Weź udział w konkursie MEDEA 2023!

Od 2015 roku nagrody MEDEA są wspierane przez stowarzyszenie Media & Learning Association. 

Nagroda MEDEA dla najlepszych mediów edukacyjnych.

Ta nagroda zostanie przyznana najlepszym mediom edukacyjnym, zasobom, narzędziom lub usługom wyprodukowanym we wszystkich sektorach i na wszystkich poziomach edukacji i szkoleń.

Nagroda Specjalna Jury MEDEA

Sędziowie mogą, według własnego uznania, przyznać nagrodę specjalną za podejście lub produkcję w uznaniu za wyjątkową innowacyjność w projektowaniu pedagogicznym lub technicznym.

Jak  wziąć udział w konkursie?

Zgłoszenia powinny wykazywać wyjątkowe wykorzystanie multimediów w środowisku edukacyjnym, w tym wideo, audio, symulacje, aplikacje, podcasty, vlogi, animacje i wszelkie inne doskonałe wykorzystanie multimediów edukacyjnych. Mile widziane zgłoszenia od studentów, nauczycieli, szkół, zakładów produkcyjnych, uniwersytetów, firm szkoleniowych, agencji i wszystkich innych osób pracujących nad tworzeniem i wykorzystaniem multimediów edukacyjnych.

Uczestnicy mogą przesłać maksymalnie 12 prac

Wszelkie materiały multimedialne muszą powstać po 1 stycznia 2020 r. Oczywiście zgłoszenie może zawierać lub składać się ze starszych materiałów.

Termin

 Zgłoszenia należy przesyłać do 17 marca 2023 r.  Wszyscy finaliści zostaną powiadomieni do maja 2023 r. i zostaną zaproszeni do wzięcia udziału w ceremonii wręczenia nagród, która odbędzie się podczas konferencji Media and Learning w czerwcu 2022 r. w Leuven w Belgii. Podczas tego wydarzenia zostaną  ogłoszeni ostateczni zwycięzcy.

 

Więcej informacji

http://www.medea-awards.com

Źródło

Eurodesk Opportunity Finder

Opracowanie

Stowarzyszenie Europa Kujaw i Pomorza