Inwestuj w Kujawsko-Pomorskie

autostrada A1
autostrada A1

Artykuł został przygotowany w ramach projektu partnerskiego „Wdrażanie standardów obsługi inwestora w samorządach województwa kujawsko-pomorskiego”, realizowanego przez Euro Innowacje sp. z o.o. oraz Województwo Kujawsko-Pomorskie. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER), II Osi Priorytetowej Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działania 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne.

Artykuł o regionie dostępny jest pod linkiem:      

 https://businessinsider.com.pl/biznes/inwestuj-w-kujawy-i-pomorze/hfkhezd

Dane o regionie

Kujawsko-Pomorskie – atrakcyjne warunki inwestowania:

 • infrastruktura transportowa – skrzyżowanie w regionie najważniejszych szlaków transportowych m.in. te w powstałe w ramach transeuropejskiej sieci transportowej TEN-T., położenie w Paneuropejskim Korytarzu Transportowym nr VI (Bałtyk-Adriatyk).
 • tranzytowe położenie, autostrada A1 ze Skandynawii na południe Europy, Drogi ekspresowe: S10 łącząca Szczecin z Warszawą, przez Bydgoszcz i Toruń, S5 z Gdańska przez Bydgoszcz do Poznania i Wrocławia.
 • międzynarodowe lotnisko w Bydgoszczy z terminalem cargo
 • rozlokowana w całym regionie i rozwinięta sieć kolejowa o znaczeniu regionalnym, krajowym i międzynarodowym . 
 • przecinające region międzynarodowe drogi wodne nr E70 i E40.

 

Klimat inwestycyjny:

 • około 300 ofert typu greenfield, brownfield i offices w bazie ofert inwestycyjnych
  K-P COI,
 • sieć obszarów przemysłowych, z przygotowanymi pod działalność gospodarczą terenami inwestycyjnymi (parki przemysłowe, parki technologiczne, parki inwestycyjne, strefy gospodarcze, parki przemysłowo-technologiczne, strefy rozwoju gospodarczego),
 • wysoka koncentracja firm będących liderami w swoich branżach,
 • wysoko wykwalifikowane kadry (możliwość współpracy z uczelniami wyższymi oraz szkołami zawodowymi,
 • Świetnie rozwinięta infrastruktura edukacyjna (gimnazja oraz szkoły średnie), jak również znakomicie rozwinięte centra akademickie: Uniwersytet Mikołaja Kopernika,  Collegium Medicum UMK,  Uniwersytet Kazimierza Wielkiego,  Politechnika Bydgoska im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich,
 • konkurencyjne koszty zatrudnienia,
 • różnorodne instrumenty wsparcia inwestorów na poziomie centralnym, regionalnym oraz lokalnym,
 • wsparcie przez Samorząd Województwa przedsiębiorczości na finansowanie inwestycji, nowoczesne technologie, promowanie marek,
 • zwolnienia i ulgi w podatku od nieruchomości, możliwość zakupu lub dzierżawy terenów po atrakcyjnych cenach w parkach przemysłowych i technologicznych oraz wielu gminach,
 • zwolnienia z podatku dochodowego w ramach specjalnych stref ekonomicznych w regionie.  

 W bazie ofert K-P COIE, regionalnego certyfikowanego partnera Polskiej Agencji  Inwestycji i Handlu (PAIH) czeka na inwestorów aż 217 terenów greenfield przeznaczonych pod działalność gospodarczą (stan na dzień 15 września 2022).  Inwestor może oglądać tereny inwestycyjne za pomocą zdjęć lotniczych i w większości wypadków satelitarnych, sprawdzać m.in. przeznaczenie terenu w planach zagospodarowania przestrzennego, zaznajomić się z położeniem dostępnej infrastruktury technicznej, jak również położeniem względem głównych korytarzy drogowych zwłaszcza autostrady, dróg ekspresowych oraz dróg krajowych. 

Wszystkie tereny inwestycyjne z opisem oferty, załącznikami w formie zdjęć i mapek    podzielone na tereny zielone (greenfield), hale magazynowo-produkcyjne (brownfield) oraz biura (offices) zamieszczone są na stronie https://coi.mapa.kujawsko-pomorskie.pl/

Kontakt:

Kujawsko-Pomorskie Centrum Obsługi Inwestorów i Eksportera (K-P COIE)
Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu
ul. Kopernika 4, 87-100 Toruń, Polska,
tel. +48 56 62 18 319, +48 56 62 18 751; e-mail: coi@kujawsko-pomorskie.pl