3 edycja nagród Nowego Europejskiego Bauhaus została otwarta!

Cztery kategorie nagród odzwierciedlają motywy transformacji Nowego Europejskiego Bauhausu:

  1. Ponowne połączenie z naturą
  2. Odzyskanie poczucia przynależności
  3. Nadanie priorytetu miejscom i osobom, które tego najbardziej potrzebują
  4. Kształtowanie ekosystemu przemysłowego o obiegu zamkniętym i wspieranie brania pod uwagę cyklu życia

Nagrody są otwarte dla zgłoszeń z państw członkowskich UE. Po raz pierwszy w tym roku otwierają się również na Bałkany Zachodnie.

Termin nadsyłania upływa 31 stycznia. Wnioski można składać za pośrednictwem dedykowanej platformy.

Więcej informacji

New European Bauhaus

Źródło

Komisja Europejska

Opracowanie

Stowarzyszenie Europa Kujaw i Pomorza