Nasze zalety (de)

Nasze atuty:

 • szeroka oferta dobrze przygotowanych infrastrukturalnie terenów i obiektów inwestycyjnych (w tym wieloma działkami o powierzchni powyżej 100 ha, co jest ewenementem w skali kraju),
 • atrakcyjna lokalizacja dla inwestycji m.in. na terenie parków przemysłowych oraz technologicznych, na obszarze Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej lub na innych gruntach z dogodnym dostępem do głównych dróg krajowych i linii kolejowych,    
 • obszerny pakiet pomocy publicznej, a dzięki niemu częściowy zwrot Państwa nakładów inwestycyjnych lub minimalizacja kosztów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej:
  • w zakresie pomocy rządowej:
   • zwolnienie z podatku dochodowego dla podmiotów prowadzących działalność na terenie Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej z tytułu kosztów nowej inwestycji nawet do wysokości 35 % tych kosztów lub z tytułu utworzenia nowych miejsc pracy do wysokości 35 % procent dwuletnich kosztów pracy nowo zatrudnionych pracowników,
   • dofinansowanie z sektorowych programów wspierających przedsiębiorczość, rozwój innowacji i technologii, w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój,  Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.
  • w zakresie pomocy wojewódzkiej:
   • dofinansowanie Państwa projektu inwestycyjnego z funduszy europejskich Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020,
   • dofinansowanie nowo utworzonych miejsc pracy w przypadku zatrudnienia osób bezrobotnych oraz niepełnosprawnych, bezpłatny proces rekrutacji i system szkoleń pracowników w ramach instrumentów wsparcia z Urzędu Pracy.
  • w zakresie pomocy gminnej:
   • możliwe zwolnienie z podatku od nieruchomości, 

   • możliwość zakupu lub dzierżawy terenu przeznaczonego pod działalność gospodarczą po konkurencyjnych cenach. 

 • Województwo Kujawsko-Pomorskie, jako ważny ośrodek akademicki, oferuje zasoby świetnie wyedukowanej kadry pracowniczej i jednocześnie jedne z niższych w kraju koszty zatrudnienia, 
   
 • zapewniamy pomoc przy załatwianiu formalności prawno-administracyjnych związanych z przygotowaniem i realizacją inwestycji; miejscem pierwszego kontaktu dla przedsiębiorców zagranicznych zainteresowanych inwestowaniem w naszym województwie jest działające, non profit, w strukturach Urzędu Marszałkowskiego Kujawsko-Pomorskie Centrum Obsługi Inwestora, które nie tylko pomaga wyszukiwać najkorzystniejsze oferty, odpowiednie dla charakteru inwestycji, lecz także służy informacją o obowiązujących przepisach prawnych i procedurach związanych z podejmowaniem działalności gospodarczej w Polsce. 


Nasze walory gospodarcze doceniły już m.in.tak znaczące korporacje światowe, jak:
 
Nokia (d. Alcatel-Lucent), Atos, Nordzucker, Coca-Cola Hellenic Bottling Company, Mondi, Frosta, Lafarge, Nestle, Raben, DHL, Panattoni, PepsiAmericas, UMC, Orion, Neupack, Solvay, Indorama, Unilever, Bunge, Orkla, Lidl, Opus Capita (d. Itella). 
 
Zapraszamy, dołączcie do ich grona!  

Oprac. J. Wiśniewska K-P COI

aktualizacja  COIE 2016