Projekt POWER – spotkania informacyjne w Brześciu Kujawskim i Witkowie k. Chełmży

Instytucją Zarządzająca w projekcie jest Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, zaś jego realizatorem jest Kujawsko-Pomorskie Centrum Obsługi Inwestora. Program skierowany jest do jednostek samorządu terytorialnego, ich pracowników oraz kadry zarządzającej.

Aktualnie rozpoczynamy cykl spotkań informacyjnych dla gmin, które odbędą się:

  • 7 lutego – Inowrocław – powiaty: inowrocławski, bydgoski, mogileński, nakielski, żniński

   (nadal otwarta lista zgłoszeń)

oraz w dniach:

  • 12 lutego – Brześć Kujawski – powiaty: włocławski, aleksandrowski, lipnowski, radziejowski
  • 14 lutego – Witkowo gm. Chełmża – powiaty: toruński, brodnicki, golubsko-dobrzyński, rypiński, wąbrzeski.

                                      (informacja do gmin została wysłana 5 lutego)

                Zapraszamy do udziału w spotkaniach informacyjnych !

W ramach programu planujemy cykl szkoleń merytorycznych dla pracowników oraz kadry zarządczej, poświęconych m.in.: tworzeniu ofert inwestycyjnych, standardom obsługi inwestora, współpracy z lokalnym biznesem, planowaniu przestrzennemu oraz zarządzaniu rozwojem gminy.
Pragniemy alby z danej gminy uczestniczyły w tych szkoleniach minimum dwie osoby, reprezentujące poziom pracowników merytorycznych i władz lokalnych.

W ramach programu przewidziane są również wizyty studyjne w gminach w Polsce wyróżniających się pod względem rozwoju gospodarczego oraz wykonanie panoram i zdjęć lotniczych terenów inwestycyjnych i gmin oraz wydawnictwo promocyjne z ofertami terenów inwestycyjnych gmin uczestniczących w projekcie.

Jakiego zaangażowania gminy oczekujemy?  Gminy, które zadeklarują udział w projekcie podpiszą umowę dotyczącą realizacji programu szkoleń, wyznaczą osoby do uczestniczenia w szkoleniach oraz będą zobowiązane do wdrożenia w gminie standardów obsługi inwestora.

 

UWAGA!  GMINA UCZESTNICZĄCA W PROGRAMIE NIE PONOSI ŻADNYCH KOSZTÓW Z NIM ZWIĄZANYCH

 

Zapraszamy do kontaktu: 

WK-P COI , tel. 56 62 18 319 / 206 / e-mail: coi@kujawsko-pomorskie.pl

 

Opracowanie Kujawsko-Pomorskie Centrum Obsługi Inwestorów, luty 2019 rok.

Źródło: UM Grudziądz, COI Toruń, PSSE