Program prac „Horyzont Europa” na lata 2023-24 został przyjęty przez Komisję Europejską

Program prac będzie wspierał badania naukowe i innowacje w wielu obszarach, w tym w transformacji cyfrowej, kulturze, odporności energetycznej, zdrowiu i osiąganiu celów klimatycznych. Program obejmuje finansowanie w wysokości około 13,5 mld euro, w tym 600 mln euro na 5 misji UE. Pierwsze nabory rozpoczęto 7 grudnia, a dni informacyjne odbędą  się między 6 grudnia 2022 r. a 16 lutego 2023 r.

Pełną relację prasową można znaleźć tutaj.

Źródło

Komisja Europejska