Fi-compass Showcase Award 2023

Do udziału w konkursie kwalifikują  się instrumenty finansowe wspierane przez  unijne fundusze objęte zarządzaniem dzielonym tj. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, Europejski Fundusz Społeczny, Europejski Fundusz Morski, Rybacki i Akwakultury i Fundusz Azylu, Migracji i Integracji .

Organizatorzy czekają na zgłoszenia od wszystkich zainteresowanych stron: instytucji zarządzających, funduszy, pośredników finansowych, ostatecznych odbiorców itp. Jest to wyjątkowa okazja do dzielenia się i promowania historii sukcesu instrumentów finansowych.

Po sukcesie wydarzenia z 2019 roku, będzie to druga edycja Showcase Award.  Prace należy nadsyłać w formie krótkiej relacji wideo, fotorelacji z artykułem, infografiki lub plakatu. Nacisk można położyć na cele instrumentów finansowych, proces wdrażania i/lub wyniki.

Zgłoszenia należy przesyłać na adres showcase23@ficompass.eu do 31 stycznia 2023 r. Zgłoszenia będą stopniowo publikowane na platformie komunikacyjnej fi-compass oraz w kanałach mediów społecznościowych, gdzie można również znaleźć wskazówki dotyczące przesyłania zgłoszeń i bardziej szczegółowe instrukcje.

Najlepsze zgłoszenia zostaną pokazane podczas wydarzenia FI Campus 2023, który odbędzie się w dniach 13, 14 i 15 marca 2023 r. w Brukseli.

Więcej informacji

Komisja Europejska

Źródło

Komisja Europejska

Opracowanie

Stowarzyszenie Europa Kujaw i Pomorza