Wielka inwestycja LPP SA w regionie Kujawsko-Pomorskim!

Główne parametry inwestycji:
– wartość inwestycji : 400 mln PLN
– nowe miejsca pracy: 1000 osób (pracownicy magazynowi, specjaliści utrzymania ruchu, pracownicy logistyki, inżynierowie, managerzy)
– powierzchnia magazynu do zabudowy 100 000 m2, powierzchnia użytkowa 150 000 m2   
– liczba wysyłanych produktów tygodniowo: 10 mln sztuk 

Lokalizacja inwestycji :
– Gmina Brześć Kujawski, Brzeska Strefa Gospodarcza, powierzchnia inwestycji ok. 36 ha  
– Teren LPP – Skarb Państwa (KOWR – 18,7771 ha), osoby prywatne (16,5262 ha – 4 działki).

– Dojazd do terenów inwestycyjnych z 2 stron i z 2 zjazdów autostradowych A1 tzn: od strony zjazdu Włocławek Zachód (Pikutkowo), DK 62 i Brzeską Strefę Gospodarczą, drogą serwisową o szer. 6 m, odległość ok. 3 km 
– Od strony zjazdu Włocławek Północ (Brzezie), przez DW 252 i 268, odległość 7 km  
– Przy Drodze Krajowej nr 62  
– Droga Wojewódzka 268 – 0,23 km
– Dojazd do drogi krajowej 91 – ok. 10 km

Charakterystyka gruntów:
Grunty  zgodnie z  planem zagospodarowania przestrzennego przeznaczone pod zabudowę produkcyjno–usługową (tereny obiektów produkcyjnych, usług, składów, magazynów). Klasy gleby IV, V , VI.  Powierzchnia biologicznie czynna – co najmniej 25%. Wskaźnik powierzchni zabudowy do powierzchni działki – do 0,6. Brak ograniczeń co wysokości budowanych budynków. 

Tereny w pełni uzbrojone w drodze technologicznej oraz oświetlone. W 2014 r. podczas VI edycji Ogólnopolskiego konkursu “Grunt na Medal”, organizowanego przez Polską Agencję Inwestycji i Handlu oraz Marszałków Województw, teren KOWR zdobył I miejsce uzyskując miano najlepiej przygotowanych terenów pod inwestycje w województwie kujawsko-pomorskim. W edycji z roku 2016 teren 14 ha został laureatem II miejsca w województwie.   

Opis inwestycji
Inwestor polski – spółka LPP S.A., który stworzył takie znane marki jak: RESERVED, MOHITO, House, Cropp i SiNSAY.

Inwestor poszukiwał działki na północy kraju, wzdłuż A1 pod centrum dystrybucyjne (docelowo ma być dwukrotnie większe od obecnego w Pruszczu Gdańskim).  Będzie to jeden najnowocześniejszych magazynów w kraju w dużym stopniu zautomatyzowany i wyposażony w nowoczesne systemy logistyczne.
W centrum logistycznym, w pierwszej fazie pracować ma ok. 500 osób, a docelowo ma ono zatrudniać 1000 pracowników. Z uwagi na skalę projektu inwestor potrzebował gruntu o powierzchni 30 ha (niewykluczone było rozszerzenie do 40 ha) w lokalizacji zapewniającej dobry dojazd i połączenie z siecią dróg (w szczególności autostradą A1), z dostępem do mediów. Nieograniczony dwustronny dostęp do lokalizacji dla aut ciężarowych o szer. min. 7 metrów z utwardzonym poboczem. Bardzo ważnym kryterium wyboru działki był  dostęp do pracowników.  

Projekt był realizowany przez Kujawsko-Pomorskie Centrum Obsługi Inwestora (COI) wspólnie z firmą Colliers International, agencją ds. nieruchomości przemysłowych i logistycznych, która w maju 2017 zwróciła się do Urzędu Marszałkowskiego z prośbą o przygotowanie listy terenów inwestycyjnych.  

COI przygotowało oferty inwestycyjne spełniające kryteria inwestycyjne inwestora z następujących gmin w regionie: Aleksandrów Kujawski, Barcin, Brześć Kujawski; Ryńsk, Łysomice, Chełmża, Grudziądz. Inwestor  zainteresowany był również ofertami Świeciu, w Koronowie, Płużnicy, Wąbrzeżnie, Jarantowicach, Chełmży (Kończewice), Gniewkowie. Tereny te jednak po głębszej analizie nie odpowiadały wszystkim parametrom dobrze przygotowanego pod inwestycje terenu inwestycyjnego, bądź były za małe powierzchniowo.     

COI wraz z Colliers Int. audytowało tereny wybrane przez inwestora w miejscowościach Miasto Grudziądz o pow. 27,5 ha, Brześć Kujawski – Pikutkowo o pow. 30 ha oraz Chełmża (Kończewice, Nowa Chełmża).  Po wizycie terenów oferty z gminy Chełmża nie były brane pod uwagę w dalszym procesie wyboru lokalizacji inwestycji.    

Pierwsze spotkanie Centrum Obsługi Inwestora z inwestorem w siedzibie inwestora w Centrum Dystrybucyjnym firmy LPP S.A. w Pruszczu Gdańskim w dniu 4 października 2017 roku.  COI zorganizowało 2 spotkania z przedstawicielami inwestora – z Miastem Grudziądz oraz z Miastem Brześć Kujawski.      

Wybrano ostatecznie 2 lokalizacje Brześć Kujawski (Pikutkowo), teren KOWR 30 ha oraz teren w ramach PSSE w Grudziądzu 27,5 ha. Przedmiotowe tereny zostały poddane dokładnej analizie pod względem inwestycyjnym (stan prawny, faktyczny, infrastruktura techniczna i drogowa, ukształtowanie terenu, przeznaczenie w PZP, procent dopuszczalnej  zabudowy, minimalna  powierzchnia biologicznie czynna, ograniczenia  wysokości budynków, klasa gleby, brak konieczności odlesiania czy odralniania terenów itd.). W stosunku do lokalizacji Brześć Kujawski zaproponowane tereny uległy modyfikacji i inwestor wybrał ofertę części terenu KOWR plus dodatkowo obok położone tereny prywatne. 

Około 3 miesięcy trwało sprawdzanie lokalizacji w Grudziądzu oraz Brześciu Kujawskim, przeprowadzano due diligence terenów tj. analizę informacji dotyczących jej stanu prawnego i faktycznego, mającym na celu identyfikację ryzyk związanych z jej nabyciem oraz opłacalności inwestycji. Inwestor przeprowadził odwierty ziemi na terenach w Brzeskiej Strefie Gospodarczej, które dały pozytywny wynik.    

Inwestor zakupił w tym roku tereny inwestycyjne zarówno od Skarbu Państwa (od KOWR – 18,7771 ha) jak i od właścicieli prywatnych (16,5262 ha – 4 działki).  Budowa pierwszego etapu planowana jest na pocz. I kw. 2019, jego zakończenie na koniec 2019, choć inwestor jest zainteresowany jak na wcześniejszym czasem zakończenia tego etapu budowy.   

Uruchomienie Centrum Dystrybucyjnego planowane jest max. koniec 2020 co jest związane z montowaniem w halach najnowocześniejszego na świecie  systemu zautomatyzowania  magazynowego, urządzeń dystrybucyjno-segregujących. Sam ten etap będzie trwał ok. 1 rok.    

Warto podkreślić rolę gminy Brześć Kujawski, która przygotowała pod inwestycje, w pełni uzbrojone oraz świetnie skomunikowane drogowo, tereny inwestycyjne oraz pomagała aktywnie we wszelkich procesach inwestycyjnych (kupno ziemi od właścicieli prywatnych i od KOWR; podział działek; wydawanie decyzji i pozwoleń).

Charakterystyka Brzeskiej Strefy Gospodarczej:  

 • Powierzchnia całkowita Brzeskiej Strefy Gospodarczej (BSG):  451 ha     
 • Zagospodarowanie powierzchni: 106, 914 ha + 29,38 ha (4 podmioty z podpisanymi umowami przedwstępnymi).
 • Ilość podmiotów gospodarczych : 24 + 4 (umowy przedwstępne)

 Świetne położenie terenów (w tym terenów dla LPP SA):  

 • Dojazd do terenów inwestycyjnych z 2 stron i z 2 zjazdów autostradowych A1 tzn: •    Od strony zjazdu Włocławek Zachód (Pikutkowo), DK 62 i Brzeską Strefę Gospodarczą, drogą serwisową o szer. 6 m, odległość ok. 3 km     
  •    Od strony zjazdu Włocławek Północ (Brzezie), przez DW 252 i 268, odległość 7 km  
  •    Przy Drodze Krajowej nr 62 
  •    Droga Wojewódzka 268 – 0,23 km
  •    Dojazd do drogi krajowej 91 – ok. 10 km  

Zachęty inwestycyjne w gminie: 
Obowiązuje uchwała o zwolnieniu z podatku od nieruchomości w formie pomocy regionalnej  (okres zwolnienia uzależniony od wielkości inwestycji /wartości kosztów np. 10 lat za wartość inwestycji  min. 60 mln PLN) 6 lat naprzemiennie budynki albo tereny oraz uchwała o zwolnieniu z podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis.
W gminie obowiązuje niska opłata  podatku od budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – 18,00 zł / m2, od gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – 0,85 zł / m2, od budowli – 2 % wartości. 

Więcej o inwestycji i konferencji dotyczącej inwestycji w Brzeskiej Strefie Gospodarczej: 

http://www.coi.kujawsko-pomorskie.pl/aktualnosci.php?lang=pl&element=1032&action=aktualnosci

https://www.kujawsko-pomorskie.pl/informacje-prasowe/32892-modowy-potentat-buduje-centrum-logistyczne-w-rejonie-wloclawka

Przygotował: Cezar Buczyński, COIE