć inwestor jest zainteresowany jak na wcześniejszym czasem zakończenia tego etapu budowy.    
Uruchomienie Centrum Dystrybucyjnego planowane jest max. koniec 2020 co jest związane z montowaniem w halach najnowocześniejszego na świecie  systemu zautomatyzowania  magazynowego, urządzeń dystrybucyjno-segregujących. Sam ten etap będzie trwał ok. 1 rok.     

Warto podkreślić rolę gminy Brześć Kujawski, która przygotowała pod inwestycje, w pełni uzbrojone oraz świetnie skomunikowane drogowo, tereny inwestycyjne oraz pomagała aktywnie we wszelkich procesach inwestycyjnych (kupno ziemi od właścicieli prywatnych i od KOWR; podział działek; wydawanie decyzji i pozwoleń). 

Charakterystyka Brzeskiej Strefy Gospodarczej:   
Powierzchnia całkowita Brzeskiej Strefy Gospodarczej (BSG):  451 ha      
Zagospodarowanie powierzchni: 106, 914 ha + 29,38 ha (4 podmioty z podpisanymi umowami przedwstępnymi).
Ilość podmiotów gospodarczych : 24 + 4 (umowy przedwstępne)

Świetne położenie terenów (w tym terenów dla LPP SA):   
•    Dojazd do terenów inwestycyjnych z 2 stron i z 2 zjazdów autostradowych A1 tzn:  
•    Od strony zjazdu Włocławek Zachód (Pikutkowo), DK 62 i Brzeską Strefę Gospodarczą, drogą serwisową o szer. 6 m, odległość ok. 3 km      
•    Od strony zjazdu Włocławek Północ (Brzezie), przez DW 252 i 268, odległość 7 km   
•    Przy Drodze Krajowej nr 62  
•    Droga Wojewódzka 268 – 0,23 km
•    Dojazd do drogi krajowej 91 – ok. 10 km 

Charakterystyka gruntów:
Grunty  zgodnie z  planem zagospodarowania przestrzennego przeznaczone pod zabudowę produkcyjno–usługową (tereny obiektów produkcyjnych, usług, składów, magazynów). Klasy gleby IV, V , VI.  
Powierzchnia biologicznie czynna – co najmniej 25%. Wskaźnik powierzchni zabudowy do powierzchni działki – do 0,6. Brak ograniczeń co wysokości budowanych budynków.  

Zachęty inwestycyjne w gminie:  
Obowiązuje uchwała o zwolnieniu z podatku od nieruchomości w formie pomocy regionalnej  (okres zwolnienia uzależniony od wielkości inwestycji /wartości kosztów np. 10 lat za wartość inwestycji  min. 60 mln PLN) 6 lat naprzemiennie budynki albo tereny oraz uchwała o zwolnieniu z podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis. W gminie obowiązuje niska opłata  podatku od budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – 18,00 zł / m2, od gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – 0,85 zł / m2, od budowli – 2 % wartości.  
 
Pomoc finansowa Województwa Kujawsko-Pomorskiego dla gminy Brześć Kujawski i Brzeskiej Strefy Gospodarczej  

1. Pomoc finansowa z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego w formie dotacji celowej   
„Przywrócenie równowagi ekologicznej na terenach gmin województwa kujawsko-pomorskiego w związku z budowa autostrady A1 w latach 2011-2015”
•    Budowa kanalizacji sanitarnej, wodnej, deszczowej do Brzeskiej Strefy Gospodarczej Pikutkowo-Machnacz
a) wydatki kwalifikowane – 4.373.602,72 zł
wydatki niekwalifikowane – 70.353,16 zł
b) WFOŚiGW w Toruniu – 3.061.541,50 zł
c) Województwo Kujawsko-Pomorskie – 218.681,54 zł
d) Gmina Brześć Kujawski – 1.093.407,68 zł    

2. Wsparcie na projekty związane z kompleksowym uzbrojeniem terenów pod inwestycje  z RPO WK-P 2007-2013     
„Budowa infrastruktury drogowej i oświetleniowej w Brzeskiej Strefie Gospodarczej Pikutkowo-Machnacz”
•    całkowita wartość projektu – 5.291.640,789 zł
•    wydatki kwalifikowane – 5.145.042,99 zł 
•    EFRR – 4.373.286,54 zł

3. Gmina Brześć Kujawski złożyła również wniosek  do Urzędu Marszałkowskiego Woj. Kujawsko-Pomorskiego na rozbudowę infrastruktury komunikacyjnej w Brzeskiej Strefie Gospodarczej w ramach działania 5.1 RPO WK-P „Infrastruktura drogowa” o wartości całkowitej 5,32 mln złotych.     


Przygotował: Cezar Buczyński, COIE

Źródło: Kujawsko-Pomorskie COI