Praca Kujawsko-Pomorskiego COI w okresie zagrożenia epidemiologicznego

COVID19 Grafika ilustracyjna
COVID19 Grafika  ilustracyjna

Prosimy wszystkie JST z naszego regionu o aktualizowanie, w razie możliwości,  Państwa ofert inwestycyjnych w naszej bazie danych (dostępnej) w 3 językach  coi.mapa.kujawsko-pomorskie.pl lub też przesyłanie nowych ofert grennfield i brownfield. Istnieje możliwość wprowadzania oferty inwestycyjnej przez Państwa wchodząc na naszej stronie w zakładkę “oferty inwestycyjne”, a następnie “zamieść własną ofertę inwestycyjną”, gdzie klikając we właściwą rodzajowo ofertę ze zdjęciem (tereny inwestycyjne, hale bądź biura) wpisujemy wszelkie dane oferty wraz z załącznikami. Po wprowadzeniu odpowiednich danych pracownicy COI weryfikują ofertę, zatwierdzają i upubliczniają na stronie internetowej. 

 

Przypominamy, iż cały czas JST (gminy, miasta, starostwa) z naszego regionu mogą zgłaszać swoich przedstawicieli do projektu  “Wdrażanie standardów obsługi inwestora w samorządach województwa kujawsko-pomorskiego” w ramach programu PO WER. Celem standaryzacji jest profesjonalna obsługa podmiotów zainteresowanych inwestowaniem w miastach, gminach i powiatach, budowanie pozytywnego wizerunku JST oraz promocja gmin jako miejsc atrakcyjnych do lokowania inwestycji. W tej sprawie wysyłaliśmy do prezydentów, starostów, burmistrzów i wójtów przedmiotowe pisma Pana Marszałka Piotra Całbeckiego oraz Dyrektora naszego departamentu Pana Adama Stańczyka.   

 

 

Kontakt do pracowników COI: 

 

Marlena Hetman

mail: m.hetman@kujawsko-pomorskie.pl

tel. 56 62 18 206

 

Maciej Kanabaj

mail: m.kanabaj@kujawsko-pomorskie.pl

tel. 56 6218 481

kom.: 668 495 531

 

Cezar Buczyński

mail: c.buczynski@kujawsko-pomorskie.pl

tel.: 56 62 18 319

kom.:668 856 888

 

Polecamy studiowanie informacji skierowanych do przedsiębiorców , mających na celu  wsparcie pracowników, przedsiębiorczości i ograniczaniu negatywnego wpływu koronawirusa na działalność firm oraz gospodarkę: 

 

Pakiet dotyczący tarczy antykryzysowej : 

https://www.gov.pl/web/tarczaantykryzysowa

 

Wszelkie ważne dane odnośnie koronowirusa znajdziecie Państwo na stronie Serwisu Rzeczypospolitej Polskiej

https://www.gov.pl/web/koronawirus

 

Podsumowanie projektu ustawy wprowadzającej Tarczę antykryzysową na stronie firmy E&Y: 

https://www.blog.ey.pl/taxweb/podsumowanie-projektu-ustawy-wprowadzajacej-tzw-tarcze-antykryzysowa/

Jesteśmy w tym trudnym czasie do Państwa dyspozycji.  Będziemy wdzięczni za zgłaszanie problemów związanych z przedsiębiorczością, inwestycjami, być może Samorząd  Województwa będzie mógł  być w tych kwestiach pomocny.