Projekt Europejski Region Przedsiębiorczości (ERP)

O projekcie

Projekt ERP został opracowany wspólnie z Komisją Europejską przy wsparciu podmiotów na poziomie UE, takich jak: SME​ UnitedEurochambresSocial Economy Europe  oraz  EURADA. Mogą w nim wziąć udział wszystkie organizacje, które chciałyby przyłączyć się do realizacji jego celów.

Od czasu jego utworzenia w 2010 r. tytuł ERP przyznano 39 regionom i miastom z 17 państw członkowskich UE.

Tytuł ERP na rok 2023 przyznano następującym regionom:

  • Barcelona (Hiszpania)
  • Penela (Portugalia)
  • Pomorze Zachodnie (Polska)

Nagroda ERP – Jak się o nią ubiegać

Kwalifikowalność

O nagrodę mogą ubiegać się wszystkie terytoria państw członkowskich UE, w tym wspólnoty i miasta, a także obszary transgraniczne posiadające osobowość prawną, takie jak EUWT i euroregiony

Muszą one posiadać kompetencje na szczeblu politycznym (niekoniecznie prawodawcze)

Muszą być w stanie realizować ogólną wizję przedsiębiorczości

Wielkość, zamożność czy też konkretne kompetencje nie są istotne

Udział mogą brać obszary już odnoszące sukcesy, jak i te, które zobowiązują się do wprowadzania niezbędnych zmian

Do nadsyłania kandydatur zachęca się zwłaszcza regiony transgraniczne.

Więcej informacji

Komitet Regionów

Źródło

Komisja Europejska