Kujawsko-Pomorskie Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów udostępnia bazy dla przedsiębiorców!

logo COIE "Made in Kujawy Pomorze"

logo COIE "Made in Kujawy Pomorze"

Kujawsko-Pomorskie Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów dysponuje dostępem do baz danych umożliwiających wygenerowanie raportów branżowych o rynkach zagranicznych oraz umożliwiających analizę kondycji finansowej przedsiębiorstw polskich i zagranicznych, a także umożlwiających przygotowanie zestawień kontaktów do firm (potencjalnych kontrahentów) we wskazanych przez przedsiębiorcę krajach. 

  • baza b2b „Kompass” – umożliwia wyszukanie i wygenerowanie wykazów kontaktów do potencjalnych odbiorców na całym świecie;
  • baza międzynarodowych raportów gospodarczychEuromonitor International” – umożliwia dostęp do danych m.in. na temat produktów, rynków zagranicznych, otoczenia konkurencyjnego, podaży, popytu i prognoz konsumpcyjnych;
  • raporty firmy „Dun&Bradstreet” – umożliwiają sprawdzanie wiarygodności partnerów biznesowych; jest wsparciem w zarządzaniu ryzykiem finansowym w przedsiębiorstwie eksportera, umożliwiając wskazanie obszarów ryzyka oraz potencjału rozwoju danego, zagranicznego kontrahenta, z którym polski eksporter już współpracuje lub dopiero zamierza nawiązać współpracę.

 Żeby uzyskać dane z ww. baz wystarczy wypełnić i odesłać formularz, który ułatwi nam wyszukanie i przygotowanie danych dla Państwa – tzw. „Kartę eksportera” (w załączeniu).

Karta Eksportera 2023