Uczestniczymy w dyskusji o klastrach

Województwo Kujawsko-Pomorskie reprezentuje pani Marta Krużewska, Dyrektor Departamentu Rozwoju Gospodarczego, która podczas pierwszego dnia Kongresu wspólnie z dyrektorami do spraw gospodarki w innych regionach brała udział w panelu poświęconym zaangażowaniu klastrów w regionalne zarządzanie gospodarcze, w projektowanie i wdrażanie polityki na poziomie regionalnym. Wśród tematów poruszanych na kongresie są także: najnowsze trendy w polityce klastrowej, rola i możliwości klastrów we wdrażaniu zielonych i cyfrowych technologii, finansowe możliwości wsparcia klastrów oraz europejska współpraca klastrów.

W wydarzeniu oprócz przedstawicieli samorządów uczestniczą także m.in. reprezentanci Ministerstwa Rozwoju i Technologii, Komisji Europejskiej, a także środowiska gospodarczego i naukowego. Wydarzenie zorganizował Związek Pracodawców Klastry Polskie oraz Województwo Pomorskie.

Oprac. M.Ryłow K-P COI