Spoty promocyjne partnerów

Invest in Bit City 2

Spot Promocyjny Zainwestuj w Bydgoszczy

Spot promocyjny Biznes w Toruniu

Spot promocyjny UM Włocławek

Spot promocyjny Gminy Miasto Grudziądz

Spot promocyjny UM Inowrocław

Expressway-promocja terenów inwestycyjnych

Spot promocyjny Gminy Brześć Kujawski

Spot promocyjny Gminy Aleksandrów Kujawski

Spot promocyjny Gminy Chełmża

Spot promocyjny Gminy Choceń

Spot promocyjny Gminy Kowal

Spot promocyjny Gminy Płużnica

Spot promocyjny Gminy Świecie