Urząd Marszałkowski na Forum Rynku Nieruchomości

FRN zdjęcie

FRN zdjęcie

Było to pierwsze tak duże spotkanie związane z rynkiem nieruchomości po lockdownie tzn. od chwili wybuchu pandemii COVID-19. Organizatorzy forum zadbali o wszelkie środki bezpieczeństwa.  

W tym roku reprezentanci branży real estate odpowiadali na pytania:

Jak długo potrwa spowolnienie na rynku mieszkaniowym?
Czy nagła „popularność” systemu home office może skutkować mniejszym popytem na biura?
Jak ma funkcjonować handel w nowych realiach ograniczeń i zakazów?
Jak poszukiwać nowych dróg na sprawne prowadzenie nieruchomościowych biznesów w zmienionej rzeczywistości rynkowej?

Urząd Marszałkowski reprezentowało w wydarzeniu Kujawsko-Pomorskie Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów (COIE) na wspólnym stoisku Regionu wraz z miastami: Bydgoszcz, Toruń, Grudziądz, Włocławek.

Udział Urzędu Marszałkowskiego w targach w Sopocie  finansowany jest  ze środków RPO WK-P,
w ramach projektu własnego pt. „Invest in Bit CITY 2. Promocja potencjału gospodarczego oraz atrakcyjności inwestycyjnej miast prezydenckich województwa kujawsko-pomorskiego” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 1 Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu, Działanie 1.5 Opracowywanie i wdrażanie nowych modeli biznesowych dla MŚP, Poddziałanie 1.5.2 Wsparcie procesu umiędzynarodowienia przedsiębiorstw. 

Przygotował: C.Buczyński, COIE