Rozpoczynamy nabór zgłoszeń do “Katalogu Produktów Eksportowych Województwa Kujawsko-Pomorskiego MADE IN KUJAWSKO-POMORSKIE – edycja 2023” (2)

Poprzednie wydania Katalogu cieszyły się dużym zainteresowaniem, zarówno polskich i zagranicznych placówek dyplomatycznych oraz instytucji gospodarczych wspierających umiędzynarodowienie przedsiębiorstw, jak i importerów, poszukujących kontrahentów w Polsce. Dlatego też zdecydowaliśmy się kontynuować jego kolejne, poszerzone wydanie. Docelowo planowana jest również  elektroniczna wersja Katalogu w formie wyszukiwarki na stronie COIE oraz dedykowanej aplikacji mobilnej, która już wkrótce będzie dla Państwa dostępna.

INFORMACJA O KATALOGU
Katalog zostanie przygotowany w polskiej i angielskiej wersji językowej, w oparciu o przekazane przez Państwa informacje i materiały graficzne. Tak jak poprzednio, zostanie podzielony na rozdziały poświęcone dominującym w województwie kujawsko-pomorskim branżom eksportowym.
Opracowanie jest sukcesywnie rozpowszechniane podczas wiodących, międzynarodowych wydarzeń o charakterze gospodarczym, jak targi, wystawy, konferencje, fora gospodarcze w poszczególnych krajach rezydowania Zagranicznych Biur Handlowych Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu (ZBH PAIH) oraz polskich i zagranicznych placówek dyplomatycznych.

Oprócz tego publikacja jest dystrybuowana podczas międzynarodowych eventów jak targi, giełdy kooperacji, misje handlowe, spotkania
z przedstawicielami regionów partnerskich,w których udział biorą przedstawiciele Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego 
oraz pracownicy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, w tym Kujawsko-Pomorskiego Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów (K-P COIE).
Jest on również rozpowszechniany przez w/w jednostki przy inicjowaniu współpracy zagranicznych przedsiębiorców z polskimi producentami / usługodawcami w ramach spotkań b2b.

KTO MOŻE PROMOWAĆ SIĘ W KATALOGU?
Zamieszczenie wizytówki firmy w Katalogu jest bezpłatne.
W Katalogu mogą zaprezentować się eksportujące  przedsiębiorstwa, których siedziba
lub prowadzona działalność (produkcja) znajduje się na terenie województwa kujawsko-pomorskiego
, a oferowane produkty są również wytwarzane na terenie naszego regionu.
Za jego pośrednictwem mogą się również promować firmy, które nie eksportują jeszcze swoich produktów/ usług ale w przyszłości planują.

ZGŁASZANIE UCZESTNICTWA W KATALOGU:
W przypadku Państwa zainteresowania zamieszczeniem wizytówki firmy w Katalogu, prosimy o zapoznanie się z załączonymi poniżej instrukcjami postępowania: „Instrukcją postępowania dla nowych firm” bądź z „Instrukcją postepowania dla dotychczasowych uczestników Katalogu”.  Uprzejme prosimy o zastosowanie się do opisanej w instrukcji procedury.

PRZEDSIĘBIORSTWA, KTÓRE NIE BRAŁY UDZIAŁU W POPRZEDNIEJ EDYCJI KATALOGU:

  • prosimy o zapoznanie się z „Instrukcją postępowania dla nowych firm”,
  • konieczne będzie wypełnienie oświadczenia o nazwie “Oświadczenie-dla nowych firm“,
  • wszystkie informacje tekstowe potrzebne do złożenia Państwa strony prosimy przesłać za pośrednictwem elektronicznego formularza (FORMULARZ REJESTRACYJNEGO), który jest dostępny tutaj: https://forms.gle/Ue8EHSCnn8KPiQGv7
  • materiały graficzne firmy prosimy przesłać na adres e-mail: eksport@kujawsko-pomorskie.pl

 PRZEDSIĘBIORSTWA, KTÓRE BRAŁY UDZIAŁ W POPRZEDNIEJ EDYCJI KATALOGU:

  • prosimy o zapoznanie się z „Instrukcją postępowania dla dotychczasowych uczestników Katalogu”,
  • konieczne będzie wypełnienie oświadczenia o nazwie “Oświadczenie – dla dotychczasowych uczestników Katalogu”,
  • ewentualne zmiany dot. tekstu w wersji opublikowanej w poprzedniej edycji można zgłosić za pomocą elektronicznego formularza (FORMULARZ ZMIAN) dostępnego
    tutaj: https://forms.gle/wZSE3JyHTApX2vN66, natomiast wymagające zmiany materiały graficzne firmy prosimy przesłać na adres e-mail: eksport@kujawsko-pomorskie.pl

Na podstawie przekazanych przez Państwa informacji i materiałów przygotowany zostanie wzór strony Państwa firmy. Po dokonaniu składu graficznego (przed oddaniem materiału do druku) strona z wizytówką firmy zostanie przesłana do Państwa akceptacji. 

TERMIN NADSYŁANIA ZGŁOSZEŃ
Liczba firm, które wezmą udział w publikacji jest ograniczona, dlatego też prosimy
o zgłoszenie uczestnictwa i dopełnienie wymaganych formalności do 30 listopada 2022 r.

KONTAKT I DODATKOWE INFORMACJE W SPRAWIE KATALOGU
Kujawsko-Pomorskie Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów (K-P COIE)

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu
Departament Współpracy Zagranicznej i Rozwoju Gospodarczego
Biuro: Promocji Gospodarczej i Inwestycyjnej
Plac Teatralny 2, 87-100 Toruń
tel. 56 62 18 443, 495, e-mail: eksport@kujawsko-pomorskie.pl