Unia Europejska i Chile zakończyły negocjacje w sprawie zaawansowanej umowy ramowej UE-Chile.

Nagrody NEB są wyrazem uznania dla pięknych, zrównoważonych i sprzyjających włączeniu społecznemu projektów oraz wspierają młodsze pokolenie w dalszym rozwijaniu się ich kreatywnych koncepcji i pomysłów.

Finansowany w ramach programu COSME projekt WORTH ma na celu tworzenie i wspieranie ponadnarodowych partnerstw między projektantami, rzemieślnikami, producentami MŚP, firmami technologicznymi i start-upami w krajach UE-27, Wielkiej Brytanii lub COSME, które chcą opracowywać innowacyjne produkty oparte na wzornictwie.

Ogólnym celem niniejszego zaproszenia do składania wniosków jest zazielenianie procesów i działań MŚP w gospodarce społecznej poprzez pobudzanie rozwoju zrównoważonych praktyk takich jak budowanie potencjału, transfer wiedzy i współpracę ponadnarodową.

Podkategorie

White Star Logistics, wspólne przedsięwzięcie White Star Real Estate i Bain Capital Credit, przygotowuje kolejną inwestycję. Tym razem nie będzie to typowy obiekt logistyczny, ale park przemysłowo-logistyczny zorientowany na potrzeby lekkiej produkcji i zlokalizowany w mocno zurbanizowanej części Torunia. To kolejna inwestycja ogłoszona w ostatnich miesiącach przez dewelopera, po Raszynie i Nowym Koniku pod Warszawą. Nowe centrum przemysłowo-logistyczne powstanie we wschodniej części Torunia w bezpośredniej bliskości drogi ekspresowej S10, która jest sukcesywnie modernizowana. Inwestycja będzie realizowana w dwóch etapach: Pierwsza z hal będzie miała powierzchnię 27 186 m2, a hala B – 21 426 m2, czyli łącznie niemal 50 tys. m2. Strategia White Star Logistics zakłada stworzenie sieci nowoczesnych centrów logistycznych w najbardziej pożądanych miejscach w Polsce. Wszystkie budynki, które powstają w ramach projektu będą posiadały certyfikaty środowiskowe w systemie BREEAM na poziomie co najmniej very good. White Star Logistics w pierwszych 3 latach zamierza zrealizować w Polsce osiem projektów magazynowych o łącznej powierzchni docelowej ponad 500 tys. m2. Budżet tych projektów ma wynieść 350 mln euro.